Aprobarea modelului și a modalităţii de depunere a „Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale și a impozitului pe venit” (OPANAF/OPCNPP/OPCAS/OPANOFM nr. 165/7/1.272/456/2023)

13 feb. 2023
Vizualizari: 505

Actul publicat în Monitorul Oficial

PreambulSumar
Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală (OPANAF) nr. 165/2023, al președintelui Casei Naționale de Pensii Publice (OPCNPP) nr. 7/2023, al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (OPCAS) nr. 1.272/2023 și al președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (OPANOFM) nr. 456/2023 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”

(M. Of. nr. 119 bis din 10 februarie 2023)

 

Având în vedere:

– art. 147 alin. (17) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

– avizul conform al Ministerului Finanțelor comunicat prin Adresa nr. 738.577/2023;

– avizul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale comunicat prin Adresa nr. 405/DIB/2023;

– avizul Ministerului Sănătății comunicat prin Adresa nr. SG83/2023;

În temeiul:

– art. 5 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

– art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;

– art. 11 alin. (3) din H.G. nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea ANAF;

– art. 9 din Statutul Casei Naționale de Pensii Publice, aprobat prin H.G. nr. 118/2012;

– art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății;

– art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin H.G. nr. 972/2006;

– art. 22 alin. (3) din Legea nr. 202/2006 privind organizarea și funcționarea ANOFM.

Se aprobă modelul, conținutul, modalitatea de depunere și de gestionare a „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”.

 

În M. Of. nr. 119 bis din data de 10 februarie 2023 s-a publicat Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală (OPANAF) nr. 165/2023, al președintelui Casei Naționale de Pensii Publice (OPCNPP) nr. 7/2023, al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (OPCAS) nr. 1.272/2023 și al președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (OPANOFM) nr. 456/2023 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”.

Redăm, în cele ce urmează, dispozițiile regăsite în respectivul act normativ.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Art. 1

(1) Se aprobă modelul și conținutul formularului 112 „Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”, precum și anexele nr. 1.1 „Anexa angajator” și nr. 1.2 „Anexa asigurat” la acesta, prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Anexa nr. 1.1 „Anexa angajator” și anexa nr. 1.2 „Anexa asigurat” fac parte integrantă din formularul prevăzut la alin. (1).

(3) Se aprobă nomenclatoarele prevăzute în anexele nr. 2-5.

(4) Declarația prevăzută la alin. (1) este o declarație de impunere în sensul art. 1 pct. 18 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2

Formularul prevăzut la art. 1 se completează și se depune conform instrucțiunilor prevăzute în anexa nr. 6.

Art. 3

Persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, instituțiile și persoanele fizice prevăzute la art. 68^1 alin. (2), art. 72 alin. (2), art. 84 alin. (8), art. 125 alin. (8) și (9), art. 147 alin. (1), (1^1), (12) și (13), art. 151 alin. (5) și (6), art. 169 alin. (1) și (1^1), art. 174 alin. (5) și (6), art. 220 alin. (1) și (2) și art. 220^7 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, au obligația depunerii declarației prevăzute la art. 1 prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

Art. 4

Caracteristicile de editare, modul de difuzare, de utilizare și păstrare a formularului prevăzut la art. 1 sunt stabilite în anexa nr. 7 la prezentul ordin.

Art. 5

Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6

Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu declararea veniturilor aferente lunii ianuarie 2023.

Art. 7

Direcțiile de specialitate și structurile subordonate din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Casei Naționale de Pensii Publice, Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, precum și structurile care funcționează în subordinea acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

ANEXA nr. 1: DECLARAȚIE PRIVIND OBLIGAȚIILE DE PLATĂ A CONTRIBUȚIILOR SOCIALE, IMPOZITULUI PE VENIT ȘI EVIDENȚA NOMINALĂ A PERSOANELOR ASIGURATE – 112

ANEXA nr. 1^2: – Anexa asigurat

ANEXA nr. 2: Nomenclatorul „Creanțe fiscale”

ANEXA nr. 3: Nomenclatorul „Tip asigurat pentru alte entități asimilate angajatorului”

ANEXA nr. 4: Nomenclatorul „Tip asigurat”

ANEXA nr. 5: Nomenclatorul „Indicativ condiții speciale/deosebite”

ANEXA nr. 6: Instrucțiuni de completare a formularului 112 „Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”

ANEXA nr. 7: Caracteristici de editare, modul de difuzare, de utilizare și păstrare a „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”.

 

Aprobarea modelului și a modalității de depunere a „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale și a impozitului pe venit” (OPANAF/OPCNPP/OPCAS/OPANOFM nr. 165/7/1.272/456/2023) was last modified: februarie 13th, 2023 by Redacția ProLege

Jurisprudență

Vezi tot

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.