Atacarea dispoziţiei motivate de respingere a notificării sau a cererii de restituire în natură. Caracterul inadmisibil al recursului (L. nr. 76/2012, L. nr. 202/2010, NCPC)

10 oct. 2019
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 467
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Dec. ÎCCJ (SC I) nr. 504/2019

L. nr. 76/2012: art. 7 alin. (1); L. nr. 202/2010: art. XII; NCPC: art. 442, art. 446, art. 634 alin. (1) pct. 4 

Potrivit art. 7 alin. (1) din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind C. proc. civ. „Dacă prin prezenta lege nu se prevede altfel, ori de câte ori printr-o lege specială se prevede că hotărârea judecătorească de primă instanță este definitivă, de la data intrării în vigoare a C. proc. civ., aceasta va fi supusă numai apelului la instanța ierarhic superioară”, iar potrivit alin. (2) al aceluiași articol „Dispozițiile alin. (1) se aplică și în cazul în care printr-o lege specială se prevede că hotărârea judecătorească de primă instanță este supusă recursului sau că poate fi atacată cu recurs ori, după caz, legea specială folosește o altă expresie similară”.

De asemenea, potrivit art. XII din Legea nr. 202/2010 „Decizia sau, după caz, dispoziția motivată de respingere a notificării sau a cererii de restituire în natură poate fi atacată de persoana care se pretinde îndreptățită la secția civilă a tribunalului în a cărui circumscripție se află sediul unității deținătoare sau, după caz, al entității învestite cu soluționarea notificării, în termen de 30 de zile de la comunicare. Hotărârea tribunalului este supusă recursului, care este de competența curții de apel”.

Din textele legale anterior citate rezultă că singura cale de atac ce poate fi promovată împotriva hotărârilor pronunțate de tribunal în litigiile în care sunt contestate deciziile/dispozițiile motivate de soluționare a notificărilor formulate în baza Legii nr. 10/2001, ori mutatis mutandis în care se solicită pe calea unei acțiuni directe acordarea măsurilor reparatorii în temeiul Legii nr. 10/2001 pentru imobilul preluat abuziv, este apelul, sens în care prezenta cale de atac nu este prevăzută de lege, fiind, deci, inadmisibilă.

De asemenea, hotărârile pronunțate în aplicarea dispozițiilor Legii nr. 165/2013 sunt, în acord cu art. 35 din același act normativ, supuse doar căii de atac a apelului.

Potrivit art. 446 C. proc. civ., încheierile pronunțate în temeiul art. 442 (îndreptarea, lămurirea, completarea hotărârii) și 443 (lămurirea hotărârii și înlăturarea dispozițiilor contradictorii), precum și hotărârea pronunțată potrivit art. 444 (completarea hotărârii) sunt supuse acelorași căi de atac ca și hotărârile în legătură cu care s-a solicitat, după caz, lămurirea sau înlăturarea dispozițiilor contradictorii ori completarea.

Cum Decizia nr. 221/A/28.11.2018 pronunțată de Curtea de Apel Galați este dată în apelul îndreptat împotriva încheierii prin care s-a respins cererea de lămurire dispozitiv, într-un litigiu întemeiat pe dispozițiile Legii nr. 10/2001 și ale Legii nr. 165/2013, aceasta este definitivă, fiind incidente dispozițiile legale anterior menționate.

Aceste dispoziții se coroborează cu cele ale art. 634 alin. (1) pct. 4 C. proc. civ. sunt hotărâri definitive, hotărârile date în apel, fără drept de recurs, precum și cele neatacate cu recurs.

Rezultă că deciziile definitive nu pot fi supuse nici apelului și nici recursului și ca atare, are caracter inadmisibil calea de atac exercitată de reclamanți împotriva deciziei din apel.

Pentru aceste considerente, Înalta Curte va respinge, ca inadmisibil, recursul reclamantului A. împotriva Deciziei nr. 221/A din 28 noiembrie 2018 a Curții de Apel Galați, secția I civilă.

Sursa informației: www.scj.ro.

Atacarea dispoziției motivate de respingere a notificării sau a cererii de restituire în natură. Caracterul inadmisibil al recursului (L. nr. 76/2012, L. nr. 202/2010, NCPC) was last modified: octombrie 7th, 2019 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter