Cuvinte-cheie "Prejudiciu"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acțiune în contrafacere. Prejudiciu decurgând din diluarea și afectarea imaginii mărcii. Cerere de acordare a daunelor materiale și morale. Furnizor de servicii de comunicații electronice. Cerere de comunicare a unor date cu caracter personal

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acțiune în contrafacere. Prejudiciu decurgând din diluarea și afectarea imaginii mărcii. Cerere de acordare a daunelor materiale și morale. Furnizor de servicii de comunicații electronice. Cerere de comunicare a unor date cu caracter personal

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Stabilirea cuantumului despăgubirilor echivalente unui prejudiciu nepatrimonial

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Reparearea prejudiciului nepatrimonial

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Accident rutier. Daune morale. Consimțământul victimei la desfășurarea unei activități cu consecințe vătămătoare. Înlăturarea caracterului ilicit al faptei

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Restituirea ajutorului financiar nerambursabil acordat în baza unui contract de finanțare. Recurs

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Administrator. Decizie de afaceri. Mandat. Exercitarea mandatului. Obligaţiile şi răspunderea administratorilor

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Accident rutier. Decesul victimei. Cuamntumul daunelor morale

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Proces-verbal de constatare și sancționare a contravenției. Prejudiciu creat ca urmare a confiscării nelegale a unor bunuri și aplicării amenzii. Anularea actului în temeiul O.G. nr. 2/2001. Acțiune în despăgubiri întemeiată pe dispozițiile dreptului comun. Competența materială procesuală de soluționare a litigiului

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acțiune în despăgubiri pentru prejudiciul decurgând din tăierile ilegale de pădure. Răspunderea entității deținătoare a terenului forestier. Prescripția dreptului material

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice