Cuvinte-cheie "Prejudiciu"

 • Pretinderea greşitei stabiliri a circumstanţelor de fapt ale cauzei ca rezultat al aprecierii eronate a probatoriilor administrate, fapt pentru care instanţa a dat/nu a dat relevanţă anumitor probe. Recurs respins ca nefondat

 • Solicitare privind anularea deciziilor emise de pârât prin care au fost respinse cererile de rambursare a taxelor antidumping pentru importurile de materiale de origine necomunitară

 • Condițiile răspunderii civile delictuale. Comiterea unei fapte ilicite, producerea unui prejudiciu, existenţa unei legături de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciu, precum şi existenţa vinovăţiei

 • Cerere de chemare în judecată privind constatarea refuzului nejustificat de a emite aviz favorabil corelativ cu obligarea pârâţilor la emiterea avizului favorabil cu privire la imobilele menționate și obligarea pârâţilor la repararea prejudiciului cauzat prin refuzul nejustificat de a emite actele administrative

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cerere de despăgubiri adresată FGA. Lipsa acoperirii prealabile de către creditorul de asigurare a prejudiciului suferit în urma producerii evenimentului asigurat. Consecințe asupra caracterului actual al prejudiciului

 • Contract de transfer de afaceri şi de preluare a licenţei de exploatare. Cerere de chemare în judecată întemeiată pe răspunderea civilă delictuală a recurentei-pârâte

 • Reaprecierea materialului probator. Stabilirea unei situaţii de fapt pe baza căreia să se concluzioneze că fapta nu este prevăzută de legea penală. Respingerea recursului ca nefondat

 • Antrenarea răspunderii civile delictuale. Raport de prepuşenie şi săvârşirea faptei ilicite de către prepus în legătură cu atribuţiile sau scopul funcţiilor încredinţate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Decizie emisă de Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor. Actualizarea tranşelor de despăgubiri. Daune moratorii. Indice de inflaţie. Calitate procesuală pasivă. Drept de creanţă. Prejudiciu. Admisibilitatea recursului

 • Finalitatea procedurii de expropriere. Stabilirea unei drepte şi juste despăgubiri

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice