Cuvinte-cheie "Prejudiciu"

  • Critici privind neîndeplinirea condiţiilor necesare angajării răspunderii civile delictuale. Recurs respins ca nefondat

  • Accident rutier. Invocarea nesocotirii regulilor referitoare la încuviinţarea probatoriului. Admiterea recursului promovat, casarea hotărârii atacate şi trimiterea cauzei spre rejudecare

  • Susținerea nelegalității deciziei recurate. Lipsa probării vătămării procesuale produse. Trimiterea cauzei spre rejudecare

  • Acţiune în răspundere civilă delictuală. Solicitare privind acordarea de daune ca urmare a prejudiciului pe care pârâtul pretinde că l-a suferit

  • Imposibilitatea garantării restituirii împrumutului cu bunul care a făcut obiectul contractului de donaţie. Starea de insolvabilitate

  • Infracţiuni de abuz în serviciu şi tăinuire. Neîntrunirea elementelor constitutive ale infracţiunii în cazul în care se pune în executare un titlu executoriu vizând un imobil

  • Infracţiunea de abuz în serviciu. Ipoteze de incriminare care nu sunt prevăzute de lege. Recurs nefondat

  • Infracţiunea de abuz în serviciu comisă de către un executor judecătoresc. Neafişarea publicaţiei de vânzare silită a imobilului la sediul imobilului care urma a se vinde silit

  • Infracţiunea de spălare a banilor. Critici cu privire la modul de soluţionare a laturii civile a cauzei de către prima instanţă, precum şi cu privire la măsurile asigurătorii dispuse

  • Nerespectarea normelor de conducere a autovehiculelor pe drumurile publice. Stabilirea contribuţiei părţilor la producerea prejudiciului