ANP. Concurs pentru ocuparea a 6 posturi vacante de execuţie (ofiţer) din aparatul propriu

28 feb. 2023
7.646 views

Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) anunță declanșarea concursului de ocupare, din sursă externă, a unui număr de 6 posturi vacante de execuție (ofițer) din aparatul propriu, după cum urmează:

Direcția Unitatea de Implementare Proiecte:

− 2 posturi ofițer (inginer construcții);

− 1 post ofițer (inginer electrician);

− 1 post ofițer (inginer instalații).

Biroul de Control al Calității în Construcții:

− 1 post ofițer (inginer rezistență).

Compartimentul Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Autorizarea Lucrărilor de Construire:

− 1 post ofițer (pentru îndeplinirea funcției de arhitect – șef.

Candidații se pot înscrie pentru un singur post din anunț. La concurs pot participa persoanele care îndeplinesc condițiile generale, precum și condițiile specifice de ocupare a posturilor.

Candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale:

a) au cetățenia română și domiciliul în România;

b) cunosc limba română;

c) îndeplinesc condițiile de studii și vechime prevăzute de lege;

d) au 18 ani împliniți, capacitate deplină de exercițiu și sunt apți din punct de vedere medical și psihologic pentru îndeplinirea funcției;

e) nu au antecedente penale sau nu sunt în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni;

f) îndeplinesc condițiile specifice postului;

g) nu le-au încetat raporturile de serviciu dintr-o funcție publică, din motive disciplinare, în ultimii 5 ani;

h) au un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de polițist de penitenciare, aspect verificat ulterior desfășurării probelor de concurs, conform Anexei 2 la O.M.J. nr. 3065/C/2020;

i) nu au fost agenți sau colaboratori ai organelor de securitate și nici ai vreunui serviciu de informații;

j) obțin autorizație, pentru funcțiile care implică lucrul cu informații clasificate, după promovarea concursului.

Concursul se va desfășura la Administrația Națională a Penitenciarelor sau, în cazul imposibilității asigurării spațiului necesar, raportat la numărul de candidați care vor susține probele de concurs, în alte locații din zona în care își are sediul unitatea organizatoare.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANP din București, în termen de 15 zile lucrătoare de la data publicării anunțului, adică până la data de 13 martie 2023, inclusiv, ora 16.

Prima probă de concurs/examen se va desfășura după cel puțin 45 de zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț, respectiv nu mai devreme de data de 7 aprilie 2023.

Condițiile specifice de ocupare a postului, probele de concurs, precum și bibliografia și tematica de concurs pot fi consultate aici.

Pentru informații suplimentare, vă invităm să consultați sursa informației.

Sursa informației

Vezi și ANP. Concurs de ocupare, din sursă internă, a 23 posturi de conducere din cadrul sectorului economico-administrativ, din unitățile penitenciare

 

ANP. Concurs pentru ocuparea a 6 posturi vacante de execuție (ofițer) din aparatul propriu was last modified: februarie 28th, 2023 by Universul Juridic

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.