Cuvinte-cheie "masuri reparatorii in echivalent"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Răspunderea Statului Român prin M.F.P. în cadrul unei acţiuni întemeiate pe dispoziţiile art. 26 alin. (3) din Legea nr. 10/2001. Inadmisibilitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Refuz de desemnare de evaluator conform Legii nr. 247/2005. Existenţa unui drept vătămat

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiune privind anularea dispoziţiei emise de Primar prin care a fost respinsă cererea de restituire în natură a unui imobilul şi s-a propus acordarea de despăgubiri. Obligarea Statului Român prin Ministerul Finanţelor Publice la plata valorii de circulaţie a imobilul în litigiu. Încălcarea, de către instanţele fondului, a prevederilor legii speciale care statuează asupra despăgubirilor

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Dezafectarea ulterioară a obiectivelor care au fost construite ca scop al exproprierii. Consecințe cu privire la acordarea măsurilor reparatorii

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Schimb imobiliar. Deposedare ca urmare a aplicării Legii nr. 18/1991. Incidența Legii nr. 10/2001

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Competența de stabilire a cuantumului măsurilor reparatorii în echivalent

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Impedimente la restituirea în natură a imobilelor preluate în mod abuziv de stat

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Procedura administrativă pentru acordarea despăgubirilor. Legea aplicabilă

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Imposibilitatea restituirii în natură a imobilului solicitat. Inadmisibilitatea ierarhizării măsurilor reparatorii prin echivalent

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Înţelesul sintagmei „măsuri reparatorii prin echivalent”

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice