O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 și alte acte normative – modificări (O.U.G. nr. 101/2023)

20 nov. 2023
Vizualizari: 85

Actul modificat

Actul modificatorSumar
O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020

(M. Of. nr. 746 din 6 octombrie 2015; cu modif. și compl. ult)

și

O.U.G. nr. 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie, suportat parțial din fonduri externe nerambursabile

(M. Of. nr. 1179 din 8 decembrie 2022; cu modif. și compl. ult.)

O.U.G. nr. 101/2023 privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene nerambursabile

(M. Of. nr. 1046 din 17 noiembrie 2023)

– modifică: O.U.G. nr. 40/2015 – art. 27 alin. (3), O.U.G. nr. 166/2022 – art. 5 alin. (1) partea dispozitivă, art. 6 alin. (10) și (11), art. 23 alin. (3),

– introduce: O.U.G. nr. 40/2015 – art. 20 alin. (4^1), art. 27 alin. (5).

 

În M. Of. nr. 1046 din 17 noiembrie 2023 s-a publicat O.U.G. nr. 101/2023 privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene nerambursabile

Vă prezentăm, în cele urmează, cele mai importante modificări și completări aduse respectivelor acte normative.

 

O.U.G. nr. 40/2015

Art. 27 alin. (3)

Vechea reglementare

„(3) Autoritatea de certificare recuperează de la ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management, până cel târziu la data închiderii programului operațional, orice sume din fonduri europene și din categoriile prevăzute la art. 10 lit. a), transferate unităților de plată, care, ulterior plăților efectuate către beneficiari, nu au fost incluse sau au fost deduse de autoritatea de management/Autoritatea de certificare în/din cheltuielile eligibile declarate Comisiei Europene, ca urmare a sesizării unor nereguli, și nu au fost recuperate de la beneficiari.”

 

Noua reglementare

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

Potrivit noii reglementări, art. 27 alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:

(3) Autoritatea de certificare recuperează de la ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management:

a) la data închiderii programului operațional, orice sume din categoriile prevăzute la art. 10 lit. a), transferate unităților de plată, ca urmare a depășirii sumelor alocate în euro la nivel de program operațional;

b) până cel târziu la data închiderii programului operațional, orice sume din fonduri europene și din categoriile prevăzute la art. 10 lit. a), transferate unităților de plată care, ulterior plăților efectuate către beneficiari, nu au fost incluse sau au fost deduse de autoritatea de management/Autoritatea de certificare în/din cheltuielile eligibile declarate Comisiei Europene, ca urmare a sesizării unor nereguli, și nu au fost recuperate de la beneficiari.

 

 

Art. 20 alin. (4^1)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 20, după alin. (4) se introduce un nou alineat, alin. (4^1), cu următorul cuprins:

(4^1) Prin excepție de la prevederile alin. (4), pentru Programul operațional Competitivitate, Programul operațional regional și Programul operațional Capital uman, beneficiarii/liderii de parteneriat/partenerii, alții decât cei prevăzuți la art. 6 și 7, au obligația de a achita integral contribuția proprie aferentă cheltuielilor eligibile incluse în documentele anexate cererii de plată, cel mai târziu până la data depunerii cererii de rambursare aferente cererii de plată.

 

 

Art. 27 alin. (5)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 27, după alin. (4) se introduce un nou alineat, alin. (5), cu următorul cuprins:

(5) Autoritatea de certificare reîntregește sumele utilizate din bugetul de stat, conform prevederilor art. 10 lit. a), cu excepția celor utilizate pentru depășirea sumelor alocate în euro la nivel de program operațional, potrivit prevederilor art. 12, din fonduri europene, prin virarea la bugetul de stat, la poziții bugetare distincte de venituri pentru sumele provenite din finanțarea anului curent și pentru sumele provenite din finanțarea anilor precedenți, pe codul de identificare fiscală al Ministerului Finanțelor – Acțiuni generale, fără a se ține cont de programul operațional pentru care a fost efectuată operațiunea, din sumele primite de la Uniunea Europeană, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la încasarea acestora, după onorarea obligațiilor privind transferul de fonduri către unitățile de plată din cadrul autorităților de management.

 

 

O.U.G. nr. 166/2022

Art. 5 alin. (1) partea dispozitivă

Vechea reglementare

„Art. 5

(1) Sprijinul acordat persoanelor vulnerabile pentru compensarea prețurilor la energie este în valoare nominală de 1.400 lei, poate fi utilizat până la data de 31 decembrie 2023 și este acordat pe loc de consum/gospodărie vulnerabilă, în două tranșe, astfel:”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 5 alin. (1) partea dispozitivă se modifică și va avea următorul conținut:

(1) Sprijinul acordat persoanelor vulnerabile pentru compensarea prețurilor la energie este în valoare nominală de 1.400 lei, poate fi utilizat până la data de 31 martie 2024 inclusiv și este acordat pe loc de consum/gospodărie vulnerabilă, în două tranșe, astfel:

 

 

Art. 6 alin. (10) și (11)

Vechea reglementare

„(10) Perioada de valabilitate a cardului de energie pentru semestrul I al anului 2023 este până la data de 31 decembrie 2023 și acesta poate fi acceptat în rețeaua teritorială a Companiei Naționale «Poșta Română» – S.A. până la data de 27 decembrie 2023.

(11) Perioada de valabilitate a cardului de energie pentru semestrul al II-lea al anului 2023 este până la data de 31 decembrie 2023 și poate fi acceptat în rețeaua teritorială a Companiei Naționale «Poșta Română» – S.A. până la data de 27 decembrie 2023.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 6, alin. (10) și (11) vor avea următorul cuprins:

(10) Perioada de valabilitate a cardului de energie pentru semestrul I al anului 2023 este până la data de 31 decembrie 2023 inclusiv și acesta poate fi acceptat în rețeaua teritorială a Companiei Naționale «Poșta Română» – S.A. până la data de 31 martie 2024 inclusiv.

(11) Perioada de valabilitate a cardului de energie pentru semestrul al II-lea al anului 2023 este până la data de 31 decembrie 2023 inclusiv și poate fi acceptat în rețeaua teritorială a Companiei Naționale «Poșta Română» – S.A. până la data de 31 martie 2024 inclusiv.

 

 

Art. 23 alin. (3)

Vechea reglementare

„(3) Categoriile de cheltuieli efectuate cu valoarea nominală a sprijinului pentru persoanele vulnerabile în vederea compensării prețului la energie, în perioada de valabilitate a acestuia, care nu pot fi decontate din fonduri externe nerambursabile pentru neîncadrarea în categoriile de cheltuieli eligibile, neîncadrarea în categoriile de beneficiari-țintă ai Programului operațional Capital Uman rămân cheltuieli definitive ale bugetului de stat.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 23 alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:

(3) Categoriile de cheltuieli efectuate cu valoarea nominală a sprijinului pentru persoanele vulnerabile în vederea compensării prețului la energie, în perioada de valabilitate a acestuia, care nu pot fi decontate din fonduri externe nerambursabile pentru neîncadrarea în categoriile de cheltuieli eligibile, neîncadrarea în categoriile de beneficiari-țintă rămân cheltuieli definitive ale bugetului de stat.

O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 și alte acte normative – modificări (O.U.G. nr. 101/2023) was last modified: noiembrie 20th, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.