Cuvinte-cheie "Prejudiciu"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cesiunea părților sociale. Apel. Opoziţie

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Temeiul juridic al atragerii răspunderii administratorului unei societăţi cu răspundere limitată pentru prejudiciile produse societăţii

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Decizie de imputare. Lipsa acordului salariatului sau a hotărârii judecătoreşti. Anulare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Angajarea răspunderii civile delictuale în temeiul art. 1357 şi urm. NCC

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Răspunderea civilă delictuală a consiliului județean pentru neîndeplinirea obligației de întreținere a drumurilor județene în vederea asigurării siguranței circulației. Decesul unei persoane cauzat de existența unei gropi în carosabil. Rezoluție de neîncepere a urmării penale pentru inexistența faptei de ucidere din culpă. Acordarea de despăgubiri materiale. Prezumția legală a prejudiciului nepatrimonial în beneficiul rudelor victimei. Despăgubiri morale

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Răspunderea statului pentru prejudiciile cauzate prin erori judiciare. Condiții

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Prejudiciu de agrement. Cuantificarea despăgubirilor

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Angajarea răspunderii patrimonială a angajatului. Condiţii

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Abuz de majoritate. Stabilirea cu caracter irevocabil a caracterului lezionar. Consecinţe

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cerere privind exproprierea unor terenuri agricole pentru cauză de utilitate publică, formulată de expropriator. Noțiunea de ”daune” – componentă a despăgubirii cuvenită persoanei expropriate. Condiția prejudiciului cert

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice