Revista Universul Juridic

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiune în revendicare a unui imobil preluat în mod abuziv de stat. Consecinţele bunei-credinţe cu privire la contractul de vânzare-cumpărare încheiat în temeiul Legii nr. 112/1995

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contravenţie continuă. Plângere împotriva procesului verbal de constatare. Competenţă teritorială

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Modificarea cuantumului valorii obiectului cererii de chemare în judecată. Stabilirea competenţei prin cerera introductivă de instanţă

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Imobil preluat în mod abuziv de stat. Donaţie indirectă

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Caracterul irevocabil al dispoziţiei emise de Primar în procedura Legii nr. 10/2001

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Revendicarea bunurilor mobile trecute abuziv în proprietatea statului. Nedovedirea existenţei fizice a acestora. Consecinţe

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cerere de restituire în natură a imobilului preluat în mod abuziv de stat. Nesolicitarea anulării contractului de vânzare-cumpărare încheiat în baza Legii nr. 112/1995. Acordarea măsurilor reparatorii în echivalent. Contestaţie în anulare. Greşeală materială

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Restituirea în natură a imobilului teren preluat în mod abuziv de stat. Consecinţe cu privire la vânzarea, în temeiul Legii nr. 112/1995, a construcţiilor situate pe terenul revendicat

 • DEBUT EDITORIAL

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Erori materiale săvârşite cu prilejul înscrierilor sau radierilor în cartea funciară. Delimitarea sferei lor faţă de rectificarea cărţii funciare

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice