Aprobarea Regulamentului privind numirea în funcţii de conducere a procurorilor (HCSM nr. 506/2023)

27 apr. 2023
Vizualizari: 222

Actul publicat în Monitorul Oficial

PreambulSumar

Hotărârea Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (HCSM) nr. 506/2023 pentru aprobarea Regulamentului privind numirea în funcții de conducere a procurorilor

(M. Of. nr. 356 din 27 aprilie 2023)

În temeiul:

– art. 133 alin. (5) și (7) din Constituția României, republicată;

art. 23 alin. (1) și art. 40 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 305/2022 privind Consiliul Superior al Magistraturii;

Având în vedere:

– art. 149-168 din Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor și procurorilor.

Se aprobă Regulamentul privind numirea în funcții de conducere a procurorilor.

 

În M. Of. nr. 356 din data de 27 aprilie 2023 s-a publicat Hotărârea Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (HCSM) nr. 506/2023 pentru aprobarea Regulamentului privind numirea în funcții de conducere a procurorilor.

Redăm, în continuare, principalele prevederi ale Hotărârii:

Art. 1

Se aprobă Regulamentul privind numirea în funcții de conducere a procurorilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 219/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind numirea în funcții de conducere a procurorilor și revocarea din aceste funcții, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 20 martie 2020.

AnexăREGULAMENT privind numirea în funcții de conducere a procurorilor

Structură

CAPITOLUL I: Dispoziții generale

CAPITOLUL II: Concursul sau examenul pentru numirea în funcții de conducere

CAPITOLUL III: Numirea procurorilor în alte funcții de conducere decât cele care se ocupă prin concurs sau examen

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

CAPITOLUL IV: Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 4

(1) Pot candida pentru funcțiile de conducere prevăzute la art. 3 alin. (1) și (2) procurorii care au obținut calificativul „foarte bine” la ultima evaluare, nu au fost sancționați disciplinar în ultimii 3 ani, cu excepția cazurilor în care a intervenit radierea sancțiunii disciplinare, îndeplinesc condițiile de vechime prevăzute de lege și au dreptul să funcționeze, potrivit legii, la parchetul pentru ale cărui funcții de conducere candidează.

(2) Pot candida pentru funcțiile de conducere prevăzute la art. 3 alin. (3) procurorii care au obținut calificativul „foarte bine” la ultima evaluare, nu au fost sancționați disciplinar în ultimii 3 ani, cu excepția cazurilor în care a intervenit radierea sancțiunii disciplinare, și îndeplinesc condițiile de vechime prevăzute de lege.

(3) Condițiile de vechime trebuie îndeplinite până la data expirării perioadei de înscriere la concurs sau examen ori, după caz, a termenului de depunere a candidaturilor. Vechimea în calitate de auditor de justiție nu se ia în considerare la calculul vechimii.

(4) Nu pot fi numiți în funcții de conducere procurorii care au făcut parte din serviciile de informații sau au colaborat cu acestea ori procurorii care au un interes personal ce influențează sau ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate și imparțialitate a atribuțiilor prevăzute de lege.

(5) Candidații la funcții de conducere sunt obligați să dea o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că nu au făcut parte din serviciile de informații și nici nu au colaborat cu acestea și o declarație din care să rezulte că nu au interes personal ce influențează sau ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate și imparțialitate a atribuțiilor prevăzute de lege.

(…)

Art. 7

(1) Procurorii își depun candidaturile însoțite de declarațiile prevăzute la art. 4 alin. (5) și de cel mult 10 documente considerate relevante, în termen de 20 de zile de la publicarea datei concursului sau examenului, la Institutul Național al Magistraturii.

(2) Modificarea opțiunilor în ceea ce privește depunerea candidaturilor poate fi realizată până la data expirării termenului de depunere a candidaturilor.

(3) Proiectul referitor la exercitarea atribuțiilor specifice funcției de conducere se depune la Institutul Național al Magistraturii până la termenul prevăzut de calendarul concursului sau examenului, atât pe suport hârtie, cât și în format electronic, pe suport specific. Depășirea, din motive imputabile, a termenului de depunere a proiectului atrage decăderea din dreptul de a mai participa la concurs sau examen.

Art. 8

Comisia de organizare, comisia de examinare, comisia de contestații, precum și comisia de testare psihologică pentru concursul de numire în funcțiile de conducere sunt numite de Secția pentru procurori, cu sprijinul Institutului Național al Magistraturii.

Art. 9

(1) Comisia de organizare a concursului sau examenului este condusă de un președinte numit dintre procurorii care ocupă funcțiile de secretar general adjunct al Consiliului Superior al Magistraturii, director adjunct al Direcției resurse umane și organizare sau alte funcții de conducere din aparatul tehnic al Consiliului Superior al Magistraturii.

(2) Membrii comisiei de organizare se desemnează de către președintele acesteia din personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii și al Institutului Național al Magistraturii, cu funcții de conducere și execuție, funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii și al Institutului Național al Magistraturii.

 

Aprobarea Regulamentului privind numirea în funcții de conducere a procurorilor (HCSM nr. 506/2023) was last modified: aprilie 28th, 2023 by Redacția ProLege

Jurisprudență

Vezi tot

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.