Excepţia perimării cererii de apel. Admiterea recursului declarat, casarea deciziei atacate şi trimiterea cauzei aceleiaşi instanţe pentru continuarea judecăţii (NCPC)

8 iul. 2020
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
203 views

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Dec. ÎCCJ (SC II) nr. 2078/2019

NCPC: art. 412 alin. (1) pct. 7, art. 413 alin. (1) pct. 1, art. 415 alin. (3), art. 416 alin. (1), art. 496 alin. (1) și (2), art. 488 alin. (1) pct. 8

Prin cererea de recurs, întemeiată pe dispozițiile art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ., reclamanții A. și B. susțin că excepția perimării cererii de apel nu este incidentă în prezenta cauză, întrucât suspendarea judecării cauzei a fost dispusă de către instanță din oficiu, în temeiul dispozițiilor art. 413 alin. (1) pct. 1 C. proc. civ., până la soluționarea cauzei nr. C-186/2016 aflată pe rolul Curții de Justiție a Uniunii Europene, raportat la data la care a fost înregistrată cererea de redeschidere a judecății formulată de apelanții-reclamanți la data de 23 aprilie 2018.

Astfel, pentru a putea interveni perimarea în cauza de față, raportat la momentul la care a intervenit hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene asupra cauzei cu care a fost sesizată de către Curtea de Apel Oradea, trebuia să se facă aplicarea dispozițiilor art. 415 alin. (3) C. proc. civ., potrivit cărora „Judecata cauzei suspendate se reia în cazurile prevăzute la art. 412 alin. (1) pct. 7 C. proc. civ., după pronunțarea hotărârii de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene”.

Din această perspectivă se constată că recurenții au pus în discuție aplicarea greșită, de către instanța de apel a dispozițiilor art. 413 alin. (1) pct. l C. proc. civ., raportat la art. 416 alin. (1) din același cod, fiind dispusă în mod greșit constatarea perimării cauzei.

Această susținere este întemeiată, având în vedere că instanța de apel a aplicat corect prevederile art. 413 alin. (1) pct. l C. proc. civ., ce vizează suspendarea facultativă, potrivit căreia, „instanța poate suspenda judecata când dezlegarea cauzei depinde, în tot sau în parte, de existența ori inexistența unui drept care face obiectul unei alte judecăți”, însă, dispozițiile art. 416 alin. (1) C. proc. civ., care au condus la constatarea perimării apelului au fost în mod eronat aplicate, acestea nefiind incidente în cauza de față.

Prin încheierea de ședință din 24 aprilie 2017 judecarea cauzei în apel a fost suspendată, în temeiul art. 413 alin. (1) pct. 1 C. proc. civ., până la soluționarea cauzei C-186/2016 (cauza „Andriciuc”) aflată pe rolul Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Astfel, potrivit art. 412 alin. (1) C. proc. civ., judecarea cauzelor se suspendă de drept, în cazul prevăzut de pct. 7 al textului de lege evocat, în cazul în care instanța formulează o cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare adresată Curții de Justiție a Uniunii Europene, potrivit prevederilor tratatelor pe care se întemeiază Uniunea Europeană.

În cauza de față, suspendarea judecării cauzei a fost dispusă de către instanță din oficiu, în temeiul dispozițiilor art. 413 alin. (1) pct. 1 C. proc. civ., ca urmare a hotărârii ce se va pronunța de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene în cauza cu care fusese sesizată de către Curtea de Apel Oradea.

Prin urmare, în cazul în care suspendarea a fost dispusă în temeiul art. 412 alin. (1) pct. 7 C. proc. civ., reluarea judecății se va dispune și din oficiu, chiar și în lipsa unei cereri de repunere pe rol formulate de una dintre părți, de îndată ce are loc pronunțarea hotărârii prejudiciale de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

În acest context, reluarea judecății are loc după pronunțarea hotărârii de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene, de la data pronunțării, hotărârea Curții fiind definitivă și disponibilă în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene.

În acest sens, se constată că instanța de apel a reținut că la data de 20 septembrie 2017 a fost pronunțată de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene hotărârea în procedura Andriciuc și alții împotriva E. S.A. (cauza C – 186/16), având ca obiect cererea de decizie preliminară formulată de Curtea de Apel Oradea în Dosarul nr. x/2014.

Față de această situație, se constată că în mod greșit a reținut instanța de apel faptul că de la această dată nu a mai fost îndeplinit niciun act de procedură, cauza rămânând în nelucrare mai mult de șase luni din vina părților, fiind astfel îndeplinite prevederile art. 416 alin. (1) C. proc. civ., pentru constatarea perimării apelului.

Aceasta deoarece, termenul de perimare de 6 luni prevăzut de art. 416 alin. (1) C. proc. civ. nu a început să curgă la data de 20 septembrie 2017, când a fost pronunțată de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene hotărârea în procedura Andriciuc și alții împotriva E. S.A. (cauza C – 186/16), ci la data la care hotărârea respectivă a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, respectiv la data de 13 noiembrie 2017 (Jurnalul Oficial nr. C382), dată de la care termenul de perimare începe să curgă, întrucât de la acea dată cauza a rămas în nelucrare din motive imputabile părților.

Pachet: Principiile procedurei judiciare

Așadar, prin sancțiunea procedurală adoptată de instanța de apel, de constatare a perimării judecății cauzei s-au încălcat dispozițiile constituționale care prevăd liberul acces la justiție și garantarea dreptului la apărare, precum și cele referitoare la dreptul persoanei la un proces echitabil.

Pentru aceste considerente, Înalta Curte, în temeiul art. 496 alin. (1) și (2) C. proc. civ. va admite recursul declarat de recurenta-reclamantă F., cu consecința casării deciziei atacate și trimiterea cauzei aceleiași instanțe pentru continuarea judecății.

Sursa informației: www.scj.ro.

Excepția perimării cererii de apel. Admiterea recursului declarat, casarea deciziei atacate și trimiterea cauzei aceleiași instanțe pentru continuarea judecății (NCPC) was last modified: iulie 7th, 2020 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter