Comisionul de administrare pentru fondurile de pensii administrate privat (Norma ASF nr. 2/2023)

2 feb. 2023
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 64
Actul public în Monitorul OficialPreambulSumar

Norma ASF nr. 2/2023 privind comisionul de administrare pentru fondurile de pensii administrate privat


(M. Of. nr. 88 din data de 1 februarie 2023)

Având în vedere:

– art. 86 alin. (1) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat;

În temeiul:

– art. VIII alin. (3), art. IX și ale art. X din O.U.G. nr. 174/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul pensiilor private;

Esti avocat, magistrat, notar, executor judecatoresc, practician in insolventa sau consilier juridic? Atunci ai nevoie de pachetul Alpha Bank dedicat profesionistilor

– art. 2 alin. (1) lit. c) și d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. c), art. 6 alin. (1) și (2) și ale art. 7 alin. (2) din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013;

În urma:

– deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din ședința din data de 11 ianuarie 2023.

Se aprobă comisionul de administrare pentru fondurile de pensii administrate privat.

 

 

În M. Of. nr. 88 din data de 1 februarie 2023 s-a publicat Norma ASF nr. 2/2023 privind comisionul de administrare pentru fondurile de pensii administrate privat.

Structură

CAPITOLUL I: Dispoziții generale

CAPITOLUL II: Dispoziții finale

 

Art. 1

Prezenta normă reglementează calculul comisionului de administrare perceput de către administratorii de fonduri de pensii administrate privat.

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

Art. 2

Prezenta normă se aplică de către administratorii de fonduri de pensii administrate privat, denumiți în continuare administratori.

Art. 3

Termenii și expresiile utilizate în prezenta normă au semnificațiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Lege.

Art. 4

Administratorii constituie comisionul de administrare potrivit prevederilor art. 86 alin. (1) din Lege.

Art. 5

(1) Pentru determinarea comisionului lunar prevăzut la art. 86 alin. (1) din Lege sunt utilizate următoarele valori:

a) rata de rentabilitate, calculată în baza prevederilor art. 29 alin. (1) lit. b) din Lege de către Autoritatea de Supraveghere Financiară și publicată pe pagina proprie de internet;

b) rata inflației, stabilită de către Comisia Națională de Strategie și Prognoză și publicată pe pagina proprie de internet.

(2) Ratele prevăzute la alin. (1) sunt cele valabile în luna calendaristică în care se face calculul.

(3) Comisionul calculat în conformitate cu prevederile alin. (1) și (2) se aplică în luna calendaristică următoare celei în care se efectuează calculul.

Art. 6

Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.

Art. 7

La data intrării în vigoare a prezentei norme, Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 3/2019 privind comisionul de administrare pentru fondurile de pensii administrate privat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 159 din 28 februarie 2019, cu modificările ulterioare, se abrogă.

 

Comisionul de administrare pentru fondurile de pensii administrate privat (Norma ASF nr. 2/2023) was last modified: februarie 2nd, 2023 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.