Organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane – modificări (H.G. nr. 84/2018)

20 mart. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 695
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 
Actul modificatActul modificatorSumar
H.G. nr. 460/2011
(M. Of. nr. 331 din 12 mai 2011)
H.G. nr. 84/2018
(M. Of. nr. 217 din 12 martie 2018)

– modifică: art.  2 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. b), e), h), j)-l) și o)-q), art. 6 alin. (1), (5) și (7), art. 7 alin. (3), art. 8 alin. (3)

– introduce: art. 3 alin. (1) lit. m^1) și m^2)

– abrogă: art. 3 alin. (1) lit. c), art. 4 alin. (2), art. 6 alin. (3) și (4), art. 7 alin. (2)

În M. Of. nr. 217 din 12 martie 2018, a fost publicată H.G. nr. 84/2018 pentru modificarea și completarea H.G. nr. 460/2011 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale împotriva Traficului de Persoane (M. Of. nr. 331 din 12 mai 2011).

În continuare, vom prezenta modificările aduse H.G. nr. 460/2011 prin H.G. nr. 84/2018.

Potrivit art. unic al H.G. nr. 84/2018, H.G. nr. 460/2011 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale împotriva Traficului de Persoane, se modifică și se completează după cum urmează:

 

Art. 2 alin. (1) din H.G. nr. 460/2011 (modificată prin H.G. nr. 84/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 2 alin. (1) prevedea:

„(1) Agenția coordonează, evaluează și monitorizează, la nivel național, aplicarea politicilor în domeniul luptei împotriva traficului de persoane de către instituțiile publice, precum și a celor din domeniul protecției și asistenței acordate victimelor acestuia”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 2, alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Agenția evaluează și monitorizează, la nivel național, activitatea desfășurată în domeniul luptei împotriva traficului de persoane de către instituțiile publice și organizațiile neguvernamentale, îndeplinind rolul de raportor național”. 

Pachet: Principiile procedurei judiciare

 

Art. 3 alin. (1) lit. b), e), h), j)-l) și o)-q) din H.G. nr. 460/2011 (modificată prin H.G. nr. 84/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 3 alin. (1) lit. b), e), h), j)-l) și o)-q) prevedeau:

„(1) Agenția are următoarele atribuții principale:

(…)

b) monitorizează și evaluează activitățile desfășurate de instituțiile publice cu atribuții în domeniul traficului de persoane, în raport cu obiectivele prevăzute în planurile de acțiune pentru implementarea Strategiei naționale;

(…)

e) stabilește indicatorii și criteriile de apreciere a fenomenului traficului de persoane;

(…)

h) facilitează schimbul de date și informații cu caracter statistic între instituțiile cu competențe în domeniu, din țară și din străinătate;

(…)

j) elaborează răspunsurile la chestionare, precum și rapoartele de țară în domeniul traficului de persoane;

k) dezvoltă programe proprii pentru realizarea activităților de prevenire a traficului de persoane și de acordare a asistenței victimelor traficului de persoane și sprijină, la cerere, programele în derulare;

l) întocmește în colaborare cu celelalte structuri ale Ministerului Administrației și Internelor, pe baza datelor furnizate de instituțiile publice cu atribuții în domeniu, Raportul anual privind evoluția traficului de persoane, care se supune spre aprobare Guvernului, și formulează recomandări instituțiilor cu atribuții în domeniu cu privire la dezvoltarea politicilor antitrafic;

(…)

o) sprijină activitatea de informare privind drepturile persoanelor, victime ale traficului, atât în țară, cât și în străinătate;

p) sprijină, la cerere, instituțiile publice pentru obținerea resurselor necesare desfășurării activităților specifice și furnizează, la cerere, date statistice necesare planificării activităților proprii pentru reducerea fenomenului traficului de persoane;

q) desfășoară activități de cooperare internațională în domeniul său de competență, monitorizează și evaluează activitățile de cooperare internațională desfășurate de instituțiile publice în conformitate cu obiectivele Strategiei naționale;”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 3 alin. (1), lit. b), e), h), j)-l) și o)-q) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„b) monitorizează și evaluează activitățile desfășurate de instituțiile publice cu atribuții în domeniul traficului de persoane și de organizațiile neguvernamentale, în raport cu obiectivele prevăzute în planurile de acțiune pentru implementarea Strategiei naționale;

(…)

e) stabilește și transmite instituțiilor cu responsabilități în domeniu indicatorii și criteriile de apreciere a fenomenului traficului de persoane, pe baza evoluțiilor în dinamica fenomenului la nivel național și internațional;

(…)

h) facilitează și contribuie la schimbul de date și informații cu caracter statistic între instituțiile cu competențe în domeniu, din țară și din străinătate;

(…) 

j) elaborează, pe baza analizei proprii și a contribuției instituțiilor cu responsabilități în domeniu, răspunsurile la chestionare, precum și rapoartele de țară în domeniul traficului de persoane;

k) dezvoltă campanii de prevenire a traficului de persoane și programe de facilitare a asistenței victimelor traficului de persoane și colaborează cu instituțiile publice, private și organizațiile neguvernamentale pentru implementarea unor campanii și programe comune;

l) întocmește, cu participarea celorlalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne și pe baza datelor furnizate de instituțiile publice cu atribuții în domeniu și organizațiile neguvernamentale, Raportul anual privind evoluția traficului de persoane și formulează recomandări instituțiilor cu atribuții în domeniu cu privire la îmbunătățirea activităților antitrafic;

(…)

o) sprijină activitatea de informare privind traficul de persoane, atât în țară, cât și în străinătate, elaborând și realizând diferite materiale cu caracter informativ-preventiv;

p) furnizează, la cererea instituțiilor publice sau organizațiilor neguvernamentale, date statistice necesare planificării activităților proprii pentru reducerea fenomenului traficului de persoane și obținerea resurselor necesare desfășurării acestora;

q) desfășoară activități de cooperare internațională în domeniul său de competență;”.

 

Art. 3 alin. (1) lit. c) din H.G. nr. 460/2011 (modificată prin H.G. nr. 84/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 3 alin. (1) lit. c) prevedea:

„c) asigură coordonarea activităților de colaborare desfășurate de instituțiile publice cu organizațiile neguvernamentale pentru realizarea obiectivelor din Strategia națională;”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 3 alin. (1), lit. c) se abrogă.

 

Art. 3 alin. (1) lit. m^1) și m^2) din H.G. nr. 460/2011 (modificată prin H.G. nr. 84/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 3 alin. (1), după lit. m) se introduc două noi litere, lit. m^1) și m^2), cu următorul cuprins:

„m^1) realizează evaluarea inițială a situației victimelor traficului de persoane, pentru identificarea nevoilor de asistență specializată;

m^2) facilitează participarea victimelor traficului de persoane la activitatea de urmărire penală și judecată în cooperare cu instituțiile cu atribuții în domeniu;”.

 

Art. 4 alin. (2) din H.G. nr. 460/2011 (modificată prin H.G. nr. 84/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 4 alin. (2) prevedea:

„(2) Directorul agenției este coordonatorul național al activității de implementare a politicilor publice de prevenire a traficului de persoane și de monitorizare a acordării protecției și asistenței victimelor traficului de persoane, fără a produce imixtiuni în competențele și activitățile specifice fiecărei instituții, în condițiile legii”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 4, alin. (2) se abrogă.

 

Art. 6 alin. (1), (5) și (7) din H.G. nr. 460/2011 (modificată prin H.G. nr. 84/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 6 alin. (1), (5) și (7) prevedeau:

„(1) În cadrul Agenției se înființează 15 centre regionale, fără personalitate juridică, a căror organizare se stabilește prin regulamentul de organizare și funcționare a Agenției.

(…)

(5) Personalul Agenției este format din funcționari publici cu statut special și personal contractual.

(…)

(7) Numărul maxim de posturi stabilit pentru Agenție este de 95”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 6, alin. (1), (5) și (7) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(1) În cadrul Agenției se înființează 15 centre regionale, fără personalitate juridică, a căror organizare și funcționare se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare a Agenției.

(…) 

(5) Personalul Agenției este format din funcționari publici cu statut special, funcționari publici și personal contractual.

(…)

(7) Numărul de posturi pentru Agenție se stabilește prin ordin al ministrului afacerilor interne”. 

 

Art. 6 alin. (3) și (4) din H.G. nr. 460/2011 (modificată prin H.G. nr. 84/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 6 alin. (3) și (4) prevedeau:

„(3) Agenția realizează prin centrele regionale evaluarea inițială a situației victimelor traficului de persoane, pentru identificarea nevoilor de asistență specializată.

(4) Agenția facilitează participarea victimelor traficului de persoane la activitatea de urmărire penală și judecată în cooperare cu instituțiile cu atribuții în domeniu”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 6, alin. (3) și (4) se abrogă.

 

Art. 7 alin. (2) din H.G. nr. 460/2011 (modificată prin H.G. nr. 84/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 7 alin. (2) prevedea:

„(2) Instituțiile prevăzute la alin. (1) informează, în prealabil, Agenția cu privire la datele și informațiile referitoare la traficul de persoane pe care le dau publicității în țară sau în străinătate”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 7, alin. (2) se abrogă.

 

Art. 7 alin. (3) din H.G. nr. 460/2011 (modificată prin H.G. nr. 84/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 7 alin. (3) prevedea:

„(3) La solicitarea Agenției, instituțiile prevăzute la alin. (1) participă cu specialiști, precum și cu asistență tehnică și logistică la desfășurarea activităților impuse de îndeplinirea obiectivelor stabilite în planurile naționale de acțiune”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 7, alin. (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) La solicitarea Agenției, instituțiile prevăzute la alin. (1) participă cu personal propriu la desfășurarea activităților impuse de îndeplinirea obiectivelor stabilite în planurile naționale de acțiune”. 

 

Art. 8 alin. (3) din H.G. nr. 460/2011 (modificată prin H.G. nr. 84/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 8 alin. (3) prevedea:

„(3) Spațiile necesare funcționării Agenției și centrelor regionale se asigură prin achiziționare, închiriere și/sau transmitere în administrare, conform prevederilor legale”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 8, alin. (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) Spațiile necesare funcționării Agenției și centrelor regionale se asigură prin achiziționare, închiriere, contract de comodat și/sau transmitere în administrare, conform prevederilor legale”.

Organizarea și funcționarea Agenției Naționale împotriva Traficului de Persoane – modificări (H.G. nr. 84/2018) was last modified: martie 16th, 2018 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter