Cuvinte-cheie "probatoriu"

  • Examinarea conformităţii hotărârii atacate cu regulile de drept aplicabile. Recurs respins ca nefondat

  • Critici privind motivarea deciziei atacate ca fiind străină de obiectul şi cauza cererii de chemare în judecată deduse judecăţii. Respingerea recursului ca nefondat

  • Accident soldat cu moartea unei persoane. Utilizarea unui autovehicul fără să fi avut verificarea tehnică periodică efectuată. Obligarea recurentei pârâte de a plăti despăgubiri succesorilor victimei

  • Infracţiunea de aderare la un grup infracţional. Critici privind neîntrunirea condiţiilor de tipicitate subiectivă a infracţiunilor pentru care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului

  • Invocarea netemeiniciei pedepsei pronunţate. Imposibilitatea examinării pe calea recursului în casaţie. Respingerea recursului ca nefodat

  • Existenţa legăturii de cauzalitate între faptă şi prejudiciul pretins. Motivare insuficientă şi necontradictorie

  • Infracțiuni de abuz în serviciu și trafic de influență. Prezumţia de nevinovăţie. Analizarea cererii apărării, de excludere a unor mijloace de probă avute în vedere la trimiterea în judecată a inculpatului

  • Nedemnitatea succesorală şi posibilitatea instanţelor civile de a instrumenta probatoriul şi proceduri specifice cauzelor şi instanţelor penale

  • Rămâi la curent cu noutățile juridice