Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 74/2023 (Comunicat): art. 1 alin. (6) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

21 nov. 2023
229 views

Decizia ÎCCJ

Complet ÎCCJAct normativSumar
Decizia ÎCCJ nr. 74/2023Complet DCDArt. 1 alin. (6) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 1 alin. (6) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea publică emitentă a unui act administrativ unilateral cu caracter normativ nu poate solicita instanței anularea acestuia.

 

În ședința din 20 noiembrie 2023, Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă, legal constituit în cauză, s-a reunit pentru pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarelor chestiuni de drept:

Obiectul dezlegării chestiunii de drept

Art. 1 alin. (6) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004:

„(6) Autoritatea publică emitentă a unui act administrativ nelegal poate să solicite instanței constatarea nulității acestuia, în situația în care actul nu mai poate fi revocat, întrucât a intrat în circuitul civil și a produs efecte juridice. În cazul admiterii acțiunii, instanța se va pronunța, la cerere, și asupra legalității actelor civile încheiate în baza actului administrativ nelegal, precum și asupra efectelor civile produse.”

 

Decizia ÎCCJ (Complet DCD) nr. 74/2023

Prin Decizia nr. 74/2023, ÎCCJ (Complet DCD) a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Constanța – Secția de contencios administrativ și fiscal, în Dosarul nr. 4.899/118/2021 privind pronunțarea unei hotărâri prealabile și, în consecință, a stabilit că: „În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 1 alin. (6) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea publică emitentă a unui act administrativ unilateral cu caracter normativ nu poate solicita instanței anularea acestuia”.

Totodată, în cadrul aceleiași ședințe, prin Decizia nr. 75/2023, ÎCCJ respinge, ca inadmisibile, sesizările conexate formulate de Tribunalul Harghita – Secția civilă, în dosarele nr. 215/96/2023, nr. 174/96/2023, nr. 547/96/2023, nr. 176/96/2023, nr. 548/96/2023, nr. 108/96/2023 și nr. 1.388/96/2022, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept cu privire la dispozițiile art. 13 alin. (8) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările și completările ulterioare.

Nu în ultimul rând, în cadrul aceleiași ședințe, prin Decizia nr. 76/2023, ÎCCJ respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Tribunalul Constanța – Secția de contencios administrativ și fiscal, în Dosarul nr. 575/118/2023, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept:

Articolul 5 din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, trebuie interpretat în sensul că și drepturile reglementate de acest articol se vor acorda începând cu data de 01.01.2024 sau prorogarea termenului de acordare privește doar plata indemnizației reglementate de art. 31 din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999?

Sursa informației

 

Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 74/2023 (Comunicat): art. 1 alin. (6) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 was last modified: noiembrie 21st, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.