Neprezentarea părților la termenul de judecată şi nesolicitarea judecării în lipsă. Nulitatea recursului declarat

17 nov. 2023
Vizualizari: 363
  • NCPC: art. 488 pct. 1-8
  • NCPC: art. 489 alin. (1)

1. Obiectul cauzei

Este reprezentat de recursul declarat de reclamantul A. împotriva încheierii din 26.08.2021, pronunțată de Tribunalul Suceava, secția I civilă în dosar nr. x/2021.

2. Hotărârea Curții de Apel Suceava

Prin încheierea de ședință din 15 decembrie 2021 pronunțată în dosar nr. x/2021, Curtea de Apel Suceava, secția I civilă a suspendat judecata în temeiul art. 411 alin. (1) pct. 2 C. proc. civ., întrucât părțile nu s-au prezentat la termenul de judecată și nu s-a solicitat judecata în lipsă.

3. Calea de atac a recursului exercitată în cauză

Împotriva acestei încheieri a declarat recurs reclamantul A., solicitând respectarea drepturilor fundamentale și obligarea pârâților să administreze proba cu înscrisuri

4. Apărări formulate în cauză

În cauză nu s-a formulat întâmpinare.

(I.C.C.J., s. I civ., decizia nr. 677 din 30 martie 2022)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Potrivit art. 489 alin. (1) C. proc. civ. „Recursul este nul dacă nu a fost motivat în termenul legal, cu excepția cazului prevăzut la alin. (3)”, iar potrivit alin. (2) al aceluiași articol „Aceeași sancțiune intervine în cazul în care în motivele invocate nu se încadrează în motivele de casare prevăzute la art. 488”.

Din economia textelor legale anterior citate rezultă că nu este suficient ca recursul să fie depus și motivat în termenul prevăzut de lege, ci este necesar ca criticile formulate să se circumscrie motivelor de nelegalitate expres și limitativ reglementate.

În consecință, în măsura în care recursul nu este motivat ori atunci când aspectele învederate în cererea de recurs nu pot fi încadrate în dispozițiile art. 488 pct. 1-8 C. proc. civ., calea de atac va fi lovită de nulitate.

În speță, se constată că recursul nu numai că nu este încadrat în dispozițiile art. 488 C. proc. civ., dar nici nu conține critici care să poată fi încadrabile în textul legal menționat.

Prin cererea de recurs reclamantul solicită să i se respecte drepturile fundamentale și să fie obligați pârâții să depună înscrisuri, fără a arăta în ce constă nelegalitatea măsurii suspendării judecății, astfel încât în lipsa unor argumente de nelegalitate care să vizeze soluția conținută în hotărârea atacată, instanța de control judiciar nu poate reține incidența în cauză a niciunuia dintre cazurile reglementate de art. 488 C. proc. civ.

Recursul este o cale extraordinară de atac, de reformare, prin care se supune cenzurii judiciare a instanței competente controlul conformității hotărârii atacate cu regulile de drept incidente cazului concret dedus judecății, iar când criticile formulate nu se subsumează cazurilor expres și limitativ prevăzute de art. 488 pct. 1-8 C. proc. civ., intervine sancțiunea nulității recursului.

Pentru aceste considerente, Înalta Curte va constata nul recursul declarat de reclamantul A. împotriva încheierii de ședință din 15 decembrie 2021 a Curții de Apel Suceava, secția I civilă.

Sursa informației: www.scj.ro.

Neprezentarea părților la termenul de judecată și nesolicitarea judecării în lipsă. Nulitatea recursului declarat was last modified: noiembrie 17th, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.