Cuvinte-cheie "principiul disponibilitatii"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Recurs întemeiat pe dispoziţiile art. 488 alin. (1) pct. 5 NCPC. Condiţii şi efecte

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Malpraxis. Acțiune în răspundere civilă delictuală întemeiată pe dreptul comun. Competență materială

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Renunţarea la judecată de către creditorul care a formulat cererea de deschidere a procedurii după deschiderea acesteia. Efecte în cazul în care în tabelul creditorilor au fost înscrişi şi alţi creditori

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Încheiere premergătoare. Cale de atac. Principiul disponibilității

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Nerespectarea principiului disponibilității si a principiului rolului activ al judecătorului. Nulitatea actelor procedurale

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de credit. Modificarea de către instanță a clauzelor privind dobânda variabilă şi comisionul de rambursare. Inadmisibilitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de credit. Modificarea de către instanță a clauzelor privind dobânda variabilă şi comisionul de rambursare. Inadmisibilitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cerere de îndreptare a erorii materiale. Noțiunea de ”greșeală materială”

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contestație formulată împotriva dispoziției emisă în temeiul Legii nr. 10/2001. Invocarea încălcării de către instanța de apel a limitelor învestirii. Principiul rolului activ al judecătorului. Calificarea corectă a dispozițiilor legale aplicabile cauzei

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contestație formulată împotriva dispoziției emisă în temeiul Legii nr. 10/2001. Invocarea încălcării de către instanța de apel a limitelor învestirii. Principiul rolului activ al judecătorului. Calificarea corectă a dispozițiilor legale aplicabile cauzei

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice