ANAF. Proiect: Ordin privind modificarea OPANAF nr. 2117/2018 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor și documentelor utilizate în activitatea de verificare a situației fiscale personale

27 apr. 2021
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 61

Potrivit site-ului oficial (www.anaf.ro), vineri, 23 aprilie 2021, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a supus dezbaterii publice Proiectul de Ordin privind modificarea și completarea OPANAF nr. 2117/2018 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor și documentelor utilizate în activitatea de verificare a situației fiscale personale.

Redăm, în continuare, principalele prevederi ale Ordinului:

ART. I. Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2117/2018 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor și documentelor utilizate în activitatea de verificare a situației fiscale personale, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 766 din 5 septembrie 2018, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, după lit. m) se introduce o nouă literă, lit. n), cu următorul cuprins:

„n) Înștiințare pentru discuția finală – anexa nr. 14.a.”

2. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

Campanie Craciun UJmag 2020

„ ART. 2 (1) Formularele prevăzute la art. 1 se completează conform instrucțiunilor prevăzute în anexele 1.b – 14.b.

(2) Prin conducătorul structurii cu atribuții de verificare fiscală, în sensul prezentului ordin, se înțelege directorul general, în cazul direcției generale control venituri persoane fizice, și directorul executiv inspecție fiscală, în cazul direcțiilor generale regionale a finanțelor publice.”

3. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

„ ART. 3 Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare și păstrare a formularelor prevăzute la art. 1 sunt stabilite în anexele nr. 1.c – 14.c.”

4. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

„ ART. 5 Direcția generală control venituri persoane fizice, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.”

(…)

21. La anexa nr. 11.b. penultimul paragraf se modifică și va avea următorul cuprins:

„Date privind conducătorul structurii cu atribuții de verificare fiscală care aprobă formularul”: se completează cu funcția, numele și prenumele, semnătura persoanei care aprobă formularul, precum și ștampila unității emitente.”

22. La anexa nr. 11.b. ultimul paragraf se modifică și va avea următorul cuprins:

„Formularul «Decizie de reverificare» se întocmește, în trei exemplare originale, de echipa de inspectori fiscali, se avizează de șeful serviciului coordonator al echipei de inspectori fiscali și se aprobă de conducătorul structurii cu atribuții de verificare fiscală, din care:

– exemplarul 1 se comunică persoanei verificate potrivit prevederilor art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu,, modificările și completările ulterioare;
– exemplarul 2 va rămâne la organul fiscal care efectuează verificarea, exemplar care cuprinde și numele, prenumele și semnătura persoanelor care au întocmit formularul, precum și numele, prenumele și semnătura șefului serviciului care avizează formularul;
– exemplarul 3 va fi transmis organului fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al persoanei verificate.”

Original Black Friday pe UJmag.ro!

(…)

Pentru mai multe detalii referitoare la proiect și la referatul de aprobare, vă rugăm să accesați sursa informației.

Sursa informației

🔔Vezi și ANAF. Proiect: Ordin pentru aprobarea modelului și conținutului formularului 711 „Declarație de regularizare pentru cheltuielile cu educația timpurie”

ANAF. Proiect: Ordin privind modificarea OPANAF nr. 2117/2018 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor și documentelor utilizate în activitatea de verificare a situației fiscale personale was last modified: aprilie 27th, 2021 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter