Corelarea prin transfer a numărului de locuri între cicluri de studii universitare şi numărul de locuri – granturi de studii (anul I) finanţate de la bugetul de stat (OME nr. 6434/2022)

5 ian. 2023
Vizualizari: 221

Actul public în Monitorul Oficial

PreambulSumar
Ordinul ministrului educației (OME) nr. 6434/2022 privind corelarea prin transfer a numărului de locuri între cicluri de studii universitare și numărul de locuri – granturi de studii (anul I) finanțate de la bugetul de stat pentru instituțiile de învățământ superior de stat, pentru anul universitar 2022-2023

(M. Of. nr. 1 din 3 ianuarie 2023)

 

Având în vedere:

– art. 119 alin. (1), art. 140 alin. (4^1) și (4^2), art. 150 alin. (5), art. 155 alin. (4), art. 160 alin. (2) și (3), art. 205 alin. (6) și ale art. 222 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011;

– H.G. nr. 632/2022 privind aprobarea cifrelor de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat și pentru învățământul superior de stat în anul școlar/universitar 2022-2023;

– OME nr. 5.824/2021 pentru aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finanțarea de bază și finanțarea suplimentară a instituțiilor de învățământ superior de stat din România, pentru anul 2022;

– O.U.G. nr. 133/2000 privind învățământul universitar și postuniversitar de stat cu taxă, peste locurile finanțate de la bugetul de stat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 441/2001;

– Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare;

– H.G. nr. 560/2022 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2022-2027;

– H.G. nr. 404/2006 privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de masterat;

– H.G. nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat;

– H.G. nr. 689/1994 privind acordarea unor burse de studii, doctorat și specializare, a altor forme de sprijin pentru tinerii de origine etnică română sau pentru cetățenii români cu domiciliul în străinătate;

– OME, ordinul ministrului afacerilor externe și al ministrului pentru românii de pretutindeni nr. 3.900/A10/2.046/C/129/2017 privind aprobarea Metodologiei de școlarizare a românilor de pretutindeni în învățământul preuniversitar de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă începând cu anul școlar 2017-2018 și a Metodologiei de școlarizare a românilor de pretutindeni în învățământul superior de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă începând cu anul universitar 2017-2018,

– OME nr. 3.236/2017 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii și școlarizare a cetățenilor străini pe locuri fără plata taxelor de școlarizare și cu bursă și pe locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, în instituțiile de învățământ superior de stat acreditate;

– art. 13 alin. (3) din H.G. nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației.

Se corelează prin transfer numărul de locuri între cicluri de studii universitare și numărul de locuri – granturi de studii (anul I) finanțate de la bugetul de stat pentru instituțiile de învățământ superior de stat, pentru anul universitar 2022-2023.

 

În M. Of. nr. 1 din data de 3 ianuarie 2023 s-a publicat Ordinul ministrului educației (OME) nr. 6434/2022 privind corelarea prin transfer a numărului de locuri între cicluri de studii universitare și numărul de locuri – granturi de studii (anul I) finanțate de la bugetul de stat pentru instituțiile de învățământ superior de stat, pentru anul universitar 2022-2023.

Vă prezentăm, în cele ce urmează, cele mai importante dispoziții din respectivul act normativ:

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Art. 1

(1) Se aprobă corelarea prin transfer a locurilor – granturilor de studii disponibile de la ciclul de studii universitare de licență și master, respectiv 858 de locuri – granturi de studii de la ciclul de studii universitare de master se transformă în 1.716 locuri – granturi de studii pentru ciclul de studii universitare de licență.

(2) Transformarea se realizează raportat la costul mediu per student echivalent pe cicluri și domenii de studii.

Art. 2

(1) Numărul de locuri – granturi de studii (anul I) finanțate de la bugetul de stat pentru studii universitare de licență, la forma de învățământ cu frecvență, din instituțiile de învățământ superior de stat, pentru anul universitar 2022-2023, este prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Numărul de locuri – granturi de studii (anul I) finanțate de la bugetul de stat pentru studii universitare de master, la forma de învățământ cu frecvență, din instituțiile de învățământ superior de stat, pentru anul universitar 2022-2023, este prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(3) Numărul de locuri – granturi de studii (anul I) finanțate de la bugetul de stat pentru studii universitare de doctorat, cu bursă pentru forma de învățământ cu frecvență și fără bursă pentru formele de învățământ cu frecvență și cu frecvență redusă, din instituțiile de învățământ superior de stat, pentru anul universitar 2022-2023, este prevăzut în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3

Direcția generală învățământ universitar, Direcția generală economică și Direcția generală relații internaționale și afaceri europene din cadrul Ministerului Educației, precum și toate instituțiile de învățământ superior de stat duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

ANEXA nr. 1 NUMĂRUL DE LOCURI – GRANTURI DE STUDII (ANUL I) finanțate de la bugetul de stat pentru studii universitare de licență, la forma de învățământ cu frecvență, din instituțiile de învățământ superior de stat, pentru anul universitar 2022-2023

ANEXA nr. 2 NUMĂRUL DE LOCURI – GRANTURI DE STUDII (ANUL I) finanțate de la bugetul de stat pentru studii universitare de master, la forma de învățământ cu frecvență, din instituțiile de învățământ superior de stat, pentru anul universitar de 2022-2023

Nr. crt.Instituția de învățământ superiorPentru tineri cu cetățenie română, UE și SEEPentru tineri de origine română din Republica Moldova, țări învecinate și diasporă și cetățeni străini, conform documentelor unilaterale și de cooperare bilaterală
TOTAL, din care:Domenii prioritareRomiMasterat didacticTOTAL, din care:cu bursă
01234567
1.UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI37966330227164
2.UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCȚII DIN BUCUREȘTI51587002929
3.UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM „ION MINCU” DIN BUCUREȘTI32130000
4.UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRONOMICE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCUREȘTI9001950055
5.UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI32501279506757
6.UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „CAROL DAVILA” DIN BUCUREȘTI60140000
7.ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI19593370505545
8.UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE MUZICĂ DIN BUCUREȘTI8000077
9.UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTE DIN BUCUREȘTI14500075
10.UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTĂ TEATRALĂ ȘI CINEMATOGRAFICĂ „I.L. CARAGIALE” DIN BUCUREȘTI10500043
11.UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT DIN BUCUREȘTI125261044
12.ȘCOALA NAȚIONALĂ DE STUDII POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE DIN BUCUREȘTI81020205535
13.UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA26033405041
14.UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU” DIN ARAD25046001515
15.UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU32055201919
16.UNIVERSITATEA „TRANSILVANIA” DIN BRAȘOV1340169105248
17.UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA1890291003936
18.UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN CLUJ-NAPOCA450820066
19.UNIVERSITATEA „BABEȘ-BOLYAI” DIN CLUJ-NAPOCA34162385276565
20.UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „IULIU HAȚIEGANU” DIN CLUJ-NAPOCA75410000
21.ACADEMIA NAȚIONALĂ DE MUZICĂ „GHEORGHE DIMA” DIN CLUJ-NAPOCA9000044
22.UNIVERSITATEA DE ARTĂ ȘI DESIGN DIN CLUJ-NAPOCA8501022
23.UNIVERSITATEA „OVIDIUS” DIN CONSTANȚA670791502317
24.UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANȚA10086003020
25.UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA17801965505936
26.UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE DIN CRAIOVA40130000
27.UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI85012610562463
28.UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI12912510010880
29.UNIVERSITATEA PENTRU ȘTIINȚELE VIEȚII „ION IONESCU DE LA BRAD” DIN IAȘI341730077
30.UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAȘI2100144450244244
31.UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „GR.T. POPA” DIN IAȘI115320000
32.UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTE „GEORGE ENESCU” DIN IAȘI1420101513
33.UNIVERSITATEA DIN ORADEA875130004424
34.UNIVERSITATEA DIN PETROȘANI22057004033
35.UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI4706515088
36.UNIVERSITATEA „PETROL-GAZE” DIN PLOIEȘTI32087001918
37.UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU9409800128
38.UNIVERSITATEA „ȘTEFAN CEL MARE” DIN SUCEAVA7407710197197
39.UNIVERSITATEA „VALAHIA” DIN TÂRGOVIȘTE400394011
40.UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRÂNCUȘI” DIN TÂRGU JIU125202022
41.UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ, FARMACIE, ȘTIINȚE ȘI TEHNOLOGIE „GEORGE EMIL PALADE” DIN TÂRGU MUREȘ32065001413
42.UNIVERSITATEA DE ARTE DIN TÂRGU MUREȘ6500000
43.UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIȘOARA1350223101510
44.UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚELE VIEȚII „REGELE MIHAI I” DIN TIMIȘOARA4001191066
45.UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA1379913458281
46.UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA50230000
47.ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ „FERDINAND I” DIN BUCUREȘTI113
48.UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE APĂRARE „CAROL I” DIN BUCUREȘTI53
49.ACADEMIA NAȚIONALĂ DE INFORMAȚII „MIHAI VITEAZUL” DIN BUCUREȘTI50
50.ACADEMIA DE POLIȚIE „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN BUCUREȘTI170
51.ACADEMIA FORȚELOR AERIENE „HENRI COANDĂ” DIN BRAȘOV0
52.ACADEMIA NAVALĂ „MIRCEA CEL BĂTRÂN” DIN CONSTANȚA0
53.ACADEMIA FORȚELOR TERESTRE „NICOLAE BĂLCESCU” DIN SIBIU26
54.INSTITUTUL MEDICO-MILITAR0

ANEXA nr. 3 NUMĂRUL DE LOCURI – GRANTURI DE STUDII (ANUL I) finanțate de la bugetul de stat pentru studii universitare de doctorat, cu bursă pentru forma de învățământ cu frecvență și fără bursă pentru formele de învățământ cu frecvență și cu frecvență redusă, din instituțiile de învățământ superior de stat, pentru anul universitar de 2022-2023

Nr. crt.Instituția de învățământ superiorPentru tineri cu cetățenie română, UE și SEEPentru tineri de origine română din Republica Moldova, țări învecinate și diasporă și cetățeni străini, conform documentelor unilaterale și de cooperare bilaterală
TOTAL, din care:pentru domenii prioritareRomiIF, cu bursăIF/IFR, fără bursăTOTAL, din care:fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursăfără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă
0123456789
1.UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI50751025025710100
2.UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCȚII DIN BUCUREȘTI32701616110
3.UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM „ION MINCU” DIN BUCUREȘTI2010119000
4.UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRONOMICE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCUREȘTI1191705861330
5.UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI3253017015510100
6.UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „CAROL DAVILA” DIN BUCUREȘTI1553008075000
7.ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI1151605758880
8.UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE MUZICĂ DIN BUCUREȘTI170189211
9.UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTE DIN BUCUREȘTI110065110
10.UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTĂ TEATRALĂ ȘI CINEMATOGRAFICĂ „I.L. CARAGIALE” DIN BUCUREȘTI110065000
11.UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT DIN BUCUREȘTI90054000
12.ȘCOALA NAȚIONALĂ DE STUDII POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE DIN BUCUREȘTI50102525220
13.UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA21201110110
14.UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU” DIN ARAD62033110
15.UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU41022000
16.UNIVERSITATEA „TRANSILVANIA” DIN BRAȘOV6070303014140
17.UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA1781409187660
18.UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN CLUJ-NAPOCA75803738220
19.UNIVERSITATEA „BABEȘ-BOLYAI” DIN CLUJ-NAPOCA2974115813914140
20.UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „IULIU HAȚIEGANU” DIN CLUJ-NAPOCA811103942000
21.ACADEMIA NAȚIONALĂ DE MUZICĂ „GHEORGHE DIMA” DIN CLUJ-NAPOCA130076000
22.UNIVERSITATEA DE ARTĂ ȘI DESIGN DIN CLUJ-NAPOCA110065000
23.UNIVERSITATEA „OVIDIUS” DIN CONSTANȚA22501111000
24.UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANȚA00000000
25.UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA58422830211
26.UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE DIN CRAIOVA33701716110
27.UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI54802727990
28.UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI1221706161312
29.UNIVERSITATEA PENTRU ȘTIINȚELE VIEȚII „ION IONESCU DE LA BRAD” DIN IAȘI50002525220
30.UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAȘI140407565770
31.UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „GR.T. POPA” DIN IAȘI901204545110
32.UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTE „GEORGE ENESCU” DIN IAȘI24001212220
33.UNIVERSITATEA DIN ORADEA2580916110
34.UNIVERSITATEA DIN PETROȘANI103055000
35.UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI121157110
36.UNIVERSITATEA „PETROL-GAZE” DIN PLOIEȘTI100155330
37.UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU50402030220
38.UNIVERSITATEA „ȘTEFAN CEL MARE” DIN SUCEAVA534026271091
39.UNIVERSITATEA „VALAHIA” DIN TÂRGOVIȘTE95054101
40.UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRÂNCUȘI” DIN TÂRGU JIU00000000
41.UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ, FARMACIE, ȘTIINȚE ȘI TEHNOLOGIE „GEORGE EMIL PALADE” DIN TÂRGU MUREȘ39701920000
42.UNIVERSITATEA DE ARTE DIN TÂRGU MUREȘ40022000
43.UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIȘOARA801104040220
44.UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚELE VIEȚII „REGELE MIHAI I” DIN TIMIȘOARA35501718000
45.UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA118205662532
46.UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA281401414110
47.ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ „FERDINAND I” DIN BUCUREȘTI404
48.UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE APĂRARE „CAROL I” DIN BUCUREȘTI808
49.ACADEMIA NAȚIONALĂ DE INFORMAȚII „MIHAI VITEAZUL” DIN BUCUREȘTI624
50.ACADEMIA DE POLIȚIE „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN BUCUREȘTI0
51.ACADEMIA FORȚELOR AERIENE „HENRI COANDĂ” DIN BRAȘOV0
52.ACADEMIA NAVALĂ „MIRCEA CEL BĂTRÂN” DIN CONSTANȚA0
53.ACADEMIA FORȚELOR TERESTRE „NICOLAE BĂLCESCU” DIN SIBIU0
54.INSTITUTUL MEDICO-MILITAR0

 

Corelarea prin transfer a numărului de locuri între cicluri de studii universitare și numărul de locuri – granturi de studii (anul I) finanțate de la bugetul de stat (OME nr. 6434/2022) was last modified: ianuarie 5th, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.