APARIȚII EDITORIALE ÎN UJMAG.RO

1 apr. 2024
Vizualizari: 36
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Drept administrativ. Volumul II. Ediția a IV-a, revăzută și adăugită

Drept administrativ. Volumul II. Ediția a IV-a, revăzută și adăugită

Drept administrativ. Volumul II. Ediția a IV-a, revăzută și adăugită

Volumul al II-lea al cursului este structurat în 14 capitole, organizate în patru părți. Prima parte abordează problematica activității administrației publice, insistându-se în mod necesar pe actul administrativ, care este cea mai importantă formă a acestei activități. În capitolele corespunzătoare acestei părți sunt prezentate principalele aspecte conceptuale privind actul administrativ și sunt analizate pe larg condițiile de valabilitate și efectele juridice ale actului administrativ. Un capitol separat este dedicat contractului administrativ, instituție juridică care cunoaște în ultimii ani o dezvoltare fără precedent. A doua parte are în vedere domeniul public și, în mod special, modalitățile de valorificare a bunurilor ce fac obiect al proprietății publice. A treia parte a lucrării este consacrată controlului asupra activității administrației publice, reprezentând o cercetare aprofundată asupra contenciosului administrativ (noțiune, trăsături, condiții de admisibilitate ale acțiunii directe, acte administrative exceptate de la controlul de legalitate în contenciosul administrativ, procedura contenciosului administrativ). Ultima parte se referă la răspunderea administrativă, fiind analizate particularitățile celor trei forme ale acestei răspunderi juridice: răspunderea administrativ-disciplinară, răspunderea administrativ-contravențională și răspunderea administrativ-patrimonială.

Lucrarea valorifică o amplă bibliografie, fiind evidentă preocuparea autorului de a prezenta principalele opinii și teorii exprimate în doctrina cu privire la instituțiile administrative analizate. O parte dintre aceste opinii sunt abordate într-o manieră critică, cu sublinierea elementelor de divergență și asumarea unei perspective personale. Fiind destinată în primul rând studenților, lucrarea este construită într-un limbaj accesibil, textul fiind structurat pe capitole, secțiuni și paragrafe în scopul delimitării ideilor esențiale. În afară de aspectele doctrinare, autorul a avut în vedere și modificările normative recente cu incidență în tematica lucrării, precum și principalele interpretări din practica judiciară.

👍VEZI CARTEA ÎN UJMAG.RO!
 
 
 
 

Investigarea criminalistică a infracțiunii de falsificare de monede

https://www.ujmag.ro/drept/investigarea-criminalistica-a-infractiunii-de-falsificare-de-monede/?ref=pagina_https://www.ujmag.ro/noi-aparitii

Investigarea criminalistică a infracțiunii de falsificare de monede

Lucrarea reprezintă un studiu complex cu caracter monografic, în cuprinsul căruia sunt prezentate și examinate din perspectivă istorică, comparativă, teoretică și practică cele mai importante elemente ce caracterizează activitatea de investigare criminalistică a infracțiunii de falsificare de monede.

Studiul analizează temeinic și obiectiv reglementările juridice în materie, identifică modurile de operare utilizate de infractori, precizează metodele și tehnicile moderne de depistare, identifică cauzele care generează și condițiile care favorizează comiterea de astfel de infracțiuni, propune măsuri concrete de prevenire și combatere, analizează riguros și comparativ spațiul legislativ european și internațional care reglementează această infracțiune de falsificare de monede, relevând asemănările și deosebirile dintre sistemele legislative, stabilește particularitățile metodologice de investigare și cercetare a infracțiunii reliefând problemele pe care trebuie să le clarifice cercetarea și principalele activități de urmărire penală prin care se pot administra probele, identifică lipsa reglementărilor juridice cu privire la moneda virtuală sau criptomoneda și face propunere de lege ferenda în acest scop.

👍VEZI CARTEA ÎN UJMAG.RO!
 
 
 
 

Finanțarea întreprinderilor start-up. Analiză juridică

Finanțarea întreprinderilor start-up. Analiză juridică

Finanțarea întreprinderilor start-up. Analiză juridică

Tema lucrării abordează o perspectivă juridică a surselor de finanțare moderne utilizate în afacerile antreprenoriale inovatoare, prin analiza comparativă a diferitelor sisteme de drept, și încercarea de adaptare a instituțiilor specifice, în mediul juridic autohton, tradiționalist-continental.

În contextul majorării influenței acestor afaceri în economia mondială, abordarea juridică apare ca iminent necesară pentru dezvoltarea coerentă a ecosistemului acestor finanțări. În acest sens, lucrarea analizează atât principalele instrumente juridice utilizate de către investitori în tranzacțiile încheiate cu societățile beneficiare ale fondurilor, cât și principalele modalități de finanțare întâlnite în mediul antreprenorial, precum cele realizate de către investitori business angels, prin platformele de crowdfunding, și cele realizate prin intermediul fondurilor de capital de risc.

Abordarea are în vedere atât modalitățile de utilizare, caracteristicile proceselor, ale finanțatorilor și ale societăților beneficiare, cât și structura juridică a tranzacțiilor sau perspectiva legislației specifice incidente.

Subiectul, în această formă, este abordat pentru prima dată la nivel național, iar publicul țintă este format atât din profesioniști ai dreptului, din mediul academic sau practicieni, cât și din antreprenori, fondatori de start-upuri sau investitori în astfel de întreprinderi.

👍VEZI CARTEA ÎN UJMAG.RO!
 
 

APARIȚII EDITORIALE ÎN UJMAG.RO was last modified: aprilie 1st, 2024 by Universul Juridic

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor: