Cuvinte-cheie "Prejudiciu"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Despăgubiri civile reprezentând lipsa de folosinţă a terenului aflat în categoria curţi-construcţii

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Recurs. Cerere de suspendare a executării. Condiţii

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiune în răspundere civilă delictuală. Abuz de drept. Inexistenţa caracterului ilicit al faptei

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Încălcarea dreptului exclusiv asupra unei mărci înregistrate. Acordarea unor despăgubiri pentru prejudiciul moral produs unei persoane juridice

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Răspundere civilă delictuală. Acoperirea prejudiciului cauzat bugetului de stat. Insolvență

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Creanțe bugetare. Debitor aflat în procedura insolvenței. Acțiune în recuperarea prejudiciului. Inaplicabilitatea dispozițiilor dreptului comun. Incidența prevederilor legii speciale a insolvenței

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Recurs. Încălcarea regulilor de procedură a căror nerespectare atrage sancţiunea nulităţii

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Răspundere civilă delictuală. Libertatea de exprimare. Demnitatea umană. Expresii cu potențial jignitor

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Expropriere. Noțiunile de ”prejudiciu decurgând din expropriere” și ”despăgubiri” cuvenite expropriatului. Actualizarea sumei reprezentând prețul exproprierii cu indicele prețului de consum. Respingerea cererii privind acordarea dobânzii legale

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Evaziune fiscală. Prejudiciu cauzat bugetului statului. Achitare. Nesoluționarea laturii civile în cadrul procesului penal. Acțiune în răspundere civilă delictuală. Principiul disponibilității

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice