[UPDATE: Acte normative adoptate] Guvernul României. Modificarea O.U.G. nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă și alte acte normative incluse pe agenda ședinței din 26 martie 2020

27 mart. 2020
3.579 views

UPDATE: Proiectele de acte normative adoptate de Guvern în cadrul ședinței din 26 martie

Potrivit site-ului oficial (www.gov.ro), Guvernul României a publicat lista proiectelor de acte normative adoptate în cadrul ședinței din 26 martie 2020:

I. Măsuri necesare aplicării dispozițiilor Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României

– Ordonanța de urgență pentru completarea O.U.G. nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății;
– Ordonanța de urgență pentru modificarea și completarea O.U.G.  nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARSCoV 2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială;
– Ordonanța de urgență pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență;
– Ordonanța de urgență privind modalitatea de emitere și prelungirea valabilității voucherelor de vacanță, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2;
– Ordonanța de urgență privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori;
– Ordonanța de urgență privind unele măsuri fiscale;
– Ordonanța de urgență pentru modificarea și completarea unor acte normative.

II. Proiecte de legi

– Proiect de lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind consolidarea infrastructurii și a pregătirii pentru situații critice de urgență) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 10 iulie 2019;
– Proiect de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind cooperarea în domeniul situațiilor de urgență, semnat la 29 martie 2019, la București.

III. Hotărâri

– Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 9/2020 pentru aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 150 de unități de învățământ preuniversitar de stat;
– Hotărâre pentru modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, aprobate prin H.G. nr. 1294/2004;
– Hotărâre privind înscrierea unui imobil-clădire în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Educației și Cercetării prin Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu;
– Hotărâre pentru completarea Normelor de aplicare a O.U.G. nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin H.G. nr. 1.053/2014;
– Hotărâre privind modificarea art. 1 din H.G. nr. 1264/2010 pentru aprobarea programului-cadru de emisiuni de titluri de stat „Mediu Term Notes”;
– Hotărâre privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar, pentru immobile aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Centrul Multifuncțional de Pregătire Schengen;
– Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne-U.M 0520 Timișoara;
– Hotărâre pentru aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții „Creșterea securității și siguranței traficului de pasageri pe Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu-Constanța”;
– Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Regiei Autonome „Autoritatea Aeronautică Civilă Română”, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor;
– Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Companiei Naționale „Administrația Porturilor Dunării Fluviale” – S.A aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor;
– Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” – S.A – Sucursala Regională CF București, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, după caz;
– Hotărâre privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Galați, Argeș, Arad, Brașov, Brăila, Constanța, Dolj, Ilfov, Mureș, Sălaj, Sibiu, Teleorman, Timiș și municipiul București;
– Hotărâre privind înscrierea unui bun în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Agenției pentru Protecția Mediului Arad, instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, instituție publică în subordinea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor;
– Hotărâre privind acordarea titulaturii de muzeu de importanță națională Complexului Muzeal Județean Neamț și pentru aprobarea schimbării denumirii acestuia;
– Hotărâre pentru modificarea și completarea H.G. nr. 957/2005 privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Statistică;
– Hotărâre privind stabilirea cuantumului taxei de licență pentru prelungirea unor licențe de utilizare a frecvențelor radio și a condițiilor de efectuare a plății;
– Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Regiei Autonome „Administrația Fluvială a Dunării de Jos” Galați, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor;
– Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Companiei Naționale „Administrația Canalelor Navigabile” S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor;
– Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Societății Naționale „Aeroportul Internațional Timișoara –Traian Vuia” S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor;
– Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Companiei Naționale „Administrația Porturilor Dunării Maritime” S.A. Galați, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor;
– Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Companiei Naționale „Administrația Porturilor Maritime” S.A. Constanța, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor;
– Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Regiei Autonome  „Registrul Auto Român”, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor;
– Hotărâre privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spații protejate”, pentru anul 2020;
– Hotărâre privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompettitive din cadrul Societății Complexul Energetic Hunedoara S.A. (în insolvență), pentru anul 2020;
– Hotărâre privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului S.A., pentru anul 2020;
– Hotărâre pentru modificarea și completarea H.G. nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale;
– Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Botoșani de către doamna Z.R.;
– Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Brăila de către doamna V.V.

IV.    Memorandumuri

– Memorandum cu tema: Stadiul măsurilor necesare îndeplinirii condițiilor favorizante 2021-2027;
– Memorandum cu tema: Susținerea unitară a punctului de vedere cu privire la constatarea misiunii de audit a Comisiei Europene referitoare la definirea specificațiilor tehnice prin referire la standarde în cadrul procedurilor de achiziție publică ale contractelor finanțate în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare;
– Memorandum cu tema: Valorificarea prin vânzare, de către „Compania națională de transporturi aeriene române – Tarom” S.A., a aeronavelor ATR 42-500 și ATR 72-500.

V.    Note

– Notă privind transmiterea unei cereri către Consiliul General al Municipiului București, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil din domeniul public al municipiului București în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne.

VI.    Puncte de vedere

– Puncte de vedere ale Guvernului referitoare la 16 propuneri legislative;
– Puncte de vedere cu privire la 78 inițiative legislative parlamentare aflate în procedură parlamentară, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituțiile consultate;
– Puncte de vedere cu privire la 87 de inițiative legislative parlamentare aflate în dezbaterea Camerei Deputaților.

Sursa informației


Potrivit site-ului oficial (www.gov.ro), Guvernul României a publicat miercuri, 25 martie a.c., agenda ședinței din 26 martie, în cadrul căreia vor fi discutate mai multe proiecte de acte normative.

I. Măsuri necesare aplicării dispozițiilor Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României

– Proiect de Ordonanță de urgență privind acordarea sporului pentru condiții de muncă deosebit de periculoase pentru personalul din autoritățile și instituțiile implicate în prevenirea, limitarea și tratarea COVID-19 și reglementarea finanțării influențelor financiare determinate de creșterile salariale pentru personalul nemedical;

– Proiect de Ordonanță de urgență pentru completarea O.U.G. nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății;

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

– Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sănătății, prelungirea și prorogarea unor termene, și pentru reglementarea unor măsuri pe perioada instituirii stării de urgență pe teritoriul României;

– Proiect de Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARSCoV 2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială;

– Proiect de Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență.

II. Proiecte de legi

– Proiect de lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind consolidarea infrastructurii și a pregătirii pentru situații critice de urgență) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 10 iulie 2019;

– Proiect de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind cooperarea în domeniul situațiilor de urgență, semnat la 29 martie 2019, la București.

III. Proiecte de hotărâri

– Proiect de hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 9/2020 pentru aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 150 de unități de învățământ preuniversitar de stat;

– Proiect de hotărâre pentru modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, aprobate prin H.G. nr. 1294/2004;

– Proiect de hotărâre privind înscrierea unui imobil-clădire în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Educației și Cercetării prin Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu;

– Proiect de hotărâre pentru completarea Normelor de aplicare a O.U.G. nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin H.G. nr. 1.053/2014

– Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din H.G. nr. 1264/2010 pentru aprobarea programului-cadru de emisiuni de titluri de stat „Mediu Term Notes”;

– Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar, pentru immobile aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Centrul Multifuncțional de Pregătire Schengen;

– Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne-U.M 0520 Timișoara;

– Proiect de hotărâre pentru aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții „Creșterea securității și siguranței traficului de pasageri pe Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu-Constanța”;

– Proiect de hotărâre pentru aprobarea deschiderii punctului de trecere a frontierei de stat și a biroului vamal de frontieră pe Aeroportul Tuzla și pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobate prin H.G. nr. 445/2002;

– Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Regiei Autonome „Autoritatea Aeronautică Civilă Română”, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor;

– Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Companiei Naționale „Administrația Porturilor Dunării Fluviale“ -S.A aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor;

– Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor;

– Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” -S.A – Sucursala Regională CF București, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, după caz;

– Proiect de hotărâre privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Galați, Argeș, Arad, Brașov, Brăila, Constanța, Dolj, Ilfov, Mureș, Sălaj, Sibiu, Teleorman, Timiș și municipiul București;

– Proiect de hotărâre privind înscrierea unui bun în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Agenției pentru Protecția Mediului Arad, instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, instituție publică în subordinea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor;

– Proiect de hotărâre privind acordarea titulaturii de muzeu de importanță națională Complexului Muzeal Județean Neamț și pentru aprobarea schimbării denumirii acestuia;

– Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.G. nr. 957/2005 privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Statistică;

– Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului taxei de licență pentru prelungirea unor licențe de utilizare a frecvențelor radio și a condițiilor de efectuare a plății.

IV. Memorandumuri

– Memorandum cu tema: Stadiul măsurilor necesare îndeplinirii condițiilor favorizante 2021-2027;

– Memorandum cu tema: Susținerea unitară a punctului de vedere cu privire la constatarea misiunii de audit a Comisiei Europene referitoare la definirea specificațiilor tehnice prin referire la standarde în cadrul procedurilor de achiziție publică ale contractelor finanțate în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare.

V. Note

– Notă privind transmiterea unei cereri către Consiliul General al Municipiului București, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil din domeniul public al municipiului București în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne.

VI. Puncte de vedere

– Puncte de vedere ale Guvernului referitoare la 16 propuneri legislative;

– Proiecte de puncte de vedere cu privire la 78 inițiative legislative parlamentare aflate în procedură parlamentară, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituțiile consultate;

– Proiecte de puncte de vedere cu privire la 87 de inițiative legislative parlamentare aflate în dezbaterea Camerei Deputaților.

 

Pentru mai multe detalii, accesați sursa informației.

Sursa informației

[UPDATE: Acte normative adoptate] Guvernul României. Modificarea O.U.G. nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență și alte acte normative incluse pe agenda ședinței din 26 martie 2020 was last modified: mai 5th, 2020 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.