Revista Universul Juridic

 • Cred… (2)

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Accize. Încadrare tarifară. Aplicare în timp a legii fiscale

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Achiziționarea de către stat prin bursa de valori a acțiunilor unei societăți comerciale. Preluarea cu titlu valabil a imobilului inclus în patrimoniul societății. Inaplicabilitatea dispozițiilor Legii nr. 10/2001

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Suspendare de drept a acţiunilor judiciare, extrajudiciare sau măsurilor de executare silită pentru realizaea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale. Executare silită pornită împotriva terţului poprit

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Adunare Generală a Acţionarilor. Cererea acţionarilor de completare a ordinii de zi. Condiţii

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ AGA. Cererea acţionarilor de completare a ordinii de zi. Condiţii

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contestaţie în anulare formulată anterior redactării hotărârii atacate. Termenul pentru motivarea contestaţiei. Sancţiunea aplicabilă

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de închiriere. Bunuri şi valori cu caracter special. Tulburarea locatarului prin fapta unui terţ. Răspunderea locatorului. Condiţii

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Avocat. Cerere de primire în profesia de executor judecătoresc cu scutire de examen. Inaplicabilitatea cerinţei privind depunerea recomandării de la ultimul loc de muncă

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Insolvenţă. Înlocuirea administratorului judiciar – SPRL ca urmare a suspendării temporare a calităţii de practician în insolvenţă pentru asociatului coordonator. Soluţionarea cererii în şedinţă publică. Consecinţe

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice