ANAF. Proiect: Ordin pentru aprobarea Procedurii privind evaluarea riscului fiscal pentru persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA

4 mart. 2021
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 112

Potrivit site-ului oficial (www.anaf.ro), miercuri, 3 martie 2021, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a supus dezbaterii publice Proiectul de Ordin pentru aprobarea Procedurii privind evaluarea riscului fiscal pentru persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru aprobarea Procedurii de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a persoanelor impozabile care prezintă risc fiscal ridicat potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Redăm, în continuare, principalele prevederi ale Procedurii:

1. „(1) Prezenta procedură se aplică persoanelor impozabile, societăți cu sediul activității economice în România, înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, supuse înmatriculării la registrul comerțului, care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Codul fiscal, și:

a) care au avut anulată înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Codul fiscal în baza procedurii de evaluare a intenției și capacității de a desfășura activități economice în sfera de aplicare a TVA;

b) care au avut anulată înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Codul fiscal în baza procedurii de evaluare a riscului fiscal.

(2) Sucursalele din România ale persoanelor impozabile cu sediul activității economice în afara României, care au obligația înregistrării în scopuri de TVA în România, potrivit prevederilor art. 316 alin. (2) din Codul fiscal, nu fac obiectul prevederilor prezentului ordin.”

2. „(1) Persoanele impozabile prevăzute la alin. (1) lit. a) sunt supuse evaluării riscului fiscal în baza criteriilor de risc prevăzute în anexa nr. 5 la normele metodologice;

(2) Persoanele impozabile prevăzute la alin. (1) lit. b) sunt supuse evaluării riscului fiscal în baza criteriilor de risc prevăzute în anexa nr. 6 la normele metodologice.”

3. Persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Codul fiscal, trebuie să depună la organul fiscal competent cererea de înregistrare în scopuri de TVA, conform modelului aprobat prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

(…)

(5) „Solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA este respinsă de compartimentul de specialitate dacă:

a) asociații/administratorii persoanei impozabile, astfel cum sunt definiți la pct. 5 alin. (1), sau persoana impozabilă însăși au/are înscrise în cazierul fiscal infracțiuni și/sau faptele prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015, cu modificările și completările ulterioare;

b) asociații/administratorii persoanei impozabile, astfel cum sunt definiți la pct. 5 alin. (1), care nu sunt înregistrați fiscal în România, prezintă o declarație pe propria răspundere din care rezultă că au comis infracțiuni și/sau faptele de natura celor prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 39/2015, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015, cu modificările și completările ulterioare;

c) persoana impozabilă care solicită înregistrarea potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Codul fiscal se regăsește într-o altă situație de anulare a înregistrării în scopuri de TVA dintre cele prevăzute la art. 316 alin. (11) lit. a)-e) din Codul fiscal.”

(6) „Înainte de luarea deciziei de respingere a cererii de înregistrare, compartimentul de specialitate asigură exercitarea de către contribuabil a dreptului de a fi ascultat, potrivit prevederilor art. 9 din Codul de procedură fiscală. Persoana impozabila are dreptul să își exprime punctul de vedere sau să notifice despre renunțarea la acest drept, precum și să transmită informațiile, documentele și probele suplimentare considerate relevante în susținerea cauzei, prin intermediul poștei electronice, având în vedere adresa de e-mail comunicată în cadrul cererii de înregistrare în scopuri de TVA, fără a mai fi necesară prezența acesteia la sediul organului fiscal competent. Compartimentul de specialitate va indica în cadrul notificării adresa de e-mail a organului fiscal utilizată în procesul audierii.”

(7) „La finalizarea audierii, indiferent de modul în care a avut loc aceasta, respectiv la sediul organului fiscal sau prin intermediul poștei electronice, se va încheia un proces-verbal, semnat de organul fiscal și de contribuabil sau, după caz, de persoana împuternicită să reprezinte contribuabilul în relația cu organul fiscal în care se vor consemna cel puțin următoarele elemente: numele și prenumele reprezentantului organului fiscal care participă la audiere, numele și prenumele reprezentantului legal al contribuabilului care participă la audiere, data la care are loc audierea, documentele și informațiile prezentate de contribuabil la audiere care au fost solicitate de organul fiscal sau probele suplimentare considerate relevante de către contribuabil, constatările organului fiscal, precum și punctul de vedere al contribuabilului. În cazul în care audierea are loc prin intermediul poștei electronice, procesul-verbal va fi transmis contribuabililor la adresa de e-mail indicată în cadrul cererii de înregistrare în vederea semnării acestuia.”

Pentru mai multe detalii referitoare la proiect, precum și la referatul de aprobare, vă rugăm să accesați sursa informației.

Sursa informației

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

🔔Vezi și ANAF. O.U.G. nr. 8/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare. Buletin informativ din perioada 15-19 februarie 2021

ANAF. Proiect: Ordin pentru aprobarea Procedurii privind evaluarea riscului fiscal pentru persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA was last modified: martie 4th, 2021 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter