Revista Universul Juridic

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiune în pretenţii având ca obiect un drept de creanţă care îşi are izvorul în lege. Instanţa competentă să soluţioneze litigiul

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Transport aerian. Anularea unui zbor din cauza unor împrejurări excepţionale. Drepturile pasagerilor

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Aplicarea dispozițiilor Noului Cod Civil referitoare la acțiunea în revendicare în cazul acțiunilor începute anterior intrării sale în vigoare dar mai înainte de a se fi pronunțat o hotărâre definitivă

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract internaţional de transport maritim de mărfuri. Conosament. Determinarea legii aplicabile prin convenţia părţilor. Efecte

 • Acţiune în anularea unui incident de plată. Lipsa disponibilului necesar. Plată efectuată în ziua scadenţei instrumentului de plată. Efecte

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cesiunea gratuită de către artiștii interpreți a dreptului de radiodifuzare a prestațiilor fixate pe fonograme. Respingerea acțiunii organismului de gestiune colectivă de obligare a postului de radio la plata remunerației cuvenite titularilor de drepturi

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Închiderea procedurii insolvenţei. Lipsa raportului final. Consecinţe

 • Competența instanțelor române de a soluționa o acțiune în răspundere civilă extracontractuală decurgând din importul paralel al unor mărfuri în vederea comercializării fără acordul titularului mărcii, în prezența unui element de extraneitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Efectele desfacerii căsătoriei cu privire la numele dobândit prin căsătorie. Condiţii pentru păstrarea numelui dobândit la încheierea căsătoriei. Conţinutul sintagmei „motive temeinice”

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ actiune in rezolutiune) Acţiune în rezoluţiunea unui contract de vânzare-cumpărare. Termenul de prescripţie aplicabil în raport de calificarea naturii juridice a actului

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice