Cuvinte-cheie "Prejudiciu"

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Mijlocul procesul pentru recuperarea pagubelor produse de salariați, după abrogarea prevederilor Codului muncii anterior (Legea nr. 10/1972)

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Marcă. Contrafacere. Acțiune în despăgubiri. Interpretarea noţiunii de „intenţie” din cuprinsul art. 14 alin. (1) din O.U.G. nr. 100/2005 în raport cu prevederile Directivei 2004/48/CE

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Evaziune fiscală. Cauza specială de reducere a limitelor speciale de pedeapsă prevăzută de art. 10 alin. (1) din Legea nr. 241/2005

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Răspundere contractuală. Prejudiciu cauzat prin pierderea unei șanse. Condiții

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acțiune în răspundere civilă delictuală. Victimă prin ricoșeu. Despăgubiri morale

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Expropriere. Prejudiciu ca urmare a fluctuației cursului de schimb valutar

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Accesorii calculate ca urmare a nerecuperării integrale şi la termen a prejudiciului stabilit prin hotărâre judecătorească anterioară

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acțiune în despăgubiri îndreptată împotriva statului. Repararea prejudiciului cauzat prin durata excesivă a procesului penal. Verificarea întrunirii condițiilor pentru angajarea răspunderii statului

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Revocare din funcția de director general. Daune-interese

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Daune morale. Caracterul rezonabil al cuantumului acestora