Aprobarea calendarului sesiunii speciale a examenului de bacalaureat – 2023 (OME nr. 3860/2023)

31 mart. 2023
Vizualizari: 216

Actul public în Monitorul Oficial

PreambulSumar
Ordinul ministrului educației (OME) nr. 3860/2023 pentru aprobarea calendarului sesiunii speciale a examenului de bacalaureat – 2023 pentru absolvenții de liceu participanți la loturile olimpice și la competițiile sportive și artistice internaționale care se desfășoară în aceeași perioadă cu examenul național de bacalaureat – 2023 – sesiunea iunie-iulie și/sau pentru absolvenții de liceu care susțin examenul de admitere la academii militare din Statele Unite ale Americii

(M. Of. nr. 264 din 30 martie 2023)

Având în vedere:

– art. 77 alin. (1)-(3) și art. 361 alin. (3) lit. c) din Legea educației naționale nr. 1/2011;

– art. 1 alin. (1) și art. 2 alin. (3) din O.G. nr. 24/2017 privind formarea inițială a ofițerilor în activitate din MApN în instituții de învățământ superior militar din străinătate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 41/2018;

– art. 2 alin. (1) din OME nr. 5.242/2022 privind organizarea și desfășurarea examenului național de bacalaureat – 2023;

– art. 1 alin. (4) din Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat – 2011, aprobată prin OME nr. 4.799/2010 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat – 2011;

– Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);

– OME nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul național de învățământ;

– Referatul de aprobare nr. 216/DGÎP din 16.02.2023 referitor la proiectul de OME privind aprobarea calendarului sesiunii speciale a examenului de bacalaureat – 2023 pentru absolvenții de liceu participanți la loturile olimpice și la competițiile sportive și artistice internaționale sau care susțin examenul de admitere la academii militare din SUA în aceeași perioadă cu examenul național de bacalaureat 2023 – sesiunea iunie-iulie;

În temeiul:

– art. 13 alin. (3) din H.G. nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației.

Se aprobă calendarul sesiunii speciale a examenului de bacalaureat – 2023 pentru absolvenții de liceu participanți la loturile olimpice și la competițiile sportive și artistice internaționale care se desfășoară în aceeași perioadă cu examenul național de bacalaureat – 2023 – sesiunea iunie-iulie și/sau pentru absolvenții de liceu care susțin examenul de admitere la academii militare din Statele Unite ale Americii.

 

În M. Of. nr. 264 din data de 30 martie 2023 s-a publicat Ordinul ministrului educației (OME) nr. 3860/2023 pentru aprobarea calendarului sesiunii speciale a examenului de bacalaureat – 2023 pentru absolvenții de liceu participanți la loturile olimpice și la competițiile sportive și artistice internaționale care se desfășoară în aceeași perioadă cu examenul național de bacalaureat – 2023 – sesiunea iunie-iulie și/sau pentru absolvenții de liceu care susțin examenul de admitere la academii militare din Statele Unite ale Americii.

Vă prezentăm, în cele ce urmează, cele mai importante dispoziții din respectivul act normativ:

Art. 1

Se aprobă calendarul sesiunii speciale a examenului de bacalaureat – 2023 pentru absolvenții de liceu participanți la loturile olimpice și la competițiile sportive și artistice internaționale care se desfășoară în aceeași perioadă cu examenul național de bacalaureat – 2023 – sesiunea iunie-iulie și/sau pentru absolvenții de liceu care susțin examenul de admitere la academii militare din Statele Unite ale Americii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2

Comisia județeană de bacalaureat a Inspectoratului Școlar Județean Prahova nominalizează unitățile de învățământ – centru de examen și centru zonal de evaluare pentru sesiunea specială a examenului de bacalaureat – 2023.

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

Art. 3

Lista nominală a absolvenților participanți la această sesiune, avizată de directorul general al Direcției generale învățământ preuniversitar, este aprobată de președintele Comisiei Naționale de Bacalaureat – 2023.

Art. 4

(1) Președinții comisiilor de bacalaureat din centrul de examen și din centrul zonal de evaluare se numesc prin ordin al ministrului educației.

(2) Comisia județeană de bacalaureat a Inspectoratului Școlar Județean Prahova stabilește componența comisiilor de bacalaureat de evaluare/echivalare/recunoaștere a nivelurilor de competență din cadrul probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale, a comisiilor de bacalaureat din centrul de examen și din centrul zonal de evaluare.

Art. 5

Sesiunea specială a examenului de bacalaureat – 2023 se desfășoară în conformitate cu Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat – 2011, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.799/2010 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat – 2011, cu modificările ulterioare, valabilă și pentru examenul de bacalaureat național – 2023, potrivit prevederilor Ordinului ministrului educației nr. 5.242/2022 privind organizarea și desfășurarea examenului național de bacalaureat – 2023.

Art. 6

Direcția generală învățământ preuniversitar, Direcția generală economică, Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, Inspectoratul Școlar Județean Prahova, conducerea unităților de învățământ – centre de bacalaureat pentru sesiunea specială – 2023 duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

ANEXĂ CALENDARUL sesiunii speciale a examenului de bacalaureat – 2023 pentru absolvenții de liceu participanți la loturile olimpice și la competițiile sportive și artistice internaționale care se desfășoară în aceeași perioadă cu examenul național de bacalaureat – 2023 – sesiunea iunie-iulie și/sau pentru absolvenții de liceu care susțin examenul de admitere la academii militare din Statele Unite ale Americii

11-12 mai 2023Înscrierea candidaților la sesiunea specială de examen
15 mai 2023Limba și literatura maternă – proba E) b) – proba scrisă
16 mai 2023Proba obligatorie a profilului – proba E) c) – proba scrisă
17 mai 2023Proba la alegere a profilului și specializării – proba E) d) – proba scrisă
18 mai 2023Limba și literatura română – proba E) a) – proba scrisă
19 mai 2023Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
22-23 mai 2023Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
24 mai 2023Evaluarea competențelor digitale – proba D
25 mai 2023Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
26 mai 2023Afișarea rezultatelor până la ora 12.00 Depunerea contestațiilor (între orele 12.00-14.00)
26-29 mai 2023Rezolvarea contestațiilor
29 mai 2023Afișarea rezultatelor finale

 

Aprobarea calendarului sesiunii speciale a examenului de bacalaureat – 2023 (OME nr. 3860/2023) was last modified: martie 31st, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.