Expirarea termenului în care se putea ataca dispoziţia de respingere a cererii de sesizare a Curţii Constituţionale. Recurs respins ca tardiv formulat

21 sept. 2023
Vizualizari: 164
  • Legea nr. 47/1992: art. 29 alin. (5)
  • NCP: art. 155 alin. (1) şi alin. (3)
  • NCPP: art. 269 alin. (2)
  • NCPP: art. 275 alin. (2)

Prin încheierea din data de 12 ianuarie 2022 pronunțată de Curtea de Apel București, secția I-a Penală, în dosarul nr. x/2016, în temeiul art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, a fost respinsă, ca inadmisibilă, sesizarea Curții Constituționale, cu privire la excepția de neconstituționalitate a disp. art. 155 alin. (1) și alin. (3) din C. pen., invocată de apelantul-intimat-inculpat A., (Cu drept de recurs în termen de 48 ore de la pronunțare pentru procuror și pentru apelantul-intimat-inculpat) și în temeiul art. 475 din C. proc. pen., a fost respinsă, ca neîntemeiată, cererea de sesizare a Înaltei Curți de Casație și Justiție, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, formulată de același apelant-intimat-inculpat.

În acest sens, a reținut că la data de 12.01.2022, apelantul-intimat-inculpat a depus la dosar, prin Serviciul „Registratură”, cereri de sesizare a Curții Constituționale, cu privire la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 155, alin. (1) și alin. (3) din C. pen., în raport cu dispozițiile art. 15 alin. (1) și art. 147 punctul 4 din Constituția României, precum și a Înaltei Curți de Casație și Justiție, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept, pe care Curtea le-a pus în discuție la termenul de judecată de astăzi, 12.01.2022.

(I.C.C.J., s. pen., decizia nr. 122 din 24 februarie 2022)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Examinând, cu prioritate, excepția tardivității recursului declarat de apelantul-intimat-inculpat A., invocată din oficiu de către Înalta Curte, raportat la textele de lege incidente în cauză, Înalta Curte constată că recursul este tardiv.

Astfel, Înalta Curte reține că, potrivit dispozițiilor art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, hotărârea prin care instanța respinge cererea de sesizare a Curții Constituționale poate fi atacată numai cu recurs la instanța ierarhic superioară, în termen de 48 de ore de la pronunțare.

Verificând natura termenului de 48 de ore înăuntrul căruia se poate promova calea de atac, se constată că acesta este un termen procedural, ce trebuie calculat potrivit dispozițiilor art. 269 alin. (2) din C. proc. pen., în sensul că, în cuprinsul său, nu se socotește ora la care începe să curgă și nici ora la care se împlinește și peremptoriu, a cărui nerespectare atrage decăderea din exercițiul dreptului și nulitatea actului făcut peste termen, respectiv constatarea tardivității acestuia.

În raport cu aceste dispoziții, având în vedere că hotărârea dată Curtea de Apel București, secția I-a Penală, în dosarul nr. x/2016 a fost pronunțată la data de 12 ianuarie 2022, termenul de 48 de ore, în care inculpatul putea declara recurs, s-a împlinit la data de 14 ianuarie 2022.

Așadar, raportat la dispozițiile legale anterior enunțate și având în vedere data pronunțării deciziei recurate, Înalta Curte constată că la data la care acesta a declarat recurs, respectiv la 31 ianuarie 2022 (înscris aflat la dosar), expirase termenul în care se putea ataca dispoziția de respingere a cererii de sesizare a Curții Constituționale.

Pentru aceste considerente, nu se va mai proceda la examinarea pe fond a motivelor de recurs, astfel că, Înalta Curte va respinge, ca tardiv, recursul formulat de apelantul-intimat-inculpat A. împotriva dispoziției de respingere a cererii de sesizare a Curții Constituționale cu soluționarea excepțiilor de neconstituționalitate a art. art. 155 alin. (1) și alin. (3) din C. pen. cuprinsă în încheierea din data de 12 ianuarie 2022 pronunțată de Curtea de Apel București, secția I-a Penală, în dosarul nr. x/2016.

În baza art. 275 alin. (2) din C. proc. pen., având în vedere culpa sa procesuală, îl va obliga pe acesta la plata sumei de 200 RON cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

Sursa informației: www.scj.ro.

Expirarea termenului în care se putea ataca dispoziția de respingere a cererii de sesizare a Curții Constituționale. Recurs respins ca tardiv formulat was last modified: septembrie 20th, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.