Cuvinte-cheie "principiul disponibilitatii"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Sistarea coproprietății devălmaşe a soţilor

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Revizuire. Cazul de acordare a mai mult decât s-a cerut

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acțiune întemeiată pe dispozițiile Legii nr. 221/2009. Modificări legislative aduse prin Legea nr. 202/2010 referitoare la cale de atac

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Lipsa din cuprinsul cererii de chemare în judecată a menţiunilor privind cuantumul pretenţiilor. Motive de recurs

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Rolul activ al judecătorului. Drepturile şi interesele părţilor

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Încălcarea principiului disponibilității în procesul civil de către instanță prin schimbarea obiectului cererii

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Suspendarea judecăţii cauzei pentru lipsa nejustificată a părţilor. Înţeles

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Apel. Respectarea limitelor învestirii potrivit principiului tantum devolutum quantum appelatum

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Calitatea procesuală pasivă şi interesul pentru atragerea în proces a succesorului cu titlu particular al imobilului preluat abuziv de stat. Principiul opozabilităţii hotărârii judecătoreşti. Relativitatea efectelor hotărârii

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Motivul de revizuire prevăzut de art. 322 pct. 2 C. proc. civ.

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice