Cuvinte-cheie "Prejudiciu"

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Excluderea asociatului administrator pentru fraudă în dauna societăţii. Condiţii

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Dizolvarea societăţii comerciale. Opoziţie. Dovedirea creanţei cu înscrisuri având valoare de titlu

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de mandat. Obligația mandatarului de a preda moștenitorilor mandantului bunurile primite în puterea mandatului

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Formularea opoziţiei la contractul de cesiune de părţi sociale. Condiții

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Insolvenţă. Antrenarea răspunderii membrilor organelor de conducere

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Funcţionari publici. Plata orelor suplimentare. Dovada efectuării orelor suplimentare

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Opoziţia creditorului unei societăţi comerciale la cesiunea de părţi sociale decisă de asociatul unic al societăţii. Natura juridică a opoziţiei şi efectele acesteia

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Anularea certificatului de urbanism. Obligarea primarului şi a unităţii administrativ-teritoriale la plata unor despăgubiri pentru prejudiciul suferit. Condiţii

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Opoziţia împotriva hotărârii asociaţilor privitoare la transmiterea de părţi sociale

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Persoană strămutată. Măsură administrativă cu caracter politic. Despăgubiri