Cuvinte-cheie "Prejudiciu"

 • Acţiune în răspundere civilă delictuală. Solicitare privind acordarea de daune ca urmare a prejudiciului pe care pârâtul pretinde că l-a suferit

 • Imposibilitatea garantării restituirii împrumutului cu bunul care a făcut obiectul contractului de donaţie. Starea de insolvabilitate

 • Infracţiuni de abuz în serviciu şi tăinuire. Neîntrunirea elementelor constitutive ale infracţiunii în cazul în care se pune în executare un titlu executoriu vizând un imobil

 • Infracţiunea de abuz în serviciu. Ipoteze de incriminare care nu sunt prevăzute de lege. Recurs nefondat

 • Infracţiunea de abuz în serviciu comisă de către un executor judecătoresc. Neafişarea publicaţiei de vânzare silită a imobilului la sediul imobilului care urma a se vinde silit

 • Infracţiunea de spălare a banilor. Critici cu privire la modul de soluţionare a laturii civile a cauzei de către prima instanţă, precum şi cu privire la măsurile asigurătorii dispuse

 • Nerespectarea normelor de conducere a autovehiculelor pe drumurile publice. Stabilirea contribuţiei părţilor la producerea prejudiciului

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Urbanism. Acţiune în răspundere civilă delictuală. Repararea prejudiciului cauzat de emiterea unor acte administrative nelegale. Inadmisibilitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Răspundere civilă delictuală. Vătămarea integrității coroporale. Pierderea capacităţii de muncă. Lipsa unui contract de muncă valabil încheiat anterior producerii faptei ilicite. Obligarea asigurătorului la despăgubiri sub forma unor prestaţii băneşti periodice în raport cu nivelul salariului minim pe economie

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de asigurare. Neexecutarea obligației de plată a despăgubirii. Acțiune în despăgubiri. Condiții și efecte

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice