[Interviurile] Congresul avocaților 2016

4429       0
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Update 5 mai 2016: Interviurile Congresului avocaților 2016

Vă prezentăm interviurile realizate de Universului Juridic cu ocazia desfășurării Congresului avocaților 2016:

Gheorghe Florea: „Apărarea apărării” este permanentă!Călin-Andrei Zamfirescu: Modificările Codului fiscal în dezbaterea Congresului Avocaților 2016


Traian Briciu: S-au clarificat o serie de aspecte legate de profesia de avocat


Ion Dragne: Justiția se face pentru oameni


Florin Petroșel: Un congres productiv pentru viitorul Casei de Asigurări a Avocaților din România


Ion Ilie-Iordăchescu: Au fost discuții foarte puternice, argumentate


Dan Oancea: „Apărarea apărării” este o preocupare reală


Mihail Neagoe: „Apărarea apărării”, o temă europeană


Mihai Baco: Avocatul are un rol extrem de important în realizarea actului de justiție


Constantin Sima: Sunt și voi fi întotdeauna un susținător al rolului avocatului!


Ana Diculescu-Șova: Avocatura este o construcție permanentă


Mircea Ursuța: Relațiile dintre avocați și magistrați se vor îmbunătăți treptat, în câțiva ani


Ștefan Deaconu: Avocații sunt un corp de elită


Cristian Alunaru: Această tematică a Congresului este foarte actuală și bine aleasă


Update 29 martie 2016: Înregistrarea deschiderii Congresului avocaților 2016Update 28 martie 2016: Hotărârile, rezoluțiile și apelurile adoptate

Vă prezentăm hotărârile, rezoluțiile și apelurile adoptate de Congresul avocaților, 25-26 martie 2016:

• Hotărârea nr. 1 privind aprobarea Raportului de activitate al consiliului UNBR (între Congresul avocaților 2015 și Congresul avocaților 2016) (doc | pdf);

• Hotărârea nr. 2 privind aprobarea execuției bugetare a UNBR pe anul 2015 (doc | pdf);

• Hotărârea nr. 3 privind aprobarea proiectului de buget al UNBR pe anul 2016 (doc | pdf);

• Hotărârea nr. 4 privind aprobarea execuției bugetare a Casei de Asigurări a Avocaților pe anul 2015 (doc | pdf);

• Hotărârea nr. 5 privind aprobarea proiectului de buget al sistemului autonom de pensii și asigurări sociale pentru avocați (doc | pdf);

• Hotărârea nr. 6 privind componența Comisiei Centrale de Disciplină (doc | pdf);

• Hotărârea nr. 7 pentru validarea modificărilor și completărilor aduse Statutului profesiei de avocat și Statutului Casei de Asigurări a Avocaților prin delegare de către Consiliul UNBR (doc | pdf);

• Hotărârea nr. 8 privind elaborarea și adoptarea Codului de conduită profesională, de etică și deontologie al avocatului român (doc | pdf).

Rezoluții

Rezoluția Congresului avocaților privind modalitățile de continuare a Proiectului privind aplicarea Avizului (2013) 16 al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni (doc | pdf);

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

Rezoluția Congresului avocaților privind proiectul „Avocatura 2025” (doc | pdf).

Apeluri

Apelul Congresului avocaților către Parlamentul României și Guvernul României privind asigurarea dreptului Corpului de avocați de a fi consultat în orice procedură legislativă și orice inițiativă a Guvernului sau a parlamentarilor care ar cuprinde reglementări care au legătură cu rolul avocatului în statul de drept (doc | pdf);

Apelul Congresului avocaților privind asigurarea dreptului avocaților la normarea timpului de lucru și a asigurării efectivității dreptului la apărare, a dreptului la un proces echitabil  prin modalitățile de organizare a activității judiciare (doc | pdf);

Apelul Congresului avocaților adresat Parlamentului României, Guvernului României, Ministerului Justiției, Ministerul Finanțelor și Consiliului Superior al Magistraturii privind adoptarea unor măsuri legislative necesare pentru asigurarea EFECTIVITĂȚII ACCESULUI LA JUSTIȚIE (doc | pdf).

Sursa informației este UNBR (www.unbr.ro).


Update 25 martie 2016: Transmisie LIVE

În exclusivitate, pe www.universuljuridic.ro, am transmis, începând cu ora 09.00, deschiderea Congresului Avocaților.

Transmisia live s-a încheiat. Reveni în scurt timp cu înregistrarea evenimentului.

Cu ocazia desfășurării Congresului avocaților în zilele de vineri, 25 martie și sâmbătă, 26 martie 2016, Legal Point organizează Maratonul Legal Point – 2016, aducând în atenția publicului invitați de seamă, în zilele de 21, 22, 23, 24, 25 și 30 martie.

Maratonul Legal Point – 2016


Vineri, 25 martie și sâmbătă, 26 martie 2016, începând cu ora 9:00

Hotel Intercontinental, Sala Rondă, etaj 1, Bd. Nicolae Bălcescu nr. 4, Sector 1, București

Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România

Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România a anunțat convocarea Congresului avocaților pentru zilele de vineri, 25 martie și sâmbătă, 26 martie 2016, începând cu ora 9:00 la Hotel Intercontinental, Sala Rondă, etaj 1, Bd. Nicolae Bălcescu nr. 4, Sector 1, București.

Ordinea de zi:

1. Prezentarea pentru dezbatere și aprobare a raportului anual al Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR);
2. Prezentarea pentru dezbatere și aprobare a raportului anual al Consiliului de conducere al Casei de Asigurări a Avocaților;
3. Prezentarea spre aprobare a execuției bugetare pe anul 2015 și a proiectului de buget al UNBR pentru anul 2016;
4. Prezentarea spre aprobare a execuției bugetare pe anul 2015 și a proiectului de buget al Casei de Asigurări a Avocaților pentru anul 2016;
5. Prezentarea spre aprobare a raportului anual al Comisiei centrale de cenzori a UNBR;
6. Prezentarea spre aprobare a raportului anual al Comisiei de cenzori a Casei de Asigurări a Avocaților;
7. Prezentarea raportului anual al Comisiei centrale de disciplină;
8. Analiza rapoartelor și a proiectelor de buget prezentate în vederea aprobării acestora;
9. Adoptarea de modificări aduse Statutului profesiei de avocat;
10. Adoptarea de hotărâri și rezoluții (tema Congresului – „apărarea apărării”: independența profesională, păstrarea secretului profesional, integritatea profesiei, etică și deontologie profesională, etc.);
11. Diverse.

Update 17 martie 2016: Materialele supuse dezbaterii

UNBR a pus la dispoziție materialele ce vor fi supuse dezbaterii și aprobării Congresului avocaților 2016, după cum urmează:

1. Proiectul Raportului de activitate al Consiliului UNBR (între Congresul avocaților 2015 și Congresul avocaților 2016) cu următoarele Anexe:

 • Anexa nr. 1 – Buletinele informative ale Consiliului UNBR și ale Comisiei Permanente a UNBR;
 • Anexa nr. 2 – Propuneri de modificare a O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru;
 • Anexa nr. 3 – Raport de activitate al Departamentului de Coordonare a Asistenței Judiciare al UNBR;
 • Anexa nr. 4 – Minuta Consfătuirii de lucru a Departamentului de Coordonare al Asistenței Judiciare al UNBR, 11-12 martie 2016;
 • Anexa nr. 5 – Litigiile în care UNBR are calitate procesuală;
 • Anexa nr. 6 – Decizia nr. 56 din 27 martie 2013 prin care se aprobă organigrama UNBR începând cu anul 2013, cuprinsă în anexa la decizie;
 • Anexa nr. 7 – Decizia  nr. 2 din 3.07.2015 a Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România privind coordonarea activităților de conducere executivă curentă realizate de Comisia Permanentă;
 • Anexa nr. 8 – Informații relative la conlucrarea dintre membrii Comisiei Permanente și decanii Barourilor;
 • Anexa nr. 9 – Extras din rapoartele de activitate ale barourilor prezentate în adunările generale în vederea realizării unor schimburi de experiență cu celelalte barouri;
 • Anexa nr. 10 – Informații statistice comunicate de barouri la solicitarea UNBR;
 • Anexa nr. 11 – Informări destinate corpului profesional, transmise prin newsletter în perioada mai 2015 – februarie 2016;
 • Anexa nr. 12 – Raport de fundamentare a continuării proiectului privind aplicarea Avizului 16(2013) al CCJE: „O Europă a dreptului și a justiției”;
 • Anexa nr. 13 –Decizia nr. 15 din 21 septembrie 2015 a ÎCCJ, Completul competent să judece Recursul în Interesul Legii privind fapta unei persoane care exercită activități specifice profesiei de avocat în cadrul unor entități care nu fac parte din formele de organizare profesională recunoscute de Legea nr. 51/1995;
 • Anexa nr. 14 – Propunere de structură pentru „Regulamentul procedurii disciplinare în profesia de avocat”;
 • Anexa nr. 15 – Corespondența purtată de UNBR cu Ministerul Justiției privind asigurarea efectivității dreptului legal de folosință al barourilor asupra spațiilor din incinta instanțelor;
 • Anexa nr. 16 – Raport de activitate al Departamentului de pregătire profesională inițială din cadrul INPPA;
 • Anexa nr. 17 – Raport de activitate al Departamentului de formare profesională continuă din cadrul INPPA;
 • Anexa nr. 18 – Referat tehnic privind transmiterea în sistem videoconferință către entitățile care și-au manifestat opțiunea de a participa online la Conferințele INPPA;
 • Anexa nr. 19 – Comunicări ale centrelor teritoriale ale INPPA;
 • Anexa nr. 20 – Activitatea de cercetare în cadrul INPPA concretizată în puncte de vedere, studii, diverse materiale cu conținut științific, solicitate de Comisia Permanentă, Consiliul UNBR și barouri;
 • Anexa nr. 21– Corespondența dintre UNBR și CSM privind curatela.

2. Raportul administratorilor privind situația financiară anuală la 31 decembrie 2015 a UNBR;

3. Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 al UNBR;

4. Raportul Comisiei Centrale de Cenzori privind situația financiar-contabilă pe anul 2015 a UNBR.

Sursa informațiilor este UNBR (www.unbr.ro).


Potrivit calendarului evenimentelor organizate de UNBR în anul 2016, în zilele de 25 și 26 martie 2016, la București, va avea loc Congresul avocaților 2016.

Vă prezentăm, în continuare, calendarul măsurilor organizatorice privind pregătirea congresului avocaților 2016, potrivit Deciziei Comisiei Permanente UNBR nr. 74/2016, publicată de Baroul București.

Calendarul măsurilor organizatorice privind pregătirea congresului avocaților 2016

Nr. crt.Denumirea acțiunii:Inițiator:Data inițierii:Data acțiunii/termenul limită de răspuns:Explicații. Termene. Condiții tehnice:
1.Informare a Consiliului UNBR privind convocarea Congresului avocaților 2016Consiliul UNBR12 decembrie 2015finalizatCongresul Avocaților a fost programat pentru Vineri 25 martie și sâmbătă 26 martie 2016 – Hotărârea Consiliului UNBR nr. 30 din 12 decembrie 2015
2.Revista AVOCATULUNBR20 martie 2016În conformitate cu hotărârea Comisiei Permanente din 13-14 noiembrie 2015, se va edita un număr special al revistei „Avocatul” dedicat Zilei Avocatului European
3.Se comunică la Barouri Chestionarul de investigație pentru pregătirea Raportului Consiliului UNBR la Congresului avocațilorUNBR3 februarie 20164 martie 2016Se vor comunica de Barouri, la cerere, date statistice și date referitoare la agenda activităților Consiliilor barourilor/se vor populariza, dacă este cazul, inițiative, proiecte, realizări
4.Comunicarea Tabelului nominal al delegaților la Congresul avocaților, aleși de Adunările generale ale barourilor, cu mențiunea ca nu este un Congres electivUNBR3 februarie 201611 martie 2016Termenul limită stabilit la 11 martie 2016 este corelat cu editarea materialelor Congresului
5.Anunț de convocare a Congresului avocaților- 2016Consiliul UNBR, prin Președintele UNBR [art. 81 alin. (1) Statut]Cel târziu 25 Februarie 2016 [art. 63 alin. (1) – Lege]25 februarie 2016Convocare prin înștiințarea barourilor și prin publicare anunț într-un ziar central cu cel mult o lună înainte de data Congresului
6.Luarea masurilor pentru cazarea delegaților-membrii ai CongresuluiUNBR26 februarie 201611 martie 2016La 14 martie 2016 trebuie finalizat centralizatorul cazărilor
7.Măsuri logistice privind localul afectat CongresuluiUNBRAmenajarea sălilor, echipamentele tehnice necesare; spații pentru acțiuni conexe(expoziții de carte, de produse informatice etc.)
8.Comunicarea de invitații de participare la Congres (dacă se va decide astfel)UNBR11 martie 201618 martie 2016Publicării unui comunicat de presă pentru invitarea reprezentanților presei
9.Hotărâri ale Congresului– Consiliul UNBR;
– Președintele UNBR;
– Barourile.
PermanentPermanentPropuneri și proiecte de hotărâri, rezoluții și apeluri – art. 64 alin. (1) din Legea nr. 51/1995, republicată.
10.Redactarea materialelor în vederea întocmirii proiectului Raportului Consiliului UNBR ce va fi prezentat Congresului avocațilorUNBR3 februarie 20164 martie 2016– Comisia Centrală de Cenzori (Președinte – av. MIHALCEA Alexandru – Baroul București

– Comisia Centrală de Disciplină (Președinte – av. Ostrovschi Eugen – Baroul București)

– Casa de Asigurări a Avocaților – C.A.A. (Președinte – av. Florin Petroșel – Baroul București)

– Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A. (Director – av. Briciu Traian – Baroul București)

– Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare – A.E.G.R.M. a UNBR (Director general – av. Daniel Păcuraru – Baroul București)

– Departamentul Economico-Financiar și Administrativ al UNBR

– Serviciul Contabilitate (Contabil Șef – ec. Daniel Negrea)

– Departamentul Secretariat al UNBR

11.Raportul Consiliului UNBR la CongresPreședinte UNBR7 martie 2016 (după primirea și centralizarea materialelor de la pct. 10)20 martie 2016
12.Comunicarea materialelor ce vor fi dezbătute la CongresUNBR15 martie 201620 martie 2016Transmitere către barouri și către delegații desemnați
13.Măsuri de protocolUNBR20 martie 2016Cu concursul Barourilor București și Ilfov
[Interviurile] Congresul avocaților 2016 was last modified: martie 8th, 2018 by Universul Juridic

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor: