Revista Universul Juridic

  • Ministerul Justiției evaluează impactul aplicării noilor coduri

  • Diferenţele care nasc teama

  • Conferinţa „Etica profesiilor juridice. Noutăți legislative și probleme judiciare de actualiate”

  • Judecătorul Cristi Danileț cu privire la neconstituționalitatea art. 5 lit. c) din Legea nr. 217/2003

  • [UPDATE: Reprogramare activități] INPPA. Modulele de pregătire profesională inițială (anul de studiu 2016 – 2017)

  • Aprobarea programului de interes naţional în domeniul protecției drepturilor copilului pentru perioada 2017-2019 și alte acte normative (Sedință de Guvern)

  • Hotărâri supuse căilor de atac. Recurs (NCPC)

  • Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei (modificări) și alte acte normative – promulgate

  • Neconstituționalitate (comunicat CCR): Art. 252 alin. (2) teza întâi din Codul de procedură civilă și art. 22 alin. (7) și (8) teza întâi din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

  • Infracțiunea de delapidare. Recurs în casație (NCPP)