[UPDATE: Soluționare contestații] Camera Consultanților Fiscali. Examenul de intrare în profesie (4 noiembrie 2023)

29 nov. 2023
Vizualizari: 530

Update: Soluționare contestații

Camera Consultanților Fiscali a publicat lista contestațiilor depuse și soluționate la examenul pentru dobândirea calității de consultant fiscal și consultant fiscal asistent.

Rezultatele contestațiilor se pot consulta aici.

Sursa informației


Update: Rezultate

Camera Consultanților Fiscali informează cu privire la finalizarea examenului pentru dobândirea calității de consultant fiscal și consultant fiscal asistent, desfășurat în 4 noiembrie 2023.

Gradul de promovare înregistrat a fost de 67,48%.

Contestațiile pot fi depuse în termen de două zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor, 6 și 7 noiembrie 2023, prin e-mail la adresa examen@ccfiscali.ro.

Lista candidaților admiși la Examenul pentru atribuirea calității de Consultant Fiscal este disponibilă aici.

Lista candidaților admiși la Examenul pentru atribuirea calității de Consultant Fiscal Asistent este disponibilă aici.

Pentru informații suplimentare, vă invităm să consultați sursa informației.

Sursa informației


Update: Rezultate înscrieri

Camera Consultanților Fiscali a publicat listele cu soluționarea dosarelor de înscriere la examenul de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent – sesiunea noiembrie 2023.

• Lista cu soluționarea dosarelor de înscriere la examen pentru examenul de atribuire a calității de consultant fiscal este disponibilă aici.

• Lista cu soluționarea dosarelor de înscriere la examen pentru examenul de atribuire a calității de consultant fiscal asistent este disponibilă aici.

Sursa informației


Update: Procedură desfășurare examen

Camera Consultanților Fiscali a publicat Ordinul privind aprobarea procedurii pentru desfășurarea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent în sistem online – sesiunea noiembrie 2023.

Redăm, în continuare, principalele prevederi regăsite în Anexa la Ordin – Procedura pentru desfășurarea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent în sistem online – sesiunea noiembrie 2023:

Structură

Etapa 1 – Înscrierea candidaților pe platforma de examen online

Etapa 2 – Pregătirea examenului online

Etapa 3 – Susținerea examenului online

Etapa 4 – Contestații

La ora 10.30 în ziua examenului (4 noiembrie 2023), candidații vor accesa sesiunea Zoom, pentru realizarea prezenței, validarea identității candidaților, monitorizarea derulării examenului.

Examenul online va începe la ora 13.00 pe platforma online.ase.ro.

Rezultatele obținute la examen se pot contesta o singură dată, în termen de două zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor (până la data de 7 noiembrie, ora 24).

Textul integral al Ordinului este disponibil aici.

Sursa informației


Update: Cursuri speciale de pregătire

Camera Consultanților Fiscali organizează cursuri speciale de pregătire pentru candidații înscriși la examenul de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent din data de 4 noiembrie 2023.

Cursurile se desfășoară în sistem online, în perioada 23-27 octombrie 2023.

Taxa de participare este de 450 lei.

Înscrierea la cursuri se poate face până în data de 20 octombrie 2023, prin completarea formularului de participare disponibil aici.

Sursa informației


Update: Înscriere

Camera Consultanților Fiscali (CCF) informează cu privire la înscrierea la examenul pentru obținerea calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, care se va realiza în perioada 25 septembrie-13 octombrie 2023, prin crearea unui cont în aplicația de gestionare a dosarelor candidaților la examen, folosind o adresă de e-mail validă.

Pentru a evita deplasarea la sediul CCF, candidaților li se recomandă transmiterea dosarului de examen prin poștă sau prin serviciile de curierat, astfel încât ultima zi a expedierii să fie cel târziu data de 13 octombrie 2023, dovedită prin documentul de expediere sau ștampila poștei.

După primirea și verificarea dosarului se vor transmite prin e-mail, fiecărui candidat, informațiile din dosar preluate în baza de date a CCF, precum și numărul de înregistrare și rezultatul verificării dosarului.

Situația dosarelor, respectiv aprobate, respinse sau retrase, se va publica pe site-ul CCF în data de 30 octombrie 2023. Pentru a veni în sprijinul candidaților înscriși la examen, CCF organizează în sistem online, cursuri speciale de pregătire pentru fiecare din cele 11 domenii de examinare. Aceste cursuri vor fi programate după finalizarea perioadei de înscriere la examen.

Sursa informației


Camera Consultanților Fiscali organizează examenul pentru obținerea calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, online, în data de 4 noiembrie 2023.

Examenul online poate fi susținut de candidați de acasă sau din orice altă locație, conform Regulamentului de examen.

Condițiile de studii și experiența necesare candidaților pentru participarea la examen sunt:

– pentru consultanții fiscali:

a) să fie licențiați ai unei facultăți cu profil economic;

b) să aibă o experiență profesională de minimum 5 ani, dintre care minimum 3 ani în una sau mai multe dintre următoarele activități:

(i) elaborarea, avizarea, aprobarea sau aplicarea legislației fiscale;

(ii) administrare fiscală;

(iii) elaborarea sau aplicarea reglementărilor contabile;

(iv) activitate financiar-contabilă;

(v) activitate didactică universitară în domeniul finanțelor publice, fiscalitate, politici fiscale și bugetare, contabilitate financiară, finanțele instituțiilor publice;

(vi) activitate de consultant fiscal asistent;

c) să nu aibă antecedente penale pentru săvârșirea unor infracțiuni sancționate de legile fiscale, financiar-contabile, vamale, cele care privesc disciplina financiară, precum și alte infracțiuni în legătură cu exercitarea activităților prevăzute la lit. b);

d) să aibă capacitate deplină de exercițiu;

e) să fie apți din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei;

– pentru consultant fiscal asistent:

a) să aibă calitatea de licențiat al unei instituții acreditate de învățământ superior cu durata stabilită de lege;

b) să aibă o experiență profesională de minimum 2 ani;

c) să nu aibă antecedente penale pentru săvârșirea unor infracțiuni sancționate de legile fiscale, financiar-contabile, vamale, cele care privesc disciplina financiară, precum și alte infracțiuni în legătură cu exercitarea activităților prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b);

d) să aibă capacitate deplină de exercițiu;

e) să fie apți din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei.

Domeniile de examinare, tematica și bibliografia corespunzătoare fiecărui domeniu se axează, în principal, pe tematica și bibliografia din sesiunea noiembrie 2022, actualizate cu toate modificările și completările realizate până la data de 1 august 2023.

Pentru detalii suplimentare, vă invităm să accesați sursa informației.

(Copyright: freeepik.com)

Sursa informației

Vezi și [UPDATE: Rezultate finale/Soluționare contestații] Camera Consultanților Fiscali. Examenul de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent – 5 noiembrie 2022

 

[UPDATE: Soluționare contestații] Camera Consultanților Fiscali. Examenul de intrare în profesie (4 noiembrie 2023) was last modified: noiembrie 29th, 2023 by Universul Juridic

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor: