Cuvinte-cheie "proprietate"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Imobil restituit în natură în temeiul Legii nr. 10/2001. Nerespectarea obligației de întocmire a procesului-verbal de predare a bunului. Faptă ilicită. Prejudiciu. Contravaloarea lipsei de folosință

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Accesiune imobiliară artificială. Contract de vânzare-cumpărare. Lucrări adăugate imobilului. Supraetajare. Obligația de desființare a lucrărilor realizate fără autorizație de construire

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Dovada calității de persoană îndreptățită în cazul unui imobil cumpărat prin chitanță sub semnătură privată. Menționarea numelui petentului în actul de preluare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Imobil dobândit în temeiul unui act de adjudecare. Efecte. Opozabilitate ex lege. Drept de proprietate înscris în cartea funciară în favoarea unui terț. Acțiune în constatare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Prestație tabulară. Antecontract de vânzare-cumpărare. Contract de construire. Contract de cesiune. Simulație. Excepția de neeexecutare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiune în revendicare. Uzucapiune de scurtă durată. Contract de vânzare-cumpărare. Prezumţia bunei-credinţe. Conduită diligentă. Nevalabilitatea titlului înstrăinătorului

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiune în constatarea dobândirii dreptului de proprietate asupra activelor societăţii radiate din registrul comerţului formulată de asociatul unic, cetăţean străin aparţinând unui stat terţ. Condiţii şi efecte

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Uzucapiune de scurtă durată. Proces-verbal de adjudecare a unor terenuri la licitație publică. Neîncheierea contractului de vânzare-cumpărare. Inexistența justului titlu

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Serviciu silvic cu specific public. Anulare act administrativ. Interpretare art. 3 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 374/2006

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cereri de chemare în judecată având aceeași cauză, același obiect și aceleași părți. Respingerea primei acțiuni ca inadmisibilă. Analizarea excepției autorității de lucru judecat în cea de a doua cauză în raport cu prevederile articolului 6 din Convenția europeană a drepturilor omului

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice