Cuvinte-cheie "Prejudiciu"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Angajarea răspunderii patrimonială a angajatului. Condiţii

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Abuz de majoritate. Stabilirea cu caracter irevocabil a caracterului lezionar. Consecinţe

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cerere privind exproprierea unor terenuri agricole pentru cauză de utilitate publică, formulată de expropriator. Noțiunea de ”daune” – componentă a despăgubirii cuvenită persoanei expropriate. Condiția prejudiciului cert

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Insolvență. Încălcarea dispoziţiilor art. 48 din Legea nr. 85/2006. Acţiune în răspundere civilă delictuală formulată de bancă. Condiţii şi efecte

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cerere de angajare a răspunderii personale materiale. Invocarea raportului cuprinzând cauzele și împrejurările care au dus la insolvență

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiune civilă. Parte responsabilă civilmente. Răspunderea comitenţilor pentru prepuşi

 • Răspunderea civilă a funcţionarului public

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Solicitare de acordare a daunelor morale. Necesitatea dovedirii existenţei prejudiciului moral

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Servitute de trecere. Posibilităţi multiple. Inadmisibilitatea alegerii arbitrare de către reclamant a locului de trecere

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Act administrativ emis pe baza unui act normativ a cărui executare este suspendată. Consecinţe

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice