Aprobarea Planului de integritate pentru implementarea, în perioada 2022-2025, a Strategiei naţionale anticorupţie (OMAI nr. 191/2023)

9 ian. 2023
Vizualizari: 535
Actul public în Monitorul OficialPreambulSumar
Ordinul Ministrului Afacerilor Interne (OMAI) nr. 191/2023 privind aprobarea Planului de integritate pentru implementarea, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, în perioada 2022-2025, a Strategiei naționale anticorupție

 

(M. Of. nr. 16 din 6 ianuarie 2023)

 

Având în vedere: 

art. 6 alin. (2) și (3) din H.G. nr. 1.269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia;

În temeiul:

art. 7 alin. (5) din O.U.G. nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008.

Se aprobă Planul de integritate pentru implementarea, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, în perioada 2022-2025, a Strategiei naționale anticorupție.

 

În M. Of. nr. 16 din data de 6 ianuarie 2023 s-a publicat Ordinul Ministrului Afacerilor Interne (OMAI) nr. 191/2023 privind aprobarea Planului de integritate pentru implementarea, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, în perioada 2022-2025, a Strategiei naționale anticorupție.

Vă prezentăm, în cele ce urmează, cuprinsul respectivului act normativ.

Art. 1

(1) Se aprobă Planul de integritate pentru implementarea, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, în perioada 2022-2025, a Strategiei naționale anticorupție, denumit în continuare plan de integritate, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Inventarul măsurilor preventive, indicatorii de evaluare, precum și standardul general de publicare a informațiilor de interes public, din anexele nr. 3 și 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia, se aplică în mod corespunzător.

Art. 2

(1) Se desemnează directorul general al Direcției Generale Anticorupție în calitate de coordonator al planului de integritate.

(2) Se desemnează directorul Direcției prevenire din cadrul Direcției Generale Anticorupție să participe la activitățile desfășurate în cadrul platformei autorităților independente și a instituțiilor anticorupție și al platformei administrației publice centrale, constituite la nivelul Ministerului Justiției.

(3) Pentru platformele prevăzute la alin. (2) se desemnează șeful Serviciului prevenire din cadrul Direcției Generale Anticorupție să asigure legătura cu Secretariatul tehnic care funcționează la nivelul Ministerului Justiției.

Art. 3

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

(1) Se desemnează Direcția Generală Anticorupție ca instituție responsabilă pentru implementarea documentelor prevăzute la art. 1, cu atribuții de coordonare, monitorizare, colectare a datelor și raportare a acestora către Secretariatul tehnic.

(2) Șefii structurilor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne răspund pentru implementarea măsurilor stabilite în sarcina acestora și pentru comunicarea stadiului realizării lor la Direcția Generală Anticorupție.

Art. 4

Evaluarea incidentelor de integritate la nivelul structurilor Ministerului Afacerilor Interne se realizează conform procedurii elaborate de către Direcția Generală Anticorupție.

Art. 5

(1) Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou-apărute se realizează de către Direcția Generală Anticorupție, iar planul de integritate revizuit se aprobă de către ministrul afacerilor interne.

(2) Direcția Generală Anticorupție comunică planul de integritate revizuit structurilor ministerului prin postare pe pagina de internet www.mai.gov.ro.

ANEXĂ: PLANUL DE INTEGRITATE pentru implementarea, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, în perioada 2022-2025, a Strategiei naționale anticorupție

 

Aprobarea Planului de integritate pentru implementarea, în perioada 2022-2025, a Strategiei naționale anticorupție (OMAI nr. 191/2023) was last modified: ianuarie 9th, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.