[UPDATE: Rezultate] INM. Selecția a 6 experți specializați în domeniul Dreptului civil și Dreptului procesual civil (termen-limită: 5 septembrie 2018)

27 nov. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 733
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Update 27 noiembrie 2018: Rezultatele procedurii de selecție 6 experți specializați în domeniul Dreptului civil și Dreptului procesual civil

Potrivit unui anunț din data de 26 noiembrie 2018, Institutul Național al Magistraturii a dat publicității rezultatele procedurii de selecție a 6 experți specializați în domeniul Dreptului civil și Dreptului procesual civil.

Pentru mai multe detalii, redăm în continuare rezultatele procedurii de selecție, astfel cum au fost publicate de către INM:

(Pentru a vedea documentul, vă rugăm dați refresh)

Sursa informației


Update 11 septembrie 2018: Prelungirea termenului de depunere a candidaturilor în ceea ce privește selecția a a 6 experți specializați în domeniul dreptului civil și dreptului procesual civil

Potrivit unui anunț din data de 10 septembrie 2018, Institutul Național al Magistraturii anunță faptul că termenul de depunere a candidaturilor în ceea ce privește selecția a 6 experți specializați în domeniul dreptului civil și dreptului procesual civil a fost prelungit până la data de 28 septembrie 2018.

Sursa informației


INM. Selecția a 6 experți specializați în domeniul dreptului civil și dreptului procesual civil (termen-limită: 5 septembrie 2018)

Potrivit unui anunț din data de 27 august 2018, Institutul Național al Magistraturii anunță lansarea procedurii pentru selecția a 6 experți (judecători, cadre didactice universitare și alți specialiști cu experiență în domeniul dreptului civil și dreptului procesual civil) în vederea participării acestora ca formatori la 8 seminarii de formare a magistraților în domeniul dreptului civil și dreptului procesual civil – Proiectul „Justiția 2020: profesionalism și integritate”.

Astfel, obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea cunoștințelor profesionale și a abilităților membrilor sistemului judiciar vizați de acest proiect (procurori, judecători, magistrați asistenți și personal din cadrul instituțiilor sistemului judiciar asimilat judecătorilor și procurorilor), necesare desfășurării activității în cadrul instanțelor și parchetelor.

Unul dintre obiectivele proiectului vizează formarea magistraților în domeniul dreptului civil și dreptului procesual civil, ocupând o pondere importantă între preocupările Institutului Național al Magistraturii.

Potrivit fișei de proiect, printre activitățile propuse pentru realizarea obiectivelor proiectului se numără și 8 seminarii de formare a magistraților în domeniul Noului cod civil, Noului cod de procedură civilă, cu o durată de 2 zile fiecare, destinate formării a aproximativ 160 de judecători cu competență în soluționarea cauzelor de drept civil și drept procesual civil.

Formatul seminarelor va fi unul interactiv, care să permită exprimarea punctelor de vedere de către participanți și formatori asupra aspectelor care au generat practică judiciară neunitară în domeniu și a argumentelor în susținerea uneia sau alteia dintre soluțiile propuse.

Calendarul estimativ al celor 8 seminarii de formare a magistraților în domeniul Noului cod civil, Noului cod de procedură civilă este:

1. 21-22 februarie 2019, București;

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

2. 21-22 martie 2019, București;

3. 15-16 aprilie 2019, București;

4. 16-17 mai 2019, București;

5. 17-18 octombrie 2019, București;

6. 12-13 decembrie 2019, București;

7. 27-28 februarie 2020, București;

8. 23-24 martie 2020, București.

În vederea organizării celor 8 seminarii de formare a magistraților în domeniul dreptului civil și dreptului procesual civil, se va proceda la selecția a 6 experți din rândul judecătorilor, cadrelor didactice universitare și a altor specialiști cu experiență în domeniul dreptului civil și dreptului procesual civil. Experții selectați în cadrul acestei proceduri vor colabora între ei, astfel încât la fiecare seminar va participa câte o echipă formată din 2 formatori.

Fiecare activitate de formare va include si un modul dedicat principiilor orizontale de egalitate de șanse și de dezvoltare durabilă.

Formatorii selectați vor avea asigurate toate costurile privind cazarea și masa (suportate de organizatori), transportul intern (în limita unui cost mediu estimat de 500 lei dus-întors) și vor beneficia de un onorariu, conform bugetului proiectului, în cuantum de 140 lei/oră (inclusiv taxele și contribuțiile angajatului și ale angajatorului, cheltuieli eligibile prin POCA), pentru maximum 2 zile seminar x 8 ore formare/zi. Toate beneficiile de natură financiară vor fi asigurate în baza contractului încheiat între expert și Institutul Național al Magistraturii. Drepturile și obligațiile părților sunt descrise în modelul de contract anexat.

Selecția experților se va realiza de către o comisie de selecție numită în cadrul proiectului, în două etape.

Într-o primă etapă eliminatorie, comisia de selecție va evalua, pe baza documentației transmise, admisibilitatea candidaturilor sub aspectul îndeplinirii următoarelor cerințe:

a) respectarea termenului limită pentru depunerea candidaturilor;

b) respectarea documentației de înscriere, respectiv:

– o scrisoare de intenție,

– curriculum vitae,

– plan de seminar; planul va cuprinde informații privind scopul și obiectivele activității de formare, indicații privind toate etapele de planificare și organizare a seminarului, metodele de formare pe care expertul intenționează să le utilizeze, cel puțin 3 teme de interes în domeniul de specialitate, precum și orice alte elemente pe care expertul le apreciază relevante în acest context. La elaborarea planului de seminar se va avea în vedere specificul grupului țintă (20 de participanți, judecători cu competențe în soluționarea cauzelor privind dreptul civil și dreptul procesual civil/seminar), obiectivele seminarelor, durata activității de formare (2 zile de formare/seminar, durata unei zile de seminar fiind maximum 8 ore), precum și faptul că la lucrările fiecărui seminar vor participa câte 2 experți pe întreaga durată a celor 2 zile de activitate;

c) cerințe specifice de calificare:

– experiență de minimum 5 ani ca judecător, calculată de la data numirii sau dobândirii funcției, respectiv experiență de minimum 5 ani în calitatea de cadru didactic universitar sau de specialist în domeniul dreptului civil și dreptului procesual civil;

– cel puțin o participare în calitate de speaker/expert în cadrul conferințelor sau seminariilor naționale sau internaționale sau la proiecte similare, organizate în domeniul de specialitate cerut (drept civil și drept procesual civil);

– alte documente justificative, după caz: certificate, adeverințe, referințe/scrisori de recomandare, orice alte documente care pot susține afirmațiile candidatului în sensul îndeplinirii cerințelor de calificare.

Nerespectarea termenului de depunere a documentelor, a cerințelor specifice de calificare, precum și nedepunerea tuturor documentelor obligatorii solicitate, conform listei indicate mai sus, atrag inadmisibilitatea candidaturii.

Comisia de evaluare își rezervă dreptul de a solicita, pe parcursul evaluării candidaților, și alte documente care să ateste îndeplinirea cerințelor.

În cea de-a doua etapă, comisia va examina candidații în cadrul unui interviu, susținut, după caz, inclusiv prin mijloace moderne de comunicare la distanță, urmărind îndeplinirea de către candidați a criteriilor cu privire la:

a) experiența profesională relevantă în domeniul dreptului civil și procesual civil (în aprecierea acestui criteriu vor fi avute în vedere, după caz, și lucrările publicate, participarea la programe de formare în domeniu/schimburi de experiență, cunoașterea unei limbi străine etc.);

b) abilități de formare și capacitatea de planificare, organizare și evaluare a unei sesiuni de formare în domeniul dreptului civil și procesual civil;

c) capacitatea de comunicare și relaționare în lucrul cu profesioniștii în domeniu;

d) disponibilitatea de a colabora și de a se integra în echipa de proiect.

Vor fi selectați, în ordinea notelor și în limita posturilor disponibile conform anunțului de selecție, numai candidații care obțin nota minimă 8. Selecția experților se va realiza în ordinea descrescătoare a mediei aritmetice a punctajelor totale acordate de fiecare membru al comisiei de evaluare pentru fiecare candidat. Candidații care au obținut nota minimă 8, dar pentru care nu s-a făcut propunerea de selecție din lipsa locurilor disponibile vor fi trecuți pe o listă de rezervă.

Notă: În situația punctajelor egale, va fi avută în vedere evaluarea obținută de candidați de la INM în ultimii 3 ani, pentru candidații care au desfășurat activitate de formare în cadrul INM (în calitate de formatori, coordonatori de practică, specialiști utilizați în mod excepțional, experți selectați în cadrul altor proiecte etc.).

În situația în care criteriul evaluărilor obținute de la INM nu poate fi aplicat sau nu este suficient pentru departajarea candidaților cu punctaje egale, la stabilirea listei finale a experților selectați va fi acordată prioritate, în următoarea ordine, candidatului care:

1. a avut mai multe participări în calitate de expert în cadrul proiectelor similare, naționale sau internaționale, organizate în domeniul de specialitate;

2. are o experiență profesională mai mare în domeniul de specialitate cerut.

În vederea participării la procedură, persoanele interesate pot transmite dosarul de înscriere conținând o scrisoare de intenție, curriculum vitae, un plan de seminar și orice alte documente justificative până cel târziu la data de 5 septembrie 2018, în format electronic, la adresa de e-mail: [email protected], persoana de contact fiind doamna Florentina Deaconu, tel.: 021/407.62.49.

Sursa informației

[UPDATE: Rezultate] INM. Selecția a 6 experți specializați în domeniul Dreptului civil și Dreptului procesual civil (termen-limită: 5 septembrie 2018) was last modified: noiembrie 26th, 2018 by Universul Juridic

Vă recomandăm:

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter