Cuvinte-cheie "Prejudiciu"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Sancţionarea conduitei nelegale a angajatorului. Îndrituirea salariatului la acordarea daunelor morale

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Imposibilitate temporară de exercitare a atribuţiilor de către preşedintele Consiliului de administraţie. Revocarea din funcţia deţinută. Acţiune în daune-interese. Condiţii şi efecte

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Repararea pagubei cauzate unei persoane fizice sau juridice prin faptul emiterii unui act administrativ nelegal. Condiţii cerute pentru recunoaşterea dreptului de a obţine despăgubiri în cazul unei persoane fizice care se revendică a fi succesorul legal al unei societăţi comerciale, după ce aceasta şi-a încetat existenţa, prin dispunerea de către judecătorul sindic a radierii ei din registrul comerţului

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Insolvenţă. Acordul cu privire la plata. Atragerea răspunderii băncii pentru prejudiciul creat

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Infracţiune de contrabandă. Confiscarea bunurilor introduse ilegal. Obligarea inculpatului la plata sumelor reprezentând datoria vamală

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Drepturi patrimoniale ale artistului interpret. Utilizarea și comercializarea operelor audiovizuale fără consimțământul moștenitorului artistului interpret. Despăgubiri

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Teren afectat de existenţa reţelelor de electricitate. Dreptul la despăgubiri pentru prejudiciul adus

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Asigurări. Acţiune în despăgubire derivată din art. 20 alin. (3) C. proc. pen. Lipsa obligativităţii îndeplinirii procedurii prealabile

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Deportare din motive etnice. Despăgubiri solicitate pentru acoperirea prejudiciului cauzat prin fapta ilicită a statului. Prescripția dreptului la acțiune

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de asigurare. Acţiune în despăgubire. Modalităţi de acoperire a prejudiciului

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice