Despre echilibru

17 apr. 2019
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1863
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Alb și portocaliu. Puritate și lumină. Ludicul joc al bucuriei și al speranței curge undeva, pe peretele orbitor de alb. Pelicula de celuloid rulează mut în backstage o poveste pe care doar ochii o spun cu fericire complice și cu nerăbdare. Căldură, strălucire, sensibilitate, biruință, onestitate, putere, creativitate, supranatural… Ceva din toate acestea aleargă prin viața interlocutoarei mele. Și nu se oprește. Un zâmbet schițat din linii subțiri poartă, ca pe o taină, înțelegerea noastră. Vorbim. Pun întrebări. Profesionale. Mâinile îngrijorate așteaptă documentele necitite, ce îi vor arunca ziua în noapte și noaptea în zi. Poate… pentru a câta oară? Așa sunt începuturile. Toate. Peste ani, amintirea clipelor de azi se vor servi în porții mici celor dragi, ca pe dulceața bunicii, descoperită întâmplător pe un raft, printre ierburi uscate și bilețele cu însemnări zilnice, de odinioară, acareturi dragi pe care le purtăm în viață fără a renunța vreodată la ele. Interviul se scrie ușor, matematic. Vorbim despre o școală. Vorbim despre oamenii care o populează temporar. Despre tineri, despre destine în căutarea fericirii, ca mod de a trăi, despre pământeni, ce aievea s-au dovedit a fi mai iubiți ca alții doar pentru că au pus ordinea lucrului scris în viețile atâtor oameni. Vorbim despre notari, care, cu noblețe și înțelegere, aduc echilibru și pace în viețile noastre. „Albul” nu este întâmplător atât de prezent în tabloul interviului nostru. Alb și portocaliu. Puritate și lumină.

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

Legal Point: Care sunt prioritățile dumneavoastră ca director al Institutului Notarial Român?

Andrada Tănase: Având în vedere specificul activității noastre și calitatea de coordonator al programului de pregătire profesională inițială și continuă a notarilor publici, conform prevederilor Legii nr. 36/1995 a notarilor publici și a activității notariale, republicată, prioritatea permanentă a instituției și a mea personal o constituie creșterea calității formării profesionale a notarilor publici, în scopul asigurării imparțialității, a echității și a obiectivității reprezentanților acestei categorii profesionale în exercitarea profesiei, ce are ca efect îmbunătățirea calității serviciilor prestate în slujba cetățenilor. În acest sens, începând cu anul 2016, a fost restructurat modul de desfășurare a cursurilor de formare continuă prin organizarea unor simpozioane interactive, care urmează atât un program de formare profesională anual, cât și problematica solicitată de notari prin propunerile și întrebările adresate Institutului Notarial Român cu privire la aspectele concrete întâmpinate în practica notarială, cele rezultate în urma activităților de control, a cercetării disciplinare, spețe aflate în portofoliul Casei de Asigurări a Notarilor Publici, propuneri ale formatorilor Institutului Notarial Român și popularizarea noutăților legislative cu incidență în activitatea notarială. În ceea ce privește formarea inițială a notarilor stagiari care desfășoară un an de pregătire teoretică în cadrul Institutului Notarial Român și un an de pregătire practică în cadrul unui birou notarial, am fost preocupați de creșterea calității formării prin organizarea, pe lângă cursurile susținute de notari publici cu o bogată experiență profesională, și a unor cursuri susținute de cadre didactice universitare cu un prestigiu profesional de largă recunoaștere. O altă prioritate o constituie diversificarea activității de formare profesională, sens în care am organizat deja cursuri cu personalul de specialitate angajat în cadrul birourilor notariale, precum și cu alte categorii profesionale din domenii conexe ale activității notariale, cum sunt angajații oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară, operatorii Arhivei Electronice de Garanții Reale Mobiliare, personalul cu atribuții financiar-contabile din cadrul birourilor notariale, al camerelor notarilor publici și al Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România, și cu persoanele care intenționează să se angajeze în cadrul birourilor notariale. În viitorul apropiat vom organiza cursuri cu notarii publici care doresc să dobândească calitatea de lichidator în conformitate cu Legea nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice. Dată fiind recenta modificare a Legii nr. 36/1995 a notarilor publici și a activității notariale, republicată, începând cu anul 2017 se impune elaborarea unui regulament de desfășurare a concursului pentru dobândirea calității de notar stagiar, precum și actualizarea tuturor actelor normative cu caracter secundar care privesc organizarea și funcționarea Institutului Notarial Român.

Legal Point: Cum se implică Institutul Notarial Român în activitatea profesională a notarilor?

Andrada Tănase: Institutul Notarial Român are doar atribuții de formare profesională a notarilor publici și nu intervine direct în activitatea profesională a acestora. Cu toate acestea, la solicitarea notarilor publici, Institutul Notarial Român, împreună cu Direcția juridică legislație, studii notariale și relații internaționale din cadrul Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România sau cu formatorii, formulează puncte de vedere și opinii în materie notarială, care au doar un caracter științific și nu îi obligă pe notarii publici în luarea unei decizii profesionale, dar constituie repere importante în formularea acesteia.

Legal Point: Care sunt evenimentele și conferințele pe care le aveți în vedere în viitorul apropiat?

Andrada Tănase: Conform planului anual de pregătire profesională, Institutul Notarial Român urmează să desfășoare până la sfârșitul anului un simpozion de pregătire profesională cu notarii publici din cadrul Camerei Notarilor Publici București, la care pot participa și notari din alte camere, un curs de formare profesională continuă cu registratorii de carte funciară și asistenții-registratori din cadrul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ilfov și cursuri regionale cu persoane care doresc să se angajeze în cadrul birourilor notariale pe posturi de secretar, delegat al biroului notarial în relația cu birourile de cadastru și publicitate imobiliară sau operator calculator. De asemenea, ne propunem să organizam anual un simpozion internațional pe teme de actualitate din dreptul internațional.

Legal Point: După ce criterii sunt aleși lectorii la aceste conferințe?

Andrada Tănase: Formatorii care susțin cursurile de formare profesională și formulează puncte de vedere de o complexitate deosebită, la solicitarea directorului Institutului Notarial Român, sunt selectați dintre persoane cu experiență și prestigiu profesional în domeniul juridic, cu preponderență notari publici, dar și alți specialiști din domenii conexe activității notariale, precum și cadre didactice universitare. Responsabilitatea verificării criteriilor pe care trebuie să le îndeplinească formatorii revine Consiliului director al Institutului Notarial Român, care are atribuția de a aproba lista formatorilor și de a evalua periodic activitatea desfășurată de aceștia.

Legal Point: Ce fel de cursuri de formare faceți pentru viitorii angajați în birourile notariale?

Andrada Tănase: Institutul Notarial Român a desfășurat în toamna acestui an la București un curs pe o perioadă de 8 zile cu persoane care doresc să se angajeze în cadrul birourilor notariale pe posturi de secretar, delegat al biroului notarial în relația cu birourile de cadastru și publicitate imobiliară sau operator calculator. În urma promovării examenului susținut s-au eliberat participanților certificate de absolvire și au fost incluși într-o bază de date pusă de Institutul Notarial Român la dispoziția Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România pentru a fi consultată de către notarii publici interesați să angajeze personal de specialitate în cadrul birourilor notariale. Întrucât cursul s-a bucurat de o largă participare și apreciere din partea cursanților, intenționăm să extindem organizarea acestui curs pe centre teritoriale până la sfârșitul anului.

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

Legal Point: Care sunt principalele strategii de dezvoltare ale Institutului Notarial Român?

Andrada Tănase: Strategia Institutului Notarial Român este elaborată de către Consiliul director împreună cu Consiliul științific și este supusă aprobării Consiliului Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România. Principalele linii directoare ale acesteia sunt axate în principal pe creșterea calității activităților de pregătire profesională organizate de Institutul Notarial Român, extinderea serviciilor de formare profesională către alte categorii profesionale din domenii conexe și consolidarea corpului formatorilor cu specialiști cu o bogată experiență profesională.

Legal Point: Care este relația Institutului Notarial Român cu facultățile de drept din țară?

Andrada Tănase: Institutul Notarial Român are o colaborare bună cu facultățile de drept din cadrul Universității București, Universității de Vest din Timișoara, Universității din Craiova, Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Universității din Pitești, Universității Valahia din Târgoviște, Universității „Ovidius” din Constanța, împreună cu care a derulat cu succes 6 proiecte cu cofinanțare din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, prin care 3.072 de studenți din cadrul acestora au beneficiat de servicii de consiliere și orientare profesională și 1.603 dintre aceștia au efectuat stagii de practică sub îndrumarea unor tutori de practică din cadrul instanțelor de judecată, parchetelor, cabinetelor de avocatură, birourilor executorilor judecătorești și al birourilor notariale, precum și din cadrul unor instituții publice.

Legal Point: Care credeți că este principala amprentă a dumneavoastră la activitatea Institutului Notarial Român?

Andrada Tănase: De la preluarea acestei funcții, respectiv martie 2016, am fost preocupată de eficientizarea activității Institutului, materializată prin organizarea atât a simpozioanelor de formare profesională la nivelul celor 15 camere ale notarilor publici, cât și a unor seminare cu participare internațională, cum a fost cel organizat în luna septembrie 2016 la Centrul de Conferințe Auditorium Pallady, având ca temă Regulamentele UE privind regimurile matrimoniale și parteneriatele înregistrate, la care au susținut prelegeri personalități din domeniul juridic atât din România, cât și din Germania, Franța, Ungaria, Portugalia, Italia și Slovenia. De altfel, acest seminar a fost primul organizat în Europa pe o temă atât de sensibilă. Chiar fostul președinte al Consiliului Notariatelor din Uniunea Europeană, domnul Frank Molitor, care a acceptat invitația și ne-a onorat cu prezența, a apreciat curajul inițiativei de organizare a unui astfel de eveniment. Având în vedere atribuțiile stabilite în sarcina notarilor publici prin Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire
și combatere a finanțării terorismului, pregătirea continuă a acestora s-a completat cu o nouă disciplină susținută de reprezentanți ai Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, care a captat interesul notarilor publici și care va fi menținută și anul următor. Datorită mobilității în creștere a persoanelor în spațiul de libertate, securitate și justiție și incidența din ce în ce mai mare a cauzelor care prezintă elemente de extraneitate, Institutul Notarial Român trebuie să-și concentreze activitatea și în domeniul relațiilor internaționale, în vederea facilitării accesului notarilor publici la informații despre legislația și jurisprudența internațională. Această latură a activității de instruire trebuie dezvoltată mai ales în contextul în care, la nivelul Uniunii Europene, se remarcă o intensificare a legiferării în materia dreptului familiei. Nu în ultimul rând, avem în vedere, în viitorul apropiat, regândirea după criterii strict funcționale a activității Institutului Notarial Român, prin modificarea Regulamentului de organizare și funcționare și a Statutului Institutului Notarial Român și prin optimizarea fluxurilor de lucru pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice.

Legal Point: Cum se situează Institutul Notarial Român în interiorul Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România?

Andrada Tănase: Institutul a fost înființat din dorința membrilor Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România de a crește calitatea serviciilor notariale prin realizarea unor forme de pregătire profesională la standarde europene, îndeplinite prin intermediul unui centru de formare specializat pe problematica notarială, având în vedere specificul acestei profesii în cadrul mai larg al profesiilor juridice. La solicitarea Consiliului Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România, Institutul Notarial Român organizează concursul de dobândire a calității de notar public pentru persoanele care au îndeplinit funcții juridice cel puțin 6 ani, examenul de schimbare a sediilor birourilor notariale și examenul de definitivat pentru notarii stagiari. Având în vedere recentele modificări aduse Legii nr. 36/1995 a notarilor publici și a activității notariale, republicată, începând cu anul 2017, Institutul Notarial Român va organiza la nivel național concursul pentru dobândirea calității de notar stagiar, care se desfășoară în prezent la nivelul camerelor notarilor publici. Institutul Notarial Român funcționează în cadrul Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România și se află sub coordonarea Biroului Executiv al Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România, având personalitate juridică, buget propriu și patrimoniu distinct. Deciziile importante care privesc activitatea Institutului, cum ar fi stabilirea planului anual de formare inițială a notarilor stagiari, cel de formare profesională continuă a notarilor publici, precum și pregătirea celorlalte categorii profesionale sau strategia activității, se aprobă de către Consiliul Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România.

„La solicitarea Consiliului Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România, Institutul Notarial Român organizează concursul de dobândire a calității de notar public pentru persoanele care au îndeplinit funcții juridice cel puțin 6 ani”.

Legal Point: Care este structura Institutului Notarial Român?

Andrada Tănase: Organele de conducere ale Institutului Notarial Român sunt: Consiliul director, președintele și directorul. În cadrul Institutului Notarial Român funcționează un Consiliu științific, având rol consultativ. Calitatea de președinte al Institutului Notarial Român este ocupată de drept de președintele Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România. Institutul Notarial Român este alcătuit din patru departamente specializate în funcție de natura activității.

Legal Point: Cum colaborează Institutul Notarial Român la nivel național și internațional?

Andrada Tănase: La nivel național, Institutul Notarial Român are încheiate protocoale de colaborare pe teme de interes comun cu Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul Național al
Magistraturii, Agenția Națională a Funcționarilor Publici, Oficiul Național al Registrului Comerțului, Consiliul de Mediere, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu”, Ministerul Afacerilor Externe (Centrul de instruire pentru personalul consular), Facultatea de Drept a Universității București. La nivel internațional, Institutul Notarial Român se află în negocieri avansate cu instituții similare din Germania, Slovenia, Italia, Ungaria, Franța și Portugalia, în vederea încheierii unor acorduri bilaterale pentru efectuarea unor stagii de practică de către notarii stagiari ai părților contractante, pe bază de reciprocitate, precum și pentru stabilirea bazelor unui schimb de informații privind legislația internă și cea europeană.


Despre echilibru was last modified: aprilie 17th, 2019 by Andrada Tănase

Vă recomandăm:

Despre autor:

Andrada Tănase

Andrada Tănase

Este directorul Institutului Notarial Român.
A mai scris:

Abonează-te la newsletter