ASF. Deciziile adoptate de Consiliu în cadrul ședinței din 12 septembrie 2023

14 sept. 2023
Vizualizari: 178

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a publicat măsurile aprobate de Consiliul ASF privind funcționarea piețelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piață de capital și pensii private, în cadrul ședinței din 12 septembrie 2023.

Redăm, în continuare, lista măsurilor adoptate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, astfel:

A) Reglementare

– Proiectul de Regulament pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziții referitoare la prestarea serviciilor și activităților de investiții conform Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile);

– Proiectul de Normă pentru aplicarea Ghidului ESMA privind indicatorii din planurile de redresare ale CPC-urilor și a Ghidului ESMA privind scenariile din planurile de redresare ale CPC-urilor (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile);

– Proiectul de Normă pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 41/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate ale entităților care desfășoară activitate de asigurare și/sau reasigurare (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile);

– Proiectul de Normă privind modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 36/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile referitoare la situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate aplicabile companiilor de brokeraj care desfășoară activitate de distribuție în asigurări și/sau reasigurări (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile);

– Norma pentru modificarea și completarea Normei nr. 22/2016 privind autorizarea de constituire a societății de pensii și autorizarea de administrare a fondurilor de pensii administrate privat (norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României);

– Norma pentru modificarea și completarea Normei nr. 23/2016 privind autorizarea de constituire a societății de pensii și autorizarea de administrare a fondurilor de pensii facultative (norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României).

B) Autorizare

– Aprobarea solicitării S.A.I. Erste Asset Management S.A. de autorizare a modificării intervenite în modul de organizare și funcționare a societății ca urmare a modificării componenței Consiliului de Supraveghere prin numirea doamnei S.R.B. în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al societății;

– Autorizarea domnului S.J.M.S. în calitate de membru al Consiliului de Administrație al BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

– Aprobarea solicitării Societății de Administrare a Investițiilor Patria Asset Management S.A. de prelungire cu un an a perioadei maxime de auditare de 5 ani consecutivi de către actualul auditor financiar 3B Expert Audit S.R.L. pentru situațiile financiare ale Fondului Deschis de Investiții Patria Euro Obligațiuni aferente anului 2024;

– Aprobarea cererii de acordare a autorizației de funcționare ca societate de asigurare societății Eazy Asigurări S.A., a acționarilor semnificativi și a persoanelor desemnate în conducerea acesteia, precum și de acordare a autorizației de practicare asigurare RCA;

– Aprobarea modificărilor aduse Actului constitutiv al societății Model Broker de Asigurare S.R.L. referitoare la completarea obiectului de activitate și modificarea duratei mandatului administratorului;

– Aprobarea cererii de avizare definitivă a modificării Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative Pensia Mea, administrat de BT Pensii – Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.

Sursa informației

Vezi și ASF. Deciziile adoptate de Consiliu în cadrul ședinței din 30 august 2023

ASF. Deciziile adoptate de Consiliu în cadrul ședinței din 12 septembrie 2023 was last modified: septembrie 13th, 2023 by Universul Juridic

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor: