APARIȚII EDITORIALE ÎN UJMAG.RO

18 mart. 2024
Vizualizari: 41
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Caiet de seminar. Drept penal. Partea generală. Ediția a VII-a, revăzută și adăugită

Caiet de seminar. Drept penal. Partea generală. Ediția a VII-a, revăzută și adăugită

Caiet de seminar. Drept penal. Partea generală. Ediția a VII-a, revăzută și adăugită

Această lucrare este un instrument extrem de util și eficient pentru parcurgerea disciplinei DREPT PENAL – PARTEA GENERALĂ, disciplină ce se regăsește în tematica tuturor examenelor importante ale carierei juridice.

Lucrarea de față prezintă o serie de avantaje evidente: fiecare capitol conține o parte de prevederi legale, inclusiv referiri la practica Curții Constituționale și a Înaltei Curți de Casație și Justiție, un set de grile a căror dificultate crește gradual, spețe și probleme teoretice, soluții de jurisprudență; în cazul unor capitole sunt realizate referiri la practica CEDO relevantă; publicul are acces la informația esențială necesară unei verificări eficiente într-o lucrare atent structurată, prin care se facilitează atât însușirea de cunoștințe aprofundate de Drept penal, Partea generală, cât și sedimentarea și recapitularea acestora.

Lucrarea cuprinde: 480 de teste-grilă, grupate pe teme de studiu; 132 de teste și întrebări teoretice; 98 de minispețe; 70 de soluții de jurisprudență recentă și foarte recentă; 325 de grile de o complexitate ridicată, repartizate în 15 teste recapitulative și 7 teste finale; referiri la peste 40 de hotărâri CEDO; referiri la toate deciziile HP, RIL și CCR relevante; scheme recapitulative cu informație complexă, atent structurate; tabele comparative.

👍VEZI CARTEA ÎN UJMAG.RO!
 
 
 
 

Noua Lege a pensiilor și Normele de aplicare. Ediție tipărită pe hârtie albă

Noua Lege a pensiilor și Normele de aplicare. Ediție tipărită pe hârtie albă

Noua Lege a pensiilor și Normele de aplicare. Ediție tipărită pe hârtie albă

Prezenta lucrare reunește cele două acte normative principale care urmează să reglementeze sistemul public de pensii: Legea nr. 360/2023 și Normele de aplicare a acesteia.

Noua Lege a pensiilor, publicată în M. Of. nr. 1089 din 4 decembrie 2023, urmează a înlocui Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Conform Legii nr. 360/2023, dreptul la asigurări sociale este garantat de stat și se exercită prin sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, care se organizează și funcționează având la bază principiile: unicității; obligativității; contributivității; egalității; repartiției; solidarității sociale; autonomiei; imprescriptibilității; incesibilității; stabilității asigurării la sistemul public de pensii.

Legea nr. 360/2023 intră în vigoare la data de 1 septembrie 2024; art. 46 alin. (2), art. 84 alin. (6), art. 127, art. 168 alin. (2) și art. 169 au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2024.

În ceea ce privește Normele de aplicare a Legii, acestea au fost aprobate prin H.G. nr. 181/2024 (M. Of. nr. 171 din 1 martie 2024). Sunt structurate în șapte capitole (I. Contractul de asigurare socială, declarația nominală de asigurare și declarația individuală de asigurare; II. Stagiul de cotizare în sistemul public de pensii; III. Pensiile din sistemul public de pensii; IV. Procedura de încadrare în grad de invaliditate, revizuirea medicală și contestarea deciziei medicale asupra capacitații de muncă; V. Alte prestații de asigurări sociale; VI. Dispoziții tranzitorii; VII. Dispoziții finale), la care se adaugă anexele (incluzând modele de cereri, declarații, adeverințe, anchetă socială etc.).

👍VEZI CARTEA ÎN UJMAG.RO!
 
 
 
 

Tratat teoretic și practic de dreptul muncii. Ediția a II-a, revăzută și adăugită

Tratat teoretic și practic de dreptul muncii. Ediția a II-a, revăzută și adăugită

Tratat teoretic și practic de dreptul muncii. Ediția a II-a, revăzută și adăugită

Prezenta ediție a Tratatului a fost elaborată având în vedere, în primul rând, epuizarea primei ediții. Profitând de ocazie, au fost făcute actualizările necesare, consecință a modificărilor legislative intervenite ulterior; au fost introduse noi teme legate de drepturile angajaților la cumulul de funcție și la alte drepturi ale lor și la protecția avertizorilor publici, la încetarea contractului individual de muncă în perioada de probă etc.

Este continuată și accentuată ideea conform căreia dreptul muncii este un drept comun pentru toate raporturile de muncă și de serviciu, deci nu doar pentru cele izvorâte din contractul individual de muncă, dar și pentru cele întemeiate pe acte juridice care consemnează acordul de voință în scopul prestării unor munci subordonate. Este și cazul raporturilor de muncă/de serviciu ale funcționarilor publici, inclusiv ale celor cu statut special (polițiști, polițiști de penitenciare), ale militarilor, ale judecătorilor și procurorilor etc.

Pe baza legislației, a jurisprudenței și a doctrinei actuale, au fost prezentate și analizate aspecte relevante ale relațiilor de muncă și de serviciu, începând cu izvoarele și principiile dreptului muncii, continuând cu dialogul social, organizațiile sindicale și patronale, rolul statului pe piața muncii, contractul și acordul colectiv de muncă, formarea profesională, încheierea raporturilor de muncă și de serviciu, executarea, modificarea, suspendarea și încetarea acestor raporturi. Totodată, a fost avută în vedere și răspunderea juridică a angajaților și angajatorilor (disciplinară, pentru daune, contravențională și penală).

În elaborarea lucrării a fost folosit materialul legislativ, jurisprudențial și documentar existent la data de 15 ianuarie 2024.

👍VEZI CARTEA ÎN UJMAG.RO!
 
 

APARIȚII EDITORIALE ÎN UJMAG.RO was last modified: martie 18th, 2024 by Universul Juridic

Jurisprudență

Vezi tot

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor: