Revista Universul Juridic

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Evicţiunea totală a lucrului. Obligarea vânzătorului la plata de despăgubiri. Existenţa legitimării procesuale pasive a Statului Român ân situaţia în care bunul supus evicţiunii este un imobil cumpărat în temeiul Legii nr. 4/1973

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Judecarea cererii de revizuire de către aceiaşi judecători care au judecat cauza în apel. Motivul prevăzut de art. 322 pct. 5 C. proc. civ.

 • REVISTA ROMANA DE DREPT PRIVAT (RRDP)

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de reasigurare cu element de extraneitate. Competenţa materială

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de reasigurare cu element de extraneitate. Competenţa materială

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Motivul de revizuire prevăzut de art. 322 pct. 2 C. proc. civ.

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de împrumut ipotecar încheiat de o persoană sub identitate falsă, pe numele reclamantului. Poziţia reclamantului faţă de act. Admisibilitatea probării lipsei consimţământului, a lipsei ilicitării, şi imoralităţii cauzei prin orice mijloc de probă

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Obligare la demolarea construcţiilor executate fără autorizaţie. Calitate procesuală pasivă

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cheltuieli de judecată. Chitanţă ce atestă plata onorariului de avocat, dar în baza unul alt contract de asistenţă juridică decât cel încheiat pentru reprezentarea părţii în cauză. Respingere

 • PIRATERIA IN DOMENIUL EDITORIAL

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice