Cuvinte-cheie "probatoriu"

 • Critici privind deciziile recurate din perspectiva nerespectării dreptului la apărare. Anularea căii de atac

 • Obligativitatea motivării hotărârii instanțelor judecătorești. Condiţie a procesului echitabil. Examinarea susţinerilor părţilor în mod real şi efectiv de instanţă

 • Cerere privind anularea Notei și a Procesului-verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare. Respingerea recursului ca nefondat

 • Examinarea conformităţii hotărârii atacate cu regulile de drept aplicabile. Recurs respins ca nefondat

 • Critici privind motivarea deciziei atacate ca fiind străină de obiectul şi cauza cererii de chemare în judecată deduse judecăţii. Respingerea recursului ca nefondat

 • Accident soldat cu moartea unei persoane. Utilizarea unui autovehicul fără să fi avut verificarea tehnică periodică efectuată. Obligarea recurentei pârâte de a plăti despăgubiri succesorilor victimei

 • Infracţiunea de aderare la un grup infracţional. Critici privind neîntrunirea condiţiilor de tipicitate subiectivă a infracţiunilor pentru care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului

 • Invocarea netemeiniciei pedepsei pronunţate. Imposibilitatea examinării pe calea recursului în casaţie. Respingerea recursului ca nefodat

 • Existenţa legăturii de cauzalitate între faptă şi prejudiciul pretins. Motivare insuficientă şi necontradictorie

 • Infracțiuni de abuz în serviciu și trafic de influență. Prezumţia de nevinovăţie. Analizarea cererii apărării, de excludere a unor mijloace de probă avute în vedere la trimiterea în judecată a inculpatului

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice