Cuvinte-cheie "proprietate"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Drept de preemţiune. Nerespectare. Respingerea acţiunii în validarea antecontractului de vânzare-cumpărare

 • Plata preţului de piaţă al unui imobil a cărui proprietate – dobândită în baza Legii nr. 112/1995 – a fost pierdută în concursul cu fostul proprietar, în urma admiterii acţiunii în revendicarea acestuia

 • Contravaloarea lipsei de folosinţă a unui imobil. Modificarea cauzei acțiunii. Nerespectarea principiului disponibilității. Ocuparea abuzivă a terenului, fără plata vreunei despăgubiri, iar nu acţiune ilicită de construire

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Dovada calității de persoană îndreptățită în cazul unui imobil cumpărat prin chitanță sub semnătură privată. Menționarea numelui petentului în actul de preluare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Act secret încheiat verbal. Interesul părţii contractante de a formula acţiune în simulaţie

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de întreţinere sub semnătură privată cu titlu oneros. Acţiune în constatarea dobândirii dreptului de proprietate asupra terenurilor pe care creditorul obligaţiei s-a obligat să le transmită, ca preţ al întreţinerii prestate. Cerinţa formei autentice a actului

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Modificarea unor suprafețe de teren, situate în extravilanul localității, înscrise în cartea funciară, peste cota de 5% reglementată de art. 108 din Ordinul nr. 700/2014. Respingerea cererii în lipsa unor motive temeinice în acest sens

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Edificarea unei construcții cu acordul proprietarului terenului. Îmbogățire fără just temei. Acțiune în restituire. Condiții

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Limitări aduse dreptului de proprietate. Teren afectat de zona de protecţie şi siguranţă. Expropriere de fapt. Despăgubiri

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contestaţia împotriva măsurilor administratorului judiciar al debitoarei insolvente. Solicitarea de restituire a unei recolte de grâu sau a contravalorii acesteia, formulată de către arendaşul unui teren agricol

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice