Cuvinte-cheie "Prejudiciu"

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Daune morale acordate unei persoane juridice. Condiţii de admisibilitate

  • Decizia ÎCCJ (Complet RIL) nr. 1/2016 (comunicat ÎCCJ): Art. 86 („Partea responsabilă civilmente”) din Codul de procedură penală. Obligația asigurătorului RCA de a repara prejudiciul cauzat prin infracţiune

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acțiune pentru repararea prejudiciului cauzat de ruina edificiului. Solidaritate pasivă între coproprietarii imobilului. Efecte

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Răspundere civilă delictuală. Afirmații calomnioase. Atingere adusă demnității, onorarei și reputației unei persoane. Faptă ilicită. Existența unui prejudiciu moral

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cesiunea părților sociale. Apel. Opoziţie

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Temeiul juridic al atragerii răspunderii administratorului unei societăţi cu răspundere limitată pentru prejudiciile produse societăţii

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Decizie de imputare. Lipsa acordului salariatului sau a hotărârii judecătoreşti. Anulare

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Angajarea răspunderii civile delictuale în temeiul art. 1357 şi urm. NCC

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Răspunderea civilă delictuală a consiliului județean pentru neîndeplinirea obligației de întreținere a drumurilor județene în vederea asigurării siguranței circulației. Decesul unei persoane cauzat de existența unei gropi în carosabil. Rezoluție de neîncepere a urmării penale pentru inexistența faptei de ucidere din culpă. Acordarea de despăgubiri materiale. Prezumția legală a prejudiciului nepatrimonial în beneficiul rudelor victimei. Despăgubiri morale

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Răspunderea statului pentru prejudiciile cauzate prin erori judiciare. Condiții