ÎN CURÂND PE UJMAG.RO

13 feb. 2024
Vizualizari: 31
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Codul de procedură civilă

Codul de procedură civilă

Codul de procedură civilă

Editura Universul Juridic oferă practicienilor și tuturor cititorilor un nou format al Codului de procedură civilă, actualizat la zi, legat cu spirală și având o copertă necartonată, într-o ediție îngrijită de judecător Vasile Bozeșan, având și un comentariu introductiv realizat de acesta din urmă privind Radiografia modificărilor Codului în perioada 2022-2023.

Codul de procedură civilă cuprinde numeroase note ale coordonatorului, decizii RIL, decizii HP și decizii ale Curții Constituționale, precum și jurisprudența sintetizată a ÎCCJ, a Curții Europene a Drepturilor Omului și a Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Având coperta necartonată și legată cu spirală, Codul este extrem de ușor de folosit în studiul și în activitatea zilnice. De asemenea, notele coordonatorului, inserate în cuprinsul Codului, ajută atât la înțelegerea reglementărilor care pot ridica probleme în interpretare, cât și la o familiarizare cu modificările operate în ultima perioadă pentru aplicarea corectă, în timp, a prevederilor legale.

Legislația conexă de la finalul lucrării, reprezentând acte normative frecvent utilizate în practica judiciară (adnotate la rândul lor cu referințe utile), constituie un instrument indispensabil în activitatea practicianului.

Nu în ultimul rând, comentariul introductiv realizat de către coordonator oferă o retrospectivă sintetizată și comentată a modificărilor Codului de procedură civilă intervenite din anul 2022 până în prezent.

📕PRECOMANDĂ ACUM!
 
 
 
 

Ajutorul public judiciar în materia taxelor judiciare de timbru – garanție a dreptului de acces la o instanță

Ajutorul public judiciar în materia taxelor judiciare de timbru – garanție a dreptului de acces la o instanță

Ajutorul public judiciar în materia taxelor judiciare de timbru – garanție a dreptului de acces la o instanță

Ajutorul public judiciar lato sensu (formulare menită să includă și facilitățile la plata taxelor judiciare de timbru ce pot fi acordate persoanelor juridice) este o temă majoră, frecvent întâlnită în procesele civile, deci de interes practic și deosebit de ofertantă din perspectiva sumedeniei de dificultăți de interpretare și aplicare pe care le presupune.

Lucrarea identifică și abordează frontal dificultățile practice ale unicului mecanism din dreptul nostru de moderare judiciară a cuantumului taxei judiciare de timbru (stabilite în mod definitiv), pe două culoare reglementare – doctrinar și jurisprudențial, i.e. unul european al drepturilor omului și unul de drept intern (român și străin).

Lucrarea vine în întâmpinarea justițiabilului neinițiat care urmărește să formuleze o cerere de ajutor public judiciar: îi facilitează accesul la cunoaștere dispersând ceața din comunicările de la instanța în materie și din textele deosebit de tehnice ale legii (descurajante pentru că pot da senzația că nu pot fi pătrunse) și îl ajută să înțeleagă ce are de făcut, cum trebuie să facă, în ce termene și în ce condiții. Solicitantul experimentat, pe de o parte, și mandatarul avocat și judecătorul, pe de altă parte, au la dispoziție analiza aprofundată a problemelor de drept frecvent întâlnite, slab iluminate anterior sub aspectul rezolvării lor, împreună cu propuneri de soluții consistent și convingător motivate, capitonate cu argumente jurisprudențiale particularizate preluate din practica instanței europene.

Peste 1.200 de surse bibliografice, dintre care aproximativ 140 de hotărâri nepublicate, din propria cazuistică ori obținute grație unor demersuri proprii și peste 15 răspunsuri ale instanțelor de judecată, autorităților publice ori societăților de asigurare la adresele autorului sunt valorificate onest și echidistant. Bogăția și diversitatea surselor relevă profunzimea și anvergura analizei, iar substanțialul aport aplicativ are aptitudinea de a transforma lucrarea într-un veritabil ghid de bune practici în materia ajutorului public judiciar.

📕PRECOMANDĂ ACUM!
 
 
 
 

Funcționarea societăților

Funcționarea societăților

Funcționarea societăților

Noua lucrare a doamnei Adriana Pena oferă o perspectivă amplă asupra practicii judiciare în domeniul reglementat de Legea nr. 31/1990, concentrându-se pe analiza unui număr semnificativ de spețe pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justiție.

Culegerea de față cuprinde un număr de 70 de spețe pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justiție în materia reglementată de Legea nr. 31/1990, rezumate și sistematizate, fiind un instrument de informare rapid și facil, oferind totodată o imagine de ansamblu a practicii judiciare în această materie.

Această lucrare se distinge prin modul în care rezumă și sistematizează cazurile judiciare, oferind cititorilor o înțelegere clară și concisă a diferitelor aspecte legate de administrarea și funcționarea societăților.

Prin prisma spețelor selectate, cartea urmărește să faciliteze accesul la informații de specialitate, să contribuie la formarea unei baze solide de cunoștințe pentru aplicarea corectă a legii și să inspire reflecții în perspectiva unor viitoare reglementări legislative în materie.

📕PRECOMANDĂ ACUM!
 
 
 
 

Drept agrar. Cursuri, seminare (teste-grilă, întrebări, practică judiciară)

Drept agrar. Cursuri, seminare (teste-grilă, întrebări, practică judiciară)

Drept agrar. Cursuri, seminare (teste-grilă, întrebări, practică judiciară)

Dreptul agrar, denumit și drept funciar, drept agricol sau drept rural, și-a făcut cu greu loc printre disciplinele juridice autonome. Este paradoxal faptul că, deși ne aflăm în prezența unui domeniu care interesează pe majoritatea dintre noi, locul său nu este unul de top.

La nivelul statelor din Uniunea Europeană (UE), agricultura și dreptul agrar se află printre preocupările primordiale ale cetățenilor și ale legiuitorului, situație care nu este similară la nivel național. Deși România este o țară bogată în resurse naturale, iar agricultura a fost una dintre ocupațiile de bază în toate epocile, totuși la nivelul reglementării raporturilor juridice din domeniul agrar (funciar) nu a existat un interes foarte mare, fapt ce a întârziat formarea dreptului agrar ca disciplină de drept autonomă.

Lucrarea este la prima ediție și are ca particularitate faptul că, pe lângă teoria prezentată în cele paisprezece cursuri, conține grile, teme și discuții pentru seminare, precum și practica judiciară de specialitate, atât de utilă pentru dezvoltarea simțului juridic al studenților.

📕PRECOMANDĂ ACUM!
 
 
 
 

Tratat teoretic și practic de dreptul muncii. Ediția a II-a, revăzută și adăugită

Tratat teoretic și practic de dreptul muncii. Ediția a II-a, revăzută și adăugită

Tratat teoretic și practic de dreptul muncii. Ediția a II-a, revăzută și adăugită

Prezenta ediție a Tratatului a fost elaborată având în vedere, în primul rând, epuizarea primei ediții.

Profitând de ocazie, au fost făcute actualizările necesare, consecință a modificărilor legislative intervenite ulterior; au fost introduse noi teme legate de drepturile angajaților la cumulul de funcție și la alte drepturi ale lor și la protecția avertizorilor publici, la încetarea contractului individual de muncă în perioada de probă etc.

Este continuată și accentuată ideea conform căreia dreptul muncii este un drept comun pentru toate raporturile de muncă și de serviciu, deci nu doar pentru cele izvorâte din contractul individual de muncă, dar și pentru cele întemeiate pe acte juridice care consemnează acordul de voință în scopul prestării unor munci subordonate. Este și cazul raporturilor de muncă/de serviciu ale funcționarilor publici, inclusiv ale celor cu statut special (polițiști, polițiști de penitenciare), ale militarilor, ale judecătorilor și procurorilor etc.

Pe baza legislației, a jurisprudenței și a doctrinei actuale au fost prezentate și analizate aspecte relevante ale relațiilor de muncă și de serviciu, începând cu izvoarele și principiile dreptului muncii, continuând cu dialogul social, organizațiile sindicale și patronale, rolul statului pe piața muncii, contractul și acordul colectiv de muncă, formarea profesională, încheierea raporturilor de muncă și de serviciu, executarea, modificarea, suspendarea și încetarea acestor raporturi. Totodată, a fost avută în vedere și răspunderea juridică a angajaților și angajatorilor (disciplinară, pentru daune, contravențională și penală).

📕PRECOMANDĂ ACUM!
 
 
 

ÎN CURÂND PE UJMAG.RO was last modified: februarie 13th, 2024 by Universul Juridic

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor: