ASF. Deciziile adoptate de Consiliu în cadrul ședinței din 7 februarie 2024

8 feb. 2024
Vizualizari: 65

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a publicat măsurile aprobate de Consiliul ASF privind funcționarea piețelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piață de capital și pensii private, în cadrul ședinței din 7 februarie 2024.

Redăm, în continuare, lista măsurilor adoptate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, astfel:

A) Reglementare

– Proiectul de regulament pentru modificarea art. 4 alin. (6) din Regulamentul ASF nr. 3/2013 pentru autorizarea și funcționarea contrapărților centrale emis în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții, aprobat prin Hotărârea Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 28/2013 (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile).

B) Autorizare

– Aprobarea domnului M.F. în calitate de membru al Consiliului de Administrație la societatea Allianz Țiriac Asigurări S.A.;

– Aprobarea doamnei G.A.A. în funcția de conducător executiv al societății Atlantic Broker Group Broker de Asigurare S.R.L.;

– Aprobarea solicitării Transilvania Investments Alliance S.A. de autorizare a modificării condițiilor semnificative ca urmare a numirii domnilor V.C.T. și H.C.B. în calitate de membri ai Consiliului de Supraveghere al societății;

– Aprobarea solicitării S.A.I. Swiss Capital Asset Management S.A. de autorizare a modificării intervenite în modul de organizare și funcționare a societății ca urmare a modificării componenței structurii de conducere executive prin numirea domnului R.I.D. în calitate de director al societății;

– Aprobarea cererii de autorizare a domnului O.M.R. în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Carpathia Pensii – Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

– Aprobarea cererii de autorizare a domnului I.T.E. în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Carpathia Pensii – Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

– Aprobarea cererii operatorului de piață Bursa de Valori București S.A. de autorizare a unei noi piețe reglementate – piața derivatelor pe active suport de tip financiar și alte tipuri de active și înscrierea acesteia în Registrul ASF;

– Aprobarea solicitării societății Bursa de Valori București S.A. de autorizare a modificării componenței Consiliului de Administrație al operatorului de piață conform Hotărârii A.G.O.A. din data de 22.11.2023;

– Aprobarea prospectului aferent ofertei publice primare de vânzare de obligațiuni emise de societatea Impact Developer & Contractor S.A. București, derulată în vederea admiterii la tranzacționare pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București S.A.;

– Aprobarea modificărilor aduse Actului constitutiv al societății L.M.C. Asig Broker de Asigurare S.R.L. (numire în funcția de administrator);

– Aprobarea solicitării societății Compania de Asigurări-Reasigurări Exim România (CARE-România) S.A. de prelungire a perioadei de auditare a societății de către auditorul financiar Deloitte Audit S.R.L.;

– Aprobarea cererii privind autorizarea modificării Actului constitutiv al NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.

Sursa informației

Vezi și ASF. Deciziile adoptate de Consiliu în cadrul ședinței din 1 februarie 2024

ASF. Deciziile adoptate de Consiliu în cadrul ședinței din 7 februarie 2024 was last modified: februarie 8th, 2024 by Universul Juridic

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor: