Revista Universul Juridic

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Daune-interese solicitate în baza contractului încheiat de părţi, fără ca debitorul să fie pus în întârziere. Consecinţe

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Nerespectarea de către lichidatorul judiciar a dispoziţiilor art. 62 din Legea nr. 85/2006. Cerere de repunere în termenul de prescripţie. Condiţii de admisibilitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Rambursare cu întârziere a TVA. Obligaţia statului de a asigura recuperarea de către contribuabil într-o manieră adecvată şi în întregime a sumei datorate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Limitele controlului realizat de judecator în analiza cererii de înregistrare de menţiuni în Registrul Comerţului

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Raport de expertiză tehnică judiciară. Nulitate pentru necitarea tuturor părţilor. Refacere de către aceiaşi experţi. Compatibilitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Rejudecare în caz de extrădare sau predare în baza unui mandat european de arestare. Inadmisibilitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Servitute de trecere. Acţiune confesorie. Natura civilă a litigiului. Competenţa materială a judecătoriei ca instanţă de fond

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Excepţie de nelegalitate. Admitere. Efecte

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Omisiunea instanţei de a se pronunţa asupra excepţiei de nelegalitate a unui act administrativ unilateral cu caracter individual, de care depinde soluţionarea litigiului pe fond

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de vânzare-cumpărare. Cesiunea contractului. Cerere de restituire a unei componente a preţului. Condiţii şi efecte

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice