Astăzi, în ședința de Guvern: modificarea Codului de procedură civilă, modificarea Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal și alte proiecte de acte normative

3 feb. 2016
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1686

 

Ședință de GuvernProiecte de acte normativeSumar
3 februarie 2016Proiecte de ordonanțe de urgență– Proiectul de ordonanță de urgență pentru modificarea Codului de procedură civilă, precum și a unor acte normative conexe
– Proiectul de ordonanță de urgență privind abrogarea art.  96 alin.(1)  lit. (f) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
Proiecte de hotărâri– Proiectul de Hotărâre pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare Codului fiscal, aprobate prin H.G. nr. 1/2016
– Proiectul de Hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgență
– Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Planului de activități pentru realizarea și actualizarea infrastructurii naționale pentru informații spațiale în România
– Proiectul de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent activității de privatizare al Departamentului pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului pe anul 2016
– Proiectul de Hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiții „Amenajare râu Someș pe tronsonul Ulmeni-Apateu, județele Maramureș și Satu Mare” precum și a caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestuia
– Proiectul de Hotărâre privind trecerea din domeniul privat al statului în domeniul public al statului, administrarea Ministerului Transporturilor și în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A. a unor mijloace fixe de pe raza de activitate a Sucursalei Regională C.F. Galați
– Proiectul de Hotărâre pentru modificarea și completarea H.G. nr. 69/2012 privind stabilirea încălcărilor cu caracter contravențional ale prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator de transport rutier și de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piața transportului rutier internațional de mărfuri, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piața internațională a serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 și ale O.G. nr. 27/2011 și ale normelor de aplicare a acesteia, precum și a sancțiunilor contravenționale și altor măsuri aferente aplicabile în cazul constatării încălcărilor
– Proiectul de Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2016 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016
– Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei nr. 8 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
– Proiectul de Hotărâre privind modificarea datelor de identificare și actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și a unor unități din subordine
– Proiectul de Hotărâre privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri imobile aflate în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru unele unități de cercetare-dezvoltare în domeniul agricol, ca urmare a retrocedării în condițiile legii
– Proiectul de Hotărâre privind modificarea datelor de identificare și actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului și în administrarea unor unități din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
– Proiectul de Hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgență familiilor persoanelor decedate în urma tragicului eveniment din 30 octombrie 2015
– Proiectul de Hotărâre pentru acordarea unor ajutoare de urgență suplimentare în cazul persoanelor rănite în tragicul eveniment din 30 octombrie 2015
– Proiectul de Hotărâre privind repartizarea pe județe și municipiul București a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea drepturilor stabilite de Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, pe anul 2016
– Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada 2014-2020
– Proiectul de Hotărâre privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice 
– Proiectul de Hotărâre privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și Inovare
– Proiectul de Hotărâre pentru modificarea și completarea H.G. nr. 548/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională
– Proiectul de Hotărâre pentru modificarea și completarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică aprobat prin H.G. nr. 924/2015
Proiecte de legi– Proiectul de Lege privind aprobarea încetării valabilității, prin denunțare, a Convenției din 5 iulie 1890, semnată la Bruxelles, privind înființarea unei Uniuni Internaționale pentru Publicarea Tarifelor Vamale și a protocolului, semnat la Bruxelles, la 16 decembrie 1949, prin care se modifică Convenția privind înființarea unei Uniuni Internaționale pentru Publicarea Tarifelor Vamale din 5 iulie 1890
– Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului Multilateral al Autorităților Competente pentru Schimb Automat de Informații privind Conturi Financiare, semnat la Berlin, la 29 octombrie 2014

 

Potrivit comunicatului de presă publicat pe site-ul Guvernului (www.gov.ro), pe ordinea de zi a ședinței din 3 februarie 2016, se află mai multe proiecte de acte normative (proiecte de legi, de ordonanțe de urgență, de hotărâri).

Vă prezentăm, în continuare, lista privind respectivele proiecte de acte normative:

 

Proiecte de ordonanțe de urgență

Esti avocat, magistrat, notar, executor judecatoresc, practician in insolventa sau consilier juridic? Atunci ai nevoie de pachetul Alpha Bank dedicat profesionistilor

– Proiectul de ordonanță de urgență pentru modificarea Codului de procedură civilă, precum și a unor acte normative conexe;

– Proiectul de ordonanță de urgență privind abrogarea art. 96 alin. (1)  lit. (f) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal (M. Of. nr. 514 din 14 august 2013; cu modif. ult.).

 

Proiecte de hotărâri

– Proiectul de Hotărâre pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare Codului fiscal, aprobate prin H.G. nr. 1/2016 (M. Of. nr. 22 din 13 ianuarie 2016);

– Proiectul de Hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgență;

– Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Planului de activități pentru realizarea și actualizarea infrastructurii naționale pentru informații spațiale în România;

– Proiectul de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent activității de privatizare al Departamentului pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului pe anul 2016;

– Proiectul de Hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiții „Amenajare râu Someș pe tronsonul Ulmeni-Apateu, județele Maramureș și Satu Mare” precum și a caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestuia;

– Proiectul de Hotărâre privind trecerea din domeniul privat al statului în domeniul public al statului, administrarea Ministerului Transporturilor și în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A. a unor mijloace fixe de pe raza de activitate a Sucursalei Regională C.F. Galați;

– Proiectul de Hotărâre pentru modificarea și completarea H.G. nr. 69/2012 privind stabilirea încălcărilor cu caracter contravențional ale prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator de transport rutier și de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piața transportului rutier internațional de mărfuri, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piața internațională a serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 și ale O.G. nr. 27/2011 și ale normelor de aplicare a acesteia, precum și a sancțiunilor contravenționale și altor măsuri aferente aplicabile în cazul constatării încălcărilor (M. Of. nr. 114 din 14 februarie 2012; cu modif. ult.);

– Proiectul de Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2016 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016;

Original Black Friday pe UJmag.ro!

– Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei nr. 8 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului (M. Of. nr. 1020 din 21 decembrie 2006; cu modif. ult.);

– Proiectul de Hotărâre privind modificarea datelor de identificare și actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și a unor unități din subordine;

– Proiectul de Hotărâre privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri imobile aflate în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru unele unități de cercetare-dezvoltare în domeniul agricol, ca urmare a retrocedării în condițiile legii;

– Proiectul de Hotărâre privind modificarea datelor de identificare și actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului și în administrarea unor unități din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale;

– Proiectul de Hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgență familiilor persoanelor decedate în urma tragicului eveniment din 30 octombrie 2015;

– Proiectul de Hotărâre pentru acordarea unor ajutoare de urgență suplimentare în cazul persoanelor rănite în tragicul eveniment din 30 octombrie 2015;

– Proiectul de Hotărâre privind repartizarea pe județe și municipiul București a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea drepturilor stabilite de Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, pe anul 2016;

– Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada 2014-2020;

– Proiectul de Hotărâre privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice;

– Proiectul de Hotărâre privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și Inovare;

– Proiectul de Hotărâre pentru modificarea și completarea H.G. nr. 548/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională (M. Of. nr. 492 din 5 august 2013);

– Proiectul de Hotărâre pentru modificarea și completarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică aprobat prin H.G. nr. 924/2015 (M. Of. nr. 840 din 11 noiembrie 2015).

 

Proiecte de legi

– Proiectul de Lege privind aprobarea încetării valabilității, prin denunțare, a Convenției din 5 iulie 1890, semnată la Bruxelles, privind înființarea unei Uniuni Internaționale pentru Publicarea Tarifelor Vamale și a protocolului, semnat la Bruxelles, la 16 decembrie 1949, prin care se modifică Convenția privind înființarea unei Uniuni Internaționale pentru Publicarea Tarifelor Vamale din 5 iulie 1890;

– Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului Multilateral al Autorităților Competente pentru Schimb Automat de Informații privind Conturi Financiare, semnat la Berlin, la 29 octombrie 2014.

 

Pentru a vedea respectivul comunicat de presă, vizitați site-ul Guvernului (www.gov.ro).

Astăzi, în ședința de Guvern: modificarea Codului de procedură civilă, modificarea Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal și alte proiecte de acte normative was last modified: februarie 3rd, 2016 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter