Cuvinte-cheie "Prejudiciu"

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiune în răspundere civilă delictuală. Abuz de drept. Inexistenţa caracterului ilicit al faptei

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Încălcarea dreptului exclusiv asupra unei mărci înregistrate. Acordarea unor despăgubiri pentru prejudiciul moral produs unei persoane juridice

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Răspundere civilă delictuală. Acoperirea prejudiciului cauzat bugetului de stat. Insolvență

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Creanțe bugetare. Debitor aflat în procedura insolvenței. Acțiune în recuperarea prejudiciului. Inaplicabilitatea dispozițiilor dreptului comun. Incidența prevederilor legii speciale a insolvenței

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Recurs. Încălcarea regulilor de procedură a căror nerespectare atrage sancţiunea nulităţii

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Răspundere civilă delictuală. Libertatea de exprimare. Demnitatea umană. Expresii cu potențial jignitor

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Expropriere. Noțiunile de ”prejudiciu decurgând din expropriere” și ”despăgubiri” cuvenite expropriatului. Actualizarea sumei reprezentând prețul exproprierii cu indicele prețului de consum. Respingerea cererii privind acordarea dobânzii legale

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Evaziune fiscală. Prejudiciu cauzat bugetului statului. Achitare. Nesoluționarea laturii civile în cadrul procesului penal. Acțiune în răspundere civilă delictuală. Principiul disponibilității

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ 1) Contract de vânzare-cumpărare încheiat între comercianţi. Obligaţii de a face şi de a nu face. Efecte în planul punerii în întârziere. 2) Principiul reparării integrale a prejudiciului. Cumulul daunelor rezultând din lipsa de folosinţă cu dobânda legală

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Mijlocul procesual pentru recuperarea pagubelor produse de salariați, după abrogarea prevederilor Codului muncii anterior (Legea nr. 10/1972)