Revista Universul Juridic

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Nerespectarea obligaţiei legale potrivit căreia cererea de pensionare şi actele doveditoare se depun la casa teritoriala de pensii în raza căreia se află domiciliul asiguratului. Consecinţe de ordin juridic

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Măsuri asigurătorii în cursul arbitrajului. Competenţă materială

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Măsuri asigurătorii în cursul arbitrajului. Competenţa de a încuviinţa măsurile asigurătorii

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Măsuri asigurătorii în cursul arbitrajului. Competenţa de încuviinţare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Obligarea angajatorului la plata către salariat a indemnizaţiei de concediu şi a sporului pentru munca prestată pe timp de noapte. Administrarea probei cu martori în dovedirea situaţiei de fapt. Admisibilitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Suspendarea executării actului administrativ. Aplicabilitatea recomandărilor emise de Consiliul Europei

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Mandat european de arestare. Informaţiile conţinute în mandatul european de arestare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Achiziţie publică de servicii pentru implementarea unei platforme de e-learning. Ofertă depusă de un grup de operatori economici. Aprecierea capacităţii tehnice şi profesionale

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Condiţia interesului în declararea căii de atac. Petiţie de ereditate. Prescripţie

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Confirmarea planului de reorganizare. Condiţii

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice