Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru romi în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual de stat pentru anul şcolar 2021-2022 – modificări (OME nr. 3337/2021)

4 mart. 2021
2 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 5 (2 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 114

Actul modificat

Actul modificator

Modificări

Ordinului ministrului educației și cercetării (OMEC) nr. 5.449/2020 privind organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii în învățământul profesional de stat și în învățământul dual de stat pentru anul școlar 2021-2022

(M. Of. nr. 736 din 13 septembrie 2017; cu modif. ult.)

Ordinul ministrului educației (OME) nr. 3337/2021 pentru modificarea Ordinului ministrului educației și cercetării (OMEC) nr. 5.449/2020 privind organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii în învățământul profesional de stat și în învățământul dual de stat pentru anul școlar 2021-2022

(M. Of. nr. 211 din 3 martie 2021)

– modifică: anexa nr. 1 „Calendarul admiterii în învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2021-2022” secț. „Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru romi” subsecț. „Pregătirea admiterii”, anexa nr. 2 „Calendarul admiterii în învățământul dual de stat pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor, pentru anul școlar 2021-2022” secț. „Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru romi” subsecț. „Pregătirea admiterii”.

 

 

 În M. Of. nr. 211 din 3 martie 2021 s-a publicat Ordinul ministrului educației (OME) nr. 3337/2021 pentru modificarea Ordinului ministrului educației și cercetării (OMEC) nr. 5.449/2020 privind organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii în învățământul profesional de stat și în învățământul dual de stat pentru anul școlar 2021-2022.

Astfel, prin respectiva hotărâre se aduc unele modificări Ordinului ministrului educației și cercetării (OMEC) nr. 5.449/2020 privind organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii în învățământul profesional de stat și în învățământul dual de stat pentru anul școlar 2021-2022.

Vă prezentăm, în continuare, modificările aduse Ordinului ministrului educației și cercetării (OMEC) nr. 5.449/2020 privind organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii în învățământul profesional de stat și în învățământul dual de stat pentru anul școlar 2021-2022.

 

Anexa nr. 1 „Calendarul admiterii în învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2021-2022” secț. „Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru romi” subsecț. „Pregătirea admiterii” din OMEC nr. 5.449/2020 (modificat prin OME nr. 3337/2021)

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la anexa nr. 1 „Calendarul admiterii în învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2021-2022” secț. „Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru romi”, subsecț. „Pregătirea admiterii” se modifică și va avea următorul conținut:

„MODIFICĂRI LA CALENDARUL admiterii în învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2021-2022

Data-limită/PerioadaActivitatea
Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru romi
Pregătirea admiterii
2 octombrie 2020 – 23 aprilie 2021Ședințe de instruire a profesorilor diriginți de către inspectorii școlari pentru minorități privind prezentarea procedurilor de admitere pe locurile speciale pentru romi

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

Ședințe de informare și instruire cu părinții și elevii privind admiterea pe locurile speciale pentru romi

NOTĂ:

După fiecare ședință se va întocmi proces-verbal de informare/instruire

5 octombrie 2020 – 29 aprilie 2021Eliberarea recomandărilor scrise de apartenență la etnia romă

NOTĂ: Recomandările scrise vizând apartenența la etnia romă pot fi eliberate și on-line. În această situație, recomandarea este transmisă, prin e-mail, unității de învățământ din care provine candidatul, în format pdf, având semnătura electronică a emitentului. Răspunderea pentru autenticitatea și conținutul recomandării revine atât organizației romilor, care o emite, potrivit statutului și procedurilor interne proprii cu privire la eliberarea recomandării, cât și părintelui/reprezentantului legal al elevului care solicită eliberarea unei recomandări de apartenență la etnia romă.

29 aprilie 2021Depunerea și înregistrarea de către părinte/reprezentantul legal a recomandării scrise, de apartenență la etnia romă, la unitatea de învățământ de proveniență, în vederea înscrierii elevilor pe locurile speciale pentru romi.

NOTĂ:

Orice recomandare depusă la unitatea de învățământ ulterior acestei perioade nu va mai fi luată în considerare pentru nicio etapă de admitere în învățământul profesional și dual de stat pentru anul școlar 2021-2022!

10 mai 2021Afișarea locurilor speciale pentru candidații romi

NOTĂ:

Locurile speciale pentru candidații romi se stabilesc de comisiile de admitere județene/a municipiului București ca locuri alocate peste numărul de locuri acordat prin planul de școlarizare, în limita a 1-2 locuri suplimentare la clasă. Nu se alocă locuri speciale pentru candidații romi la clasele/unitățile de învățământ profesional la care se organizează preselecție și nici la calificările din oferta pentru învățământul dual la care sunt prevăzute probe eliminatorii sau probe de admitere independent de numărul candidaților înscriși pe numărul de locuri disponibile”.

 

Anexa nr. 2 „Calendarul admiterii în învățământul dual de stat pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor, pentru anul școlar 2021-2022” secț. „Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru romi” subsecț. „Pregătirea admiterii”

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la anexa nr. 2 „Calendarul admiterii în învățământul dual de stat pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor, pentru anul școlar 2021-2022” secț. „Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru romi”, subsecț. „Pregătirea admiterii” se modifică și va avea următorul conținut:

„ANEXA nr. 2: MODIFICĂRI LA CALENDARUL admiterii în învățământul dual de stat pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor, pentru anul școlar 2021-2022

Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru romi
Pregătirea admiterii
2 octombrie 2020 – 23 aprilie 2021Ședințe de instruire a profesorilor diriginți de către inspectorii școlari pentru minorități privind prezentarea procedurilor de admitere pe locurile speciale pentru romi

Ședințe de informare și instruire cu părinții și elevii privind admiterea pe locurile speciale pentru romi

NOTĂ:

După fiecare ședință se va întocmi proces-verbal de informare/instruire.

5 octombrie 2020 – 29 aprilie 2021Eliberarea recomandărilor scrise de apartenență la etnia romă

NOTĂ:

Recomandările scrise vizând apartenența la etnia romă pot fi eliberate și on-line. În această situație, recomandarea este transmisă, prin e-mail, unității de învățământ din care provine candidatul, în format pdf., având semnătura electronică a emitentului. Răspunderea pentru autenticitatea și conținutul recomandării revine atât organizației romilor, care o emite, potrivit statutului și procedurilor interne proprii cu privire la eliberarea recomandării, cât și părintelui/reprezentantului legal al elevului care solicită eliberarea unei recomandări de apartenență la etnia romă.

29 aprilie 2021Depunerea și înregistrarea de către părinte/reprezentantul legal a recomandării scrise, de apartenență la etnia romă, la unitatea de învățământ de proveniență, în vederea înscrierii elevilor pe locurile speciale pentru romi

NOTĂ:

Orice recomandare depusă la unitatea de învățământ ulterior acestei perioade nu va mai fi luată în considerare, pentru nicio etapă de admitere în învățământul profesional și dual de stat pentru anul școlar 2021-2022!

10 mai 2021Afișarea locurilor speciale pentru candidații romi

NOTĂ:

Pentru învățământul dual, locurile speciale pentru candidații romi se stabilesc de comisiile de admitere județene/a municipiului București împreună cu operatorii economici și se alocă numai după acordul în scris al respectivilor operatori, ca locuri alocate peste numărul de locuri acordat prin planul de școlarizare, în limita a 1-2 locuri suplimentare la clasă/grupă pentru fiecare domeniu de pregătire/calificare.

Nu se alocă locuri speciale pentru candidații romi la clasele/unitățile de învățământ profesional la care se organizează preselecție și nici la calificările din oferta pentru învățământul dual la care, conform procedurii de admitere, se organizează probe eliminatorii sau probe de admitere independent de numărul candidaților înscriși pe numărul de locuri disponibile”.

Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru romi în învățământul profesional de stat și în învățământul dual de stat pentru anul școlar 2021-2022 – modificări (OME nr. 3337/2021) was last modified: martie 4th, 2021 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter