Cerere privind anularea Notei și a Procesului-verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare. Respingerea recursului ca nefondat

6 feb. 2023
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 217
  • Legea nr. 554/2004: art. 20
  • Legea nr. 554/2004: art. 28
  • Legea nr. 554/2004: art. 8
  • NCPC: art. 488 alin. (1) pct. 6
  • NCPC: art. 496
  • O.U.G. nr. 66/2011: art. 46 alin. (1) şi (2)
  • O.U.G. nr. 66/2011: art. 51 alin. (2)

Prin cererea adresată, inițial, Tribunalului Bihor și, ulterior, declinată la Curtea de Apel Oradea, secția contencios administrativ și fiscal, reclamantul Inspectoratul Școlar Județean Bihor, în contradictoriu cu pârâții Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – AMPOSDRU și Ministerul Educației Naționale, prin Organismul Intermediar Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – OIPOSDRU – MEN a solicitat:

– anularea Notei de constatare a neregulilor și de stabilire a corecțiilor financiare cu nr. 10506/03.12.2013, cu act de înaintare nr. x, comunicat IȘJ Bihor cu nr. 363, 364/09.12.2013;

– anularea Procesului-verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare pentru programele operaționale în cadrul obiectivului convergență cu nr. 10503703.12.2013, cu act de înaintare cu nr. 10502/03.12.2013, comunicat IȘJ Bihor cu nr. 361, 362/09.12.2013;

– anularea Notei de constatare a neregulilor și de stabilire a corecțiilor financiare cu nr. 10509/03.12.2013, cu act de înaintare cu nr. 10508/03.12.2013 comunicat IȘJ Bihor cu nr. 318, 319/09.12.2013;

– anularea Deciziei de soluționare a contestației cu nr. 276/23.01.2014, cu act de înaintare cu nr. 451/23.01.2014, comunicat IȘJ Bihor cu nr. 10/03.02.2014.

În subsidiar, reclamanta a solicitat diminuarea corecției aplicate de la 10% la 5% constatând o gravitate mai mică față de ceea ce a reținut echipa de control pentru nerespectarea principiului de tratament egal din Nota de constatare nr. x.

(I.C.C.J., SCAF, decizia nr. 688 din 20 februarie 2018)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Analizând sentința atacată, prin prisma criticilor formulate de recurent, a apărărilor expuse în întâmpinarea intimatului, a cadrului normativ aplicabil și a probatoriului administrat, Înalta Curte apreciază că recursul este nefondat, pentru considerentele ce vor fi expuse în continuare.

* Prin Procesul-verbal nr. x s-a stabilit de către OIPOSDRU o creanță bugetară în cuantum de 23.533,27 RON, prin aplicarea unor corecții financiare pentru nereguli constatate în urma controlului efectuat cu privire la implementarea programelor cu finanțare din fonduri europene . Acest act administrativ a fost comunicat recurentului la data de 09.12.2013.

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

Potrivit art. 46 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare:

„(1) Împotriva titlului de creanță se poate formula contestație în condițiile prezentei ordonanțe de urgență.

(2) Contestația este o cale administrativă de atac și nu înlătură dreptul la acțiune al celui care se consideră lezat în drepturile sale printr-un act administrativ, în condițiile legii”.

Contrar celor susținute de către recurent, Înalta Curte constată că Procesul-verbal nr. x nu a format obiectul contestației administrative nr. 374/20.02.2013.

Or, conform art. 51 alin. (2) din O.U.G. nr. 66/2011: „Deciziile pronunțate în soluționarea contestațiilor pot fi atacate de către contestatar la instanța judecătorească de contencios administrativ competentă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare”.

Ca atare, Înalta Curte apreciază că este legală soluția primei instanțe de respingere a capătului de cerere având ca obiect anularea procesului-verbal anterior nominalizat ca inadmisibil, întrucât nu a fost contestat pe cale administrativă, după cum impune textul normativ mai sus citat.

* Prin Nota de constatare seria x/10509/SJCSN/03.12.2013 s-a stabilit de către pârât o creanță bugetară în cuantum de 13.421,38 RON, prin aplicarea unor corecții financiare pentru nereguli constatate ca urmare a controlului efectuat cu privire la implementarea programelor cu finanțare din fonduri europene . Recurentul-reclamant a formulat contestație administrativă împotriva acestei note de constatare, însă aceasta nu a fost soluționată. După cum s-a precizat anterior, recurentul-reclamant trebuia să aștepte pronunțarea deciziei în contestația administrativă și apoi să formuleze acțiune la instanța specializată, în raport de prevederile art. 51 alin. (2) din O.U.G. nr. 66/2011.

Pe acest aspect, este de observat faptul că recurentul-reclamant nu a contestat în instanță nesoluționarea în termenul legal a recursului administrativ, după acum permit dispozițiile art. 8 din Legea nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Pe cale de consecință, Înalta Curte constată că este legală soluția primei instanțe de respingere a capătului de cerere având ca obiect anularea notei de constatare anterior arătată ca inadmisibil.

* Înalta Curte reține faptul că recurentul-reclamant nu a formulat critici în memoriul de recurs cu privire la soluția pronunțată asupra celorlaltor acte administrative deduse judecății.

* Instanța de control judiciar constată faptul că recurentul, deși a invocat motivul de casare prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 6 C. proc. civ., nu a formulat critici de nelegalitate ce pot fi subsumate acestuia și analizate în calea de atac.

Temeiul legal al soluției instanței de recurs

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

Pentru toate considerentele expuse la punctul anterior, în temeiul art. 20 și art. 28 din Legea contenciosului administrativ nr. x, republicată, cu modificările și completările ulterioare, raportat la art. 496 C. proc. civ., Înalta Curte va respinge recursul, ca nefondat.

Sursa informației: www.scj.ro.

Cerere privind anularea Notei și a Procesului-verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare. Respingerea recursului ca nefondat was last modified: februarie 5th, 2023 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.